Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / List od primátora Janasa adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.

List od primátora Janasa adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 20.02.2013 17:02
[2013-02-20] Dňa 12.02.2013 odoslal primátor Karola Janas list adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.. List je reakciou na listy, ktorými Raven a.s. oznámil primátorovi ukončenie športovej činnosti.
List od primátora Janasa adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.

Karol Janas

M E S T O   P O V A Ž S K Á  B Y S T R I C A

017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3

 

 

Číslo: Prim/698/2013/3976/AL1-3                      Považská Bystrica 12.02.2013
( V odpovedi uveďte vždy toto číslo )
 
                                                              
Raven a. s.
Ing. Ľubomír Harvánek
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Šoltésovej 420/2
017 01 Považská Bystrica
 
 
Vec:
Žiadosť o poskytnutie podkladov pre rokovanie mestského zastupiteľstva
 
 
Vážený pán predseda predstavenstva,
 
          úvodom tohto listu nám dovoľte, aby sme Vás ubezpečili, že Mesto Považská Bystrica má záujem na pokračovaní futbalu v meste. Mesto má záujem pomôcť futbalovému klubu Raven a podporiť, prípadne prevziať mládežnícku zložku futbalového klubu. Dovoľujeme si Vás však upozorniť na niekoľko problémov a zároveň navrhnúť aj ich riešenia. Ak príde spoločnosť Raven a. s. s inými návrhmi, sme o nich ochotní kedykoľvek rokovať.
 
1 Počas rozbehnutej sezóny nie je podľa platných športovo-technických noriem možný presun hráčov do nového klubu a ich pokračovanie v tej istej súťaži. Navrhujeme preto, aby FK Raven umožnil mládežníckym družstvám dokončiť rozohranú sezónu a po jej skončení môžu družstvá mládeže plynulé prejsť pod Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o.. Tým sa zabezpečí, že počas jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 bude riadne zabezpečený tréningový proces, zápasové zaťaženie a vyplnenie voľného času detí nášho mesta, o ktoré nám musí ísť v prvom rade. Zároveň sa tak zabezpečí možnosť, že od súťažného ročníka 2013/2014 budú môcť deti pokračovať v tých istých súťažiach. Ak by ste s týmto riešením nesúhlasili, deti na jar nebudú hrať majstrovské stretnutia a od súťažného ročníka 2013/2014 budú musieť hrať v najnižších oblastných a okresných súťažiach. Keďže si uvedomujeme, že FK Raven nie je podľa sústavne mediálne podsúvaných informácii pre nedostatok finančných prostriedkov ochotný pokračovať v súťažiach, je Mesto Považská Bystrica pripravené pomôcť. A to napriek tomu, že mesto samotné sa nachádza v stave finančnej konsolidácie a v neľahkej finančnej situácii spôsobenej veľkými výpadkami fiškálnych príjmov zo strany štátu. Žiadame Vás preto, aby predstavitelia FK Raven podrobne vyčíslili príjmy a náklady spojené s činnosťou mládežníckych družstiev, vrátane príjmov z členského plateného rodičmi, z Centra voľného času a dotácie schválenej mestom. Rozdiel sme pripravení zapracovať do rozpočtu mesta a v prípade súhlasu poslancov mestského zastupiteľstva previesť na účet FK Raven.
 
2. Žiadame Vás o predloženie aktualizovanej ponuky na odkúpenie štadióna, prípadne iných Vami ponúkaných právnych subjektov do vlastníctva Mesta Považská Bystrica. Pre rokovanie odborných komisií potrebujeme aktuálny stav nákladov a výnosov, ktoré súvisia s prevádzkou futbalového štadióna. Nakoľko údaje, ktoré nám boli poskytnuté v januári 2012 sú v súčasnosti neaktuálne, žiadame Vás o poskytnutie aktuálnej ekonomickej a technickej analýzy. Taktiež Vás žiadame o poskytnutie fotokópii revíznych správ a statického posudku Vami ponúkaného majetku. Ak nám nemôžete niektoré z vyššie požadovaných materiálov poskytnúť, prípadne nimi nedisponujete, žiadame Vás, aby ste to v žiadosti jasne uviedli tak, aby toto vyjadrenie mali členovia odborných komisií a poslanci mestského zastupiteľstva k dispozícii. V každom prípade žiadame o jasné určenie ponúkanej kúpnej ceny futbalového štadióna ako aj iných prípadne ponúkaných právnych subjektov. Zároveň žiadame aj záväzok, aby spoločnosť Raven a. s. uhradila všetky prípadné skryté náklady, ktoré v čase uzatvorenia kúpno- predajnej zmluvy už existovali, avšak mestu neboli známe. Následne bude Vaša ponuka zaradená do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, nakoľko o majetkových prevodoch rozhodujú výhradne poslanci mestského zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať 28. februára 2013. Ak nám bude Vaša ponuka predložená včas, bude zaradená na vyššie uvedené rokovanie mestského zastupiteľstva. Upozorňujeme Vás však na to, že ponuka by mala byť prerokovaná minimálne v komisii pre financovanie a nakladanie s majetkom. Žiadame Vás preto o poskytnutie informácie, či bude ponuka mestu predložená do rokovania mestského zastupiteľstva vo februári 2013. Ak by boli z Vašej strany časové problémy, sme v záujme pomoci považskobystrickému futbalu, ochotní požiadať predsedníčku komisie pre financovanie a nakladanie s majetkom o zvolanie jej mimoriadneho zasadnutia. Mimoriadne zasadnutie komisie sa môže konať najneskôr 27. 2. 2013 tak, aby poslanci mestského zastupiteľstva mali na rokovaní kompletné stanoviská a materiály. Dúfame, že termíny sú pre Vás akceptovateľné. Ak by ste termíny nedokázali stihnúť, čo nepredpokladáme, sme ochotní zvolať k tejto problematike mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci marec 2013.
 
          Zároveň Vás žiadame, aby sa predstavitelia FK Raven zdržali verejných a mediálnych útokov na mesto. Medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou Raven a. s. boli vždy veľmi dobré až nadštandardné vzťahy. Je pre nás preto prekvapivý nekorektný spôsob, akým predstavitelia FK Raven dlhodobo mediálne útočia na mesto. Mesto Považská Bystrica nemalo s FK Raven nikdy nič spoločné, ani po personálnej ani po majetkovoprávnej stránke. Ide o čisto súkromný klub. Mesto taktiež nikdy ako prvé mediálne neatakovalo FK Raven a ani si nikdy nedovolilo verejne či mediálne hodnotiť jeho fungovanie. Vždy sme len reagovali na mediálne útoky predstaviteľov FK Raven.
 
          Ak máme mať spoločný záujem na pomoci futbalu v meste Považská Bystrica, musíme jednať korektne, bez mediálnych a verejných atakov. Mestu naozaj záleží na pomoci mládežníckemu futbalu a veríme, že týmito ústretovými krokmi to dávame jasne najavo.
 
S pozdravom
 
 
                                                               doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas PhD.
                                                                               primátor
 
 
 
 
 
 
Tel.: 042/4305111
Fax: 042/4326613
IČO: 317 667
 
Bankové spojenie:
VÚB Pov.Bystrica č. účtu: 19627-372/0200
Dexia Pov. Bystrica, č.účtu: 28016-8003/5600
 
 
Sken listu:
 
Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK
 
 
 
Súvisiace články:
 

 

Anonym píše:
Středa 20.02.2013 21:48
No rozumne napísané, určite budem pozerať zastupiteľstvo a prejdem si materiály, ak budú zverejnené. Verím, že mesto i FK Raven to toho pôjdu naplno, keďže o futbal im ide rovnako ako nám, obyvateľov. Len dúfam, že v tomto probléme nie sú skryté ekonomické problémy, ktoré buď vyplávajú teraz napovrch alebo sa ututlajú pod fingovaným zánikom futbalu v PB. Sám som zvedavý, každý nech sa ukáže, čo je v ňom, zrejme obe strany ukážu len pozitíva a tým pádom hurá slovenskému futbalu !

-- Pán. Kopačka --
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 08:27
Pekný lístok. Ako aj pekné rečičky od pána NajTransparentnejšieho. Ale už sme si zvykli a budeme čakať už aj na skutky.
Otázka je, prečo Janas reaguje vyše s ročným oneskorením. Veď Raven ho o tom, čo mesto čaká, informoval pred vyše rokom !!!
Dosť bolo kecov. Začni konečne niečo robiť PARAZIT!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 08:45
Panovy docent. sa neda verit nič.
redakcia
redakcia píše:
Čtvrtek 21.02.2013 13:21
Reakciu generálneho riaditeľa a list priaznivcom FK Raven pripravujeme na zverejnenie.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 18:20
Typická reakcia nášho mocibažného, otitulovaného kariéristu na čele mestského úradu. Neriešiť problémy mesta, nechať ich vyhnívať ako to vo viacerých prípadoch konštatovali diskutujúci na tomto portáli. Až keď to ohrozuje jeho majestát, odrazu je ochotný iniciatívne zvolávať mimoriadne zasadnutia komisii, mestskej rady, mestského zastupiteľstva, populisticky predvádzať občanom ako mu leží na srdci osud futbalu v meste. Nehanbí sa pri tom znevažovať prácu ľudí ktorí sa roky bez jeho pričinenia ozaj o aký taký futbal v meste starajú. Hanbite sa pán Karol Janas mladší.
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 09:20
Netreba zabúdať na ďalšieho parazita, ktorý si dal aj dokonca titul PREZIDENT :-)))
Čo rieši, za aké peniaze? Aký má podiel na stave športu, športových objektov v meste?
Prezident klubu:

Ing. Ľubomír Kubovič
E-mail: kubovic@msk.sk
Web: www.msk.sk


http://msk.sk/kontakt
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 13:34
Stav športových objektov je katastrofálny.Zrovna včera (štvrtok 21.februára) som sa rozprával s človekom, ktorý je mimo Považskej a hovorili sme o časoch, keď športoviská boli upravované a plné mládeže. Dotyčný mi povedal, že bol na zimnom štadióne asi pred mesiacom (hrala tu hokejová 20 SR)a prešiel si objekt. Skonštatoval, že minimálne 20 rokov nebolo do rekonštrukcie zimáku investované. Žiaľ, musel som mu dať za pravdu, pričom som jeho rozhorčenú reakciu miernil, že bola opravená strecha, keď ju víchrica sfúkla. Ale na žiadnu inú rekonštrukciu sme si nedokázali viac spomenúť. To bolo na našom rohovore najsmutnejšie.
Ani nie pri hlbšom zamyslení musí človeka napadnúť myšlienka dokedy to staručký zimák ešte vydrží?
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 22:04
Aj zimák predajú....

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359