Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Firma Raven a.s. oznámila primátorovi Janasovi ukončenie športovnej činnosti

Firma Raven a.s. oznámila primátorovi Janasovi ukončenie športovnej činnosti

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 24.01.2013 16:00
[2013-01-24] "Chceme zdôrazniť, že pri všetkých riešeniach, ktoré sme v súvislosti s futbalom navrhli, sme boli vždy pripravení podporiť tento šport v meste Považská Bystrica. Naším cieľom nikdy nebolo odovzdať mestu bremeno financovania futbalu v plnom rozsahu. Naším zámerom nebolo zbaviť sa zodpovednosti za tento šport, hľadali a ponúkali sme vedeniu mesta rôzne alternatívy, bohužiaľ však zo strany mesta Považská Bystrica, a Vás osobne ako jeho primátora, bez pozitívnej odozvy a snahy nájsť kompromisné riešenie vedúce k úspešnému pokračovaniu športovej činnosti futbalového klubu."

Mesto Považská Bystrica

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas PhD.

Primátor mesta

Centrum 2 / 3

017 13 Považská Bystrica

 

Považská Bystrica
22.01.2013

 

 

VEC: OZNÁMENIE O UKONČENÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI

 

Vážený pán primátor,

ako generálny sponzor futbalového klubu FK RAVEN Považská Bystrica sme Vás 23. 01. 2012 písomne informovali o rozhodnutí vedenia spoločnosti RAVEN a. s. ukončiť všetky aktivity týkajúce sa futbalového klubu a prevádzkovania futbalového štadióna po skončení súťažného ročníka 2011 / 2012 a do ďalšieho ročníka už tieto družstvá neprihlásiť. Zároveň sme Vám navrhli zahájenie rokovaní ohľadom pokračovania futbalu v meste s cieľom zabezpečiť všetky legislatívne náležitosti potrebné k presunu jednotlivých družstiev a súťaži do nového subjektu, ako aj odpredaj objektov futbalového štadióna za cenu stanovenú vzájomnou dohodou.

 

20. 02. 2012 ste nás informovali, že mesto Považská Bystrica v tomto období nie je schopné prevziať podporu futbalu s odvolaním sa na výpadok príjmov mesta z fiškálnej decentralizácie, pričom ste uviedli, že konkrétne rozhodnutia nebude možné prijať skôr ako v mesiacoch júl, prípadne august, keď bude jasnejšia daňová prognóza ministerstva financií, výber miestnych daní a poplatkov a finančná situácia mesta odvíjajúca sa od uvedeného.

 

19. 06. 2012 ste nám písomne oznámili, že do tohto termínu sa uskutočnili osobné rokovania medzi predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti RAVEN a Vami, ktorých cieľom bolo spresniť informácie k predloženej ponuke na odpredaj nehnuteľností. Požadovali ste oznámenie konkrétnej navrhovanej ceny ponúkaných objektov a prehľad prevádzkových nákladov súvisiacich s prevádzkovaním predmetného areálu. Všetky požadované údaje ste však už v tom čase mali v písomnej forme k dispozícii; boli Vám odovzdané predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti RAVEN počas osobného rokovania. V predmetnom liste ste požadovali ďalšie dokumenty, ako napr. stavebno-statický prieskum, ktoré však nemajú absolútne žiadny vplyv na vyjadrenie k prevzatiu futbalového štadióna z Vašej strany, nakoľko objekty sú plne funkčné a dennodenne slúžia športovcom pre prevádzkovanie športových aktivít.

V uvedenom kontexte považujeme Vašu požiadavku na predloženie ďalšej dokumentácie za účelovo vykonštruovanú zámienku vedúcu k zbytočnému a neefektívnemu odkladu poskytnutia Vášho jednoznačného stanoviska.

 

Listom zo dňa 04. 07. 2012 sme Vám oznámili, že si plne uvedomujeme, v akej finančnej situácii sa mesto nachádza a uviedli sme konkrétnu symbolickú cenu za odpredaj futbalového štadióna vo výške 1,- € a to napriek skutočnej hodnote vyplývajúcej zo znaleckého posudku (672 706,11 €); zároveň uvádzame, že celý proces ponuky a oficiálneho oslovenia mesta sme začali úmyselne už v januári 2012 s cieľom poskytnúť vedeniu mesta dostatočný časový priestor na zváženie možných alternatív, ako aj so zámerom zachovať úroveň súťaži jednotlivých družstiev. V previazaní na blížiacu sa futbalovú sezónu, termín podania prihlášok do futbalového ročníka 2012 / 2013 a súťaži riadených ZsFZ (23. 06. 2012) sme aj napriek nášmu rozhodnutiu nezabezpečovať ďalej futbal v meste prihlášky odoslali v riadnom stanovenom termíne, avšak výhradne z dôvodov, že ste sa do tohto termínu k futbalu nevyjadrili, druhým hlavným dôvodom bolo nestratiť jednotlivé súťaže a umožniť ďalšie rokovania o budúcnosti futbalu v Považskej Bystrici bez straty toho, čo sa za 12 rokov pod hlavičkou FK RAVEN podarilo dosiahnuť a vybudovať. Na náš list ste už písomne nereagovali, respektíve nereagovali ste k prevzatiu štadióna a futbalovej činnosti prakticky vôbec.

