Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Odpoveď Raven a.s. na list primátora zo dňa 12.02.2013

Odpoveď Raven a.s. na list primátora zo dňa 12.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 21.02.2013 15:19
[2013-02-21] List, ktorý zaslala firma Raven, a.s. dňa 18.02.2013 primátorovi Karolovi Janasovi ako reakciu na jeho list zo dňa 12.02.2013.

RAVEN, a.s.

- integrovaný systém kvality podľa noriem
ISO 9001, ISO 14001 a BSi OHSAS 18001
 
 
Mesto Považská Bystrica
doc. Karol Janas
Primátor mesta
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica
 
 
Považská Bystrica
18.02.2013
 
 
 
VEC: Stanovisko k listu číslo Prim/698/2013/3976/AL1-3 zo dňa 12.02.2013
 
 
Vážený pán primátor,
 
Raven, a. s. od januára roku 2012 prichádzala s rôznymi návrhmi spolupráce v oblasti futbalu v meste Považská Bystrica; adresovali sme Vám niekoľko listov a ja osobne som s Vami absolvoval viacero rokovaní, na ktorých sme riešili situáciu ohľadom futbalu, bohužiaľ, všetky diskutované aktivity zostali len pri „prázdnych slovách“.
 
 
K BODU ČÍSLO 1 VÁŠHO LISTU:
 
bolo a je naším záujmom zachovať mládežnícky futbal v Považskej Bystrici, čo je zároveň jediným dôvodom našej ochoty k ďalším rokovaniam.
Opakovane, osobne a aj písomne - listom zo dňa 11. 07. 2012, sme ponúkali mestu na predaj futbalový štadión  a klub FK Raven za symbolické 1Euro a to predovšetkým v záujme zachovania súťaží; z tohto dôvodu sme družstvá prihlásili do ďalších súťaží na sezónu 2012 – 2013.
Na osobných stretnutiach sme prisľúbili ďalšiu podporu športovej činnosti, hovorilo sa dokonca o konkrétnych sumách.
 
V záujme eliminácie rizika mesta, že by prevzalo zadlženú spoločnosť, sme naviac ponúkli prehlásenie, respektíve pristúpenie k akýmkoľvek záväzkom pre prípad, že by sa v účtovníctve FK Raven vyskytli.
FK Raven je spoločnosť, ktorá včas uhrádza všetky svoje záväzky, pričom zdôrazňujem, že počas celého obdobia jej fungovania nemáme voči nikomu dlh a všetky subjekty, ktoré s nami spolupracovali, mali svoje pohľadávky včas uspokojené.
 
Len pre Vašu informáciu, „čisto súkromný klub", ako ho s obľubou nazývate, má približne 200 členov - občanov tohto mesta - nie zamestnancov, a to je základným problémom, ktorý si nie ste ochotný uvedomiť. Starostlivosť o nich nepredstavuje podnikanie zriadené za účelom profitu, ale charitu postavenú na dobrej vôli.
 
 
K BODU ČÍSLO 2 VÁŠHO LISTU:
 
v prílohe tohto stanoviska sa nachádzajú nasledovné podklady (kópie revíznych správ a posudkov), ktoré požadujete a ktorých originály sú v prípade potreby k dispozícii na Technickom odbore akciovej spoločnosti Raven v Považskej Bystrici;
 
a)       Správa o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 11.10. 2012, ktorá potvrdzuje vyhovujúci stav revidovaného elektrického zariadenia pre bezpečnú prevádzku s tým, že najbližšie odborné prehliadky a skúšky je potrebné zabezpečiť v roku 2016 (vonkajšie priestory),  v roku 2013 („mokré" priestory), v roku 2017 (základné priestory);
 
b)       Správy z odborných prehliadok tlakových nádob (výmenníkov tepla, expanzných nádob a ohrievača vody) zo dní 12.10.2012 a 12.11.2012 - stav vyhovujúci;
 
c)      Odborné vyjadrenie súdneho znalca vo veci posúdenia technického stavu objektu, v ktorom znalec doslovne konštatuje, „že neobjavil žiadne významné porušenia stavebných konštrukcií, ktoré by ohrozovali ďalšiu prevádzku objektu. Objekt je v stavebno-technickom stave primeranom jeho veku a obdobiu, v ktorom bol realizovaný. Viditeľné sú časti, ktoré boli vylepšené v rámci pravidelnej údržby, čo nasvedčuje, že ďalšia životnosť objektu sa môže zvyšovať."
 
Objekt futbalového štadióna má podľa znaleckého posudku hodnotu 672.706,11 Eur, pričom revízne správy a posudok potvrdzujú bezpečný stav schopný plnohodnotnej prevádzky nehnuteľnosti (budova je, samozrejme, využiteľná aj na iné účely). Napriek Vašej viacnásobnej osobnej prítomnosti počas futbalových súťaží v priestoroch futbalového štadióna, kedy ste mali možnosť vidieť skutočný stav dotknutých objektov, ste neváhali zavádzať verejnosť „dezolátnym" stavom nehnuteľnosti a hrozbou zrútenia tribúny a ohrozenia životov detí a mládeže.
 
Areál a prevádzkovú budovu objektu futbalového štadióna sme mestu ponúkali na predaj za 1 Euro, avšak vďaka informáciám, ktoré ste mi osobne poskytli, a síce, že tzv. „škvárové" tréningové ihrisko plánujete odpredať za účelom výstavby supermarketu a taktiež, že v budúcnosti ponúknete futbalový štadión developerom, prichádza z našej strany do úvahy len prenájom a to opäť za symbolickú cenu 1 Euro. Po rokoch práce a investovania do týchto priestorov je pre nás neprijateľné, aby boli využívané na iné účely než sú športové aktivity súvisiace s futbalom. Keďže nemáme dôveru, že by k vyššie uvedenému nedošlo, ponúkame mestu prenájom za vyššie uvedenú symbolickú čiastku.
 
Všetky nehnuteľnosti, ktoré patria do vlastníctva akciovej spoločnosti Raven, udržiavame v plne funkčnom stave za účelom ich bezproblémovej a predovšetkým bezpečnej prevádzky. Adekvátna starostlivosť o majetok firmy je súčasťou našej firemnej kultúry, čo je maximálne podporené svedomitosťou ľudí, ktorí v nej pracujú.
 
Čo sa týka mediálnych útokov zo strany FK Raven – predstavitelia FK Raven, s. r. o.  Dušan Tonkovič, Jozef Gálik, ako aj ostatní zamestnanci sú čestní a seriózni ľudia, ktorí venovali futbalovému klubu mnoho energie, nasadenia a času (a to nielen pracovného, ale aj súkromného), za čo im patrí vďaka. Je prirodzené, že ak ich niekto verejne označí za neschopných (napriek dosiahnutým úspechom, akými sú napr. dve víťazstvá v Pohári ZsFZ v rokoch 2011, 2012, či I. miesto po jesennej časti vo IV. najvyššej súťaži), nenechajú to bez povšimnutia a vystúpia na svoju obranu.
 
FK Raven neukončuje svoju činnosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale preto, že jeho generálny sponzor, akciová spoločnosť Raven, nepovažuje za zmysluplné investovať za súčasného vedenia mesta Považská Bystrica do futbalu 250.000 Eur ročne a okrem toho financovať aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v meste, finančne podporovať nemocnicu a zastrešovať mnohé iné aktivity tak potrebné pre kvalitný život občanov v tomto meste.
 
Pokiaľ je Váš záujem skutočný a nie iba účelovo prezentovaný pre verejnosť, kontaktujte ohľadom ďalšieho postupu pána Tonkoviča na telefónnom čísle 042 / 437 01 85, ktorý je zodpovedný za futbalové aktivity v skupine Raven.
 
 
S pozdravom
 
 
 
Ing. Ľubomír Harvánek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
 
            
                                                                                                                                                             
8 príloh:                                                                                                                                                         
1x Fotokópia správy o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
6x Fotokópie správ z odborných prehliadok tlakových nádob - výmenníkov tepla, expanzných nádob a ohrievača vody
1x Fotokópia odborného vyjadrenia súdneho znalca týkajúce sa posúdenia technického stavu objektu
 
 
 
Sken listu:
 
Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK
 
 
Súvisiace články:
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 16:02
Bol by iny Pako primator,keby volal Tonkovicovi,ak je to pravda ,ze Raven investoval 250.000 Eur do futbalu rocne,tak *Tonkovic je inac vysmiaty ,ved Domaniza hra tu istu sutaz a stoji ju to 15.000 Eur a tiez ma ziakov a dorast,nemam slov na Tonkovica,pekne sa balil...!!!!a Ravenak,nech si pozameta pred svojim prahom a nadalej zamestnava takych,ako je Tonkovic..... H N U S..!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 16:41
Pako by bol, keby mu nevolal. Či 250, alebo 15 tisíc eur, keď Raven vycúva z financovania futbalu, tak na to Janas nebude mať a Považská nebude hrať ani tú súťaž, ako Domaniža.
Alebo to naozaj Janas preberie pod Mestské športové kluby a to, čo doteraz platil Harvánek, budeme platiť my všetci, z daní za pozemky a poplatkov za smeti, ktoré sú už teraz príliš vysoké, tak že vyháňajú firmy z mesta preč.

Anonym píše:
Úterý 26.02.2013 15:05
len ber do úvahy, že domaniža má 3 mužstva a bystrici je mužstiev 9, takže aj to financovanie stojí viace a navyše žiacké mužstva toho nacestujú ovela ovela viacej ako mládež domaniže, ktoré cestuje po okolí
Anonym píše:
Úterý 26.02.2013 15:06
aj ked som toto napísal, neznamené to, že sa vedenia zastávam a plne s tebou súhlasím, že financie z ich rúk išli zrejme iným smerom ako na futbalové účely,
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 16:59
Toto karol posral. Z listu jasne cítiť, že Harvanek s tym človekom už nechce mať nič spoločné a nech už ho ani nekontaktuje ale volá nejakému Tonkovičovi. A nech už je Harvanek aky chce, tak určite nebude pre mesto dobré, že prestane kvôli jednému špekulantovi podporovať dianie v meste. Veď keď sa pozrieme na bežný život v meste - keď sa tu vôbec niečo deje, tak sú za tým vždy súkromní sponzori. Či už sú to športové alebo kultúrne podujatia. A primátor má ľudí spájať a nie nasierať. Ale možno sa mu popri tých všetkých platených funkciách zapáčila aj nová funkcia - funkcia hlavného developera. Na prvý pohľad vyzerá toto povolanie jednoducho - počet metrov štvorcových krát suma za meter. Len toto sú reálne dopady jeho nenažranosti.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 17:07
Sranda začne, keď podnikatelia tie peniaze ušetrené z fotbalu investujú do výmeny na vedúcich postoch v meste.
Voľby sa blížia...
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 18:09
Este ze nedoslo k dohode pred rokom, dnes uz by bola za stadionom betonova dzungla vdak nasmu "ctenemu" panu PRIMATO..VI Co sa este podozvedame ??!! Coma este nas pan primat za usami ??!! To uz sa fakt nema kde inde nabalit a musi sa o to pokusat na ukor sportovych ihrisk ??!! Ktori ch.ji ho volili ? ? ?
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 18:37
Pan poslanec Smatana,prosime Vas ako poslanca ak je možne zistit ako je to možne že primator aj z poslancom Panakom pravdelne jazdia služobnim autom do bratislavy ako funkcionari SFZ,PYTAME sa prečo to mame platit my danovy poplatnici. Ma malo.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 19:10
Hoď presnejšie údaje, sem alebo cez toto:
http://povazska-bystrica.ot[…]okumenty-bezpecnym-sposobom
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 23:23
Pan poslanec ,dokazy vam poskitnem, takto okato to nerobil ani sranicky považsko-bystricky aparat.Mimochodom tato dvojica je už znama aj v motoreste Cervenik.
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 19:53
Bol videny ako chodil prve dni po zvoleni z roboty cez stred pesi domov...akoze "je" jednym z nas,bezny smrtelnik...Avsak potom kdesi po par tyzdnoch zacal stupat do vyssich levelov,luxusu a teraz by uz najradsej diktoval velkym firmam co maju robit a hlavne ako ich podojit (napr. skvarove ihrisko-supermarket,megawast,pokus znovuzrealizovat spalovnu,cize spravit z pb zadymene a zamorene smetisko)... Takze ta cesta do Blavy ani nestoji za rec,je to banalita oproti inym veciam... Snad len pan Smatana nepolavi a nenecha sa skorumpovat aby v buducnosti nieco z toho ututlal...
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 18:29
Mal by sa pred dalsimi volbami nad sebou zamysliet a rozhodnut, ci chce byt primatorom, ucitelom alebo developerom. V kazdom pripade na stadione uz vdaka ravenakovi dostaval...
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 23:09
Ja si myslím, že žiadný primátor nemá skákať tak ako chce nejaký podnikateľ, alebo občan. Na to sme si nezvolili primátora, aby bol poskokom. Iná otázka je, či sa predsa len dalo, alebo nedalo dohodnúť.
Anonym píše:
Úterý 26.02.2013 15:00
no zdá sa, že mesto si bude dopisovať so skvelými funkcionármi Ravenu, ktorí klamali ešte aj samotného majiteľa p. Harvánka, nieto ešte teraz obyvateľov mesta Pov. Bystrica a vyvršujú sa na malých deťoch, na ktorých im tak neskutočné záleží od samého začiatku ako prišli do FK Raven ako funkcionári čo deklarovali aj považsko bystrických novinkách ako chcú pracovať z mládežou.
Asi to mysleli len zo žartu, lebo nechali vypadnúť dorast z II. ligy do IV. ligy, žiakov nechali vypadnúť z prvej ligy a k záchrane v druhej lige nejako výrazne nepomáhajú. No a k minuloročnému fiasku v podaní mužstva mužov? tam tiež riadne ukázali svoje kvality, keď za posledných päť kol pred koncom súťaže dokázalo mužstvo pod ich vedením získať iba dva body. Ako bolo toto mužstvo stabilizované?? ako môže mať svoju tvár, keď hrá bez trénera pod taktovkou managera, ktorý sa asi nepoučil z toho ako dopadol dorast pod jeho vedením.Ale dokážu v otvorenom liste na mesto a pre občanov mesta naklamať a spomenuť úspech v podobe 2 víťazstiev v pohári ZSFZ. Ale z takým mužstvom a takou finančnou zábezpekou to malo byť aspoň štvrtfinále Slovenského pohára, potom by sa jednalo o úspech funkcionárov.
Nasľubovali, že získané financie z CVČ použijú na materiálne vybavenie mládeže, žiaľ opäť jedno s klamstiev, za fungovania 2,5 roka CVČ kúpili pre 8 mládežníckych mužstiev jednu sadu dresov. Ostatné financie, podotýkam ,,štátne financie" nechali rozplynúť. A teraz keď sa začal klub potácať nad priepasťou, tak jeho ,,kapitán" /manager/ opúšťa loď ako prvý a začína sa angažovať v bytčianskom futbale,kde dokonca ťahá zo sebou aj hráčov z kádra Pov. bystrica a pritom sám napísal vyjadrenie, že hráčom bude umožnená kariéra až po 10.marci v iných kluboch???? prečo toto nedokáže povedať rovno? rovno to v tých otvorených listoch napísať do novín, prečo stále všetko zahmlieva????

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359