 

Od začiatku našich aktivít smerujúcich k vyriešeniu vyššie uvedeného čoskoro uplynie celý kalendárny rok; skončila sa jesenná časť futbalového ročníka 2012 / 2013.

Napriek nášmu úsiliu doposiaľ nemáme od Vás ako primátora, hlavného predstaviteľa mesta, jednoznačné a relevantné stanovisko k ďalšiemu postupu v oblasti futbalu v meste Považská Bystrica, k ponuke predaja, prenájmu futbalového štadióna, participácii mesta na futbalovej činnosti a jej pokračovaniu.

 

Mesto Považská Bystrica za kalendárny rok 2012 zaradilo FK RAVEN do grantového programu mesta, prispelo tak priamou dotáciou na športovú činnosť vo výške 1 600 €.

Mládežníci boli zaradení do programu podpory prostredníctvom mestského Centra voľného času (CVČ), odkiaľ boli poskytnuté finančné prostriedky z dotácie Ministerstva školstva SR na záujmovú činnosť detí organizovaných v krúžkovej činnosti CVČ vo výške 19 050,73 € na športovú činnosť, teda nemáte na tom žiadnu zásluhu, z čoho však pre FK Raven bola skutočná finančná pomoc vo výške 13 161,73 €, nakoľko FK Raven musel za svojich členov zaplatiť poplatok vo výške 5 889 € na účet CVČ, aby mohol získať dotáciu z Ministerstva školstva na rok 2012.

Bilancia podpory Mesta Považská Bystrica v roku 2012 predstavuje finančnú pomoc v celkovej výške 1 600 € a z Ministerstva školstva SR prostredníctvom CVČ v celkovej výške 13 161,73 €.

Nie teda 25 000 €, ako ste v minulosti deklarovali v týždenníku PB novinky (26. 06. 2012). Oproti iným populárnym športom v meste je to len zanedbateľná časť podpory futbalu zo strany mesta Považská Bystrica a myslíme si, že pri našej členskej základni patrime k tým športom, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť a finančnú pomoc od mesta.

 

V závere roka navštívil Mestský úrad v Považskej Bystrici prezident Slovenského futbalového zväzu, Ján Kováčik. Podľa PB noviniek zo dňa 11. 12. 2012 ste na stretnutí hovorili o možnej spolupráci v oblasti futbalu, ako aj o plánoch na zlepšenie infraštruktúry a výstavbe nových ihrísk. So znalosťou Vášho skutočného prístupu k problematike futbalu v meste, ktorý presne popisuje tento list i predchádzajúca vzájomná písomná korešpondencia, sú Vaše vyjadrenia a prezentácia v médiách v absolútnom rozpore s Vašimi reálnymi skutkami a prístupom.

Aj stretnutie s prezidentom SFZ bez prizvania FK Raven ako prevádzkovateľa a inštitúcie zabezpečujúcej v plnom rozsahu futbal v meste Považská Bystrica je jednoznačným preukázaním neprofesionality a ignorácie futbalu a Futbalového klubu Raven z Vašej strany.

 

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností Vám oznamujeme, že pre akciovú spoločnosť RAVEN bol rok 2012 dvanástym rokom, v ktorom kompletne zabezpečila futbal v meste. Skončili jesenné majstrovské stretnutia futbalového ročníka 2012 / 2013 všetkých družstiev FK RAVEN. Prakticky po roku našej vzájomnej komunikácie, návrhov a aktivít v snahe vyriešiť otázku futbalu v meste pre budúcnosť, sme od Vás do dnešného dňa neobdržali žiadny relevantný návrh riešenia situácie.

 

S konečnou platnosťou Vám preto oznamujeme, že generálny partner futbalu - RAVEN, a.s. - týmto oznámením definitívne končí so zabezpečovaním športovej činnosti futbalu v meste Považská Bystrica. Ponúkame Vám prenájom futbalového štadióna za symbolické 1,- €, aby ste mali možnosť naplniť slová deklarované spolu s prezidentom Slovenského futbalového zväzu a postarať sa o futbal v meste.

 

S poľutovaním sme nútení oznámiť ukončenie športovej činnosti všetkým mladým športovcom vykonávajúcim svoju futbalovú športovú činnosť, ich rodičom a priaznivcom, nakoľko akciová spoločnosť RAVEN nenašla žiadnu podporu a odozvu zo strany vedenia mesta Považská Bystrica.

 

Chceme zdôrazniť, že pri všetkých riešeniach, ktoré sme v súvislosti s futbalom navrhli, sme boli vždy pripravení podporiť tento šport v meste Považská Bystrica. Našim cieľom nikdy nebolo odovzdať mestu bremeno financovania futbalu v plnom rozsahu.

 

Naším zámerom nebolo zbaviť sa zodpovednosti za tento šport, hľadali a ponúkali sme vedeniu mesta rôzne alternatívy, bohužiaľ však zo strany mesta Považská Bystrica, a Vás osobne ako jeho primátora, bez pozitívnej odozvy a snahy nájsť kompromisné riešenie vedúce k úspešnému pokračovaniu športovej činnosti futbalového klubu.

 

S pozdravom

 

Ing. Ľubomír Harvánek

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

 

 

 

Oznámenie o ukončení športovej činnosti (sken dokumentu)

povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/raven-as-oznamenie-o-ukonceni-sportovej-cinnosti-sken-dokumentu/view

 

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

 

 

redakcia
redakcia píše:
Čtvrtek 24.01.2013 15:56
redakcia je pripravená obratom zverejniť reakciu primátora mesta Karola Janasa.
  
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 16:02
Anonymous User Jan 24, 2013 03:42 PM
 proste Janas, klame,klame a zasa klame. Ide mu len o vlastný profit, verejnosť vždy zavádzal a bude zavádzať.
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 16:14
Janas, mal by si si vymeniť funkciu s Nemčíkom ale Slamkom, ty si hrobár,nie oni. Hrobár futbalu, hrobár mesta Považská Bystrica
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 17:30
Važeny spoluoobčania dakujme panovi SMATANOVY že taketo doležite informacie sa dozvedame prostrednictvom PB otvorene,DAKUJEME.
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 18:36
alebo aj Smatanovi :D
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 18:56
Sam som zvedavý, ako to pán primátor vysvetlí. Ešte šťastie, že v tej považskej už 8 rokov nebývam, lebo keď vidím, ako to tam bačujú... škoda hovoriť...
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 21:51
Primátor to vysvetlí - bude klamať, hádzať vinu na iných, obviňovať nenažraných podnikateľov - konkrétne asi Raven, že niečo nedodržali, neurobili...vlastne, že na futbale dlhé roky zarábali a teraz ho hodili na krk mestu...proste bude klamať až sa mu bude z huby prášiť. Realita je, že vedel už rok o tom, že Raven to jednoducho už sám nechce ťahať a chce hladať riešenie. Ale Karolko je natoľko arogantný a hlúpo sebavedomý, že to ignoroval, vymýšľal si rôzne teorie, prečo to akože Harvánek chce urobiť. No a namiesto hladania riešenia si vymýšľal teorie o zlom Harvánkovi a zlom Ravene. Bolo logické, že to takto skončí. TEn arogantný blb spáli všetky mosty. Nechápe, že bez podnikateľov ako Harvánek to tu proste nepôjde?! Ak aj ten futbal nepochoval tak minimálne spomalí jeho rozvoj na dlhé roky. Ale šak jemu to nevadí - on si bude aj naďalej lietať spolu s chlapcami z GGE na futbalové zápasy po celom svete. A my sa budeme na futbal dívať v televízore a deti budú hrať na dvoroch pri barákoch ako kedysi. Nič nové v tomto bohom zabudnutom meste.
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 22:28
Hneď ako pán Janas nastúpil do funkcie, tak jedným z prých počinov bolo zvýšenie si platu (v čase krízy a šetrenia a nie o malú sumu)!Ešte ani "brvou nepohol" ako sa hovorí, a už to%lko pre naše mesto spravil, že hneď sa mu musel zvyšovať plat? A načo, na toto? Ozaj obdivuhodná snaha zlepšiť život v našom meste aj pre bežných občanov, ktorí sa od nástupu do funkcie musia skladať na vyšší plat "pána". Tu tá snaha pokračuje, konec.

http://www.mogonov.sk/clanky/primatorov-novy-plat
http://povazska.sme.sk/c/56[…]-takmer-styritisic-eur.html
http://www.pluska.sk/spravy[…]anas-takmer-10-funkcii.html
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 22:59
ťažko je tu hľadať pravdu, ale aspoň zopár viet:
- futbal v PB mal kedysi bohatú históriu, pekné návštevy, a teraz že okolo 120 platiacich divákov ? A v Prečíne je okolo 500, a pritom v PB hrajú domáci hráči, takže aký je futbal v meste produkt ohľadom záujmu fanúšikov ? žiadny.
- chyba nemusí byť len na meste, chyba a dôvody sú na stranách oboch, vraj s rozpočtom aký bol vo futbale mala hrať PB aspoň 2. ligu, no hrá len 4. ligu ( v hierarchií súťaží)
- ak to nechá Raven padnúť, no tak aspoň ušetrí na mzdové prostriedky na svojich robotníkov, ktorí aj niečo produkujú, skrátka ak futbal padne na úkor udržania pracovných miest vo firme, tak je to chválihodné.
- mládež: škoda žiačikov, budú si musieť hľadať nové pôsobiská, viacerí však skončia po dedinách v okolí PB, tí šikovnejší a s lepším zázemím možno v Žiline alebo Dubnici, možno v Trenčíne. Dorast je kapitola sama o sebe, vedenie klubu ho však vedome niekoľko rokov sabotovalo, nebola tam podpora, aby chalani museli na sebe tvrdšie pracovať. Myslím si že nočné kluby budú bývať v sobotu večer plnšie, zase však budú ťažiť blízke dediny okolia PB. Je ešte možné aj to, že niektorí rodičia žiakov založia nový klub a budú to ťahať zo svojho, ako je to momentálne v Púchove.
- pri slove Raven si vždy spomeniem na plotovú rezerváciu kopca pri obci Tŕstie ....
- nikto z nás nevidí do toho, čo za tým je. Každý diskutér však môže zobrať prachy, ísť na štadión a zchrániť futbal. len sa v tej tlačenici pred štadiónom neudúpte !!!!
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 06:54
ono to výhra nieje nikde na okolí...dubnica len tak tak prežíva...v púchove po dlhom čase sa to rozbieha vďaka súkromnému STC...jedine tak žilina a trenčín ale tam pokiaľ je extrémne šikovný tak ho nezoberú....
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 23:10
ľudia, prosím Vás, keby ľudia okolo futbalu ako p.T a p.G chceli robit to čo chceli, a to hlavne zakladať na vlastných odchovancoch a za "úplné" drobné euro ale nakoniec začali platiť profesionálov z Púchova,Žiliny či Prievidze a svojich odchovancov postupne vyhadzovať,a začali vyplácať "internacionálom" neskutočné peniaze tak by tieto peniaze mohli ešte investovať do futbalu minimálne dalších desať rokov... teraz plačú že mesto nechce... áno možno je to pravda, mohla tu byť trošku iná podpora a spolupráca ale aj tak... nech sa pán Harvánek zamyslí koho dal do vedenia FK a kto mu to všetko riadil a tuneloval... a nakoniec tu s týchto "domácich" hráčov nikto neostane lebo im nikto nedá ani to malé "vreckové" ktoré by považsko-bystričan v pohodičke prijal a hral by za svoje mesto srdcom....:( ale asi p.T a p.G vedeli čo od toho môžu očakávať....
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 23:38
a o tom to je, PB mohla za tie prachy hrať Corgoň ligu !!!
Anonym píše:
Čtvrtek 24.01.2013 23:50
Nespomínal pán Primát nedávno v istom týždenníku kde mu bola venovaná dokonca celá dvojstrana, že ako stabilizoval mestské financie a vytvoril do budúceho roku FINANČNÉ REZERVY ??? Tak len hlupák by po prečítaní týchto jeho vyjadrení sám ťahal akýkoľvek šport v tomto meste :)
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 02:07
A je sa co cudovat po tomto vsetkom ze Raven chce adekvatny rocny prispevok od mesta, ked samotny Raven dava udajne 200.000,-€ rocne na zamestnancov,energie,opravy stadionu,reklamy,dresy,autobusy,trenerov, atd,atd...
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 07:18
Janas je len zrkadlom stavu IQ bystrických Mogoňov. Aj tých, ktorí ho volili pri svojej sprostosti, aj tých, ktorí to mohli vedieť čo je zač, a nič proti tomu nespravili.
Janas od začiatku nástupu do funkcie primátora robí psie kusy. Nechal si schváliť plat, ktorý mu môžu závidieť aj ministri a Mogoni nič. Superman Janas berie plat minimálne z 8 inštitúcii a Mogoni nič. Janas miesto rekonštrukcie sľubovanej budovy bývalej vojenskej správy rekonštruuje svoj kúpený dom a mogonskí lokalpatrioti NIČ. Janas si urobí v regionálnych novinách rozhovor sám so sebou a Mogoni s otvorenou hubou nič. Zatvorí sa kino, aby ostalo viac ojrákov pre Kardošovcov a Mogoni NIČ.
No a teraz keď v Mogoňove sa prestane hrať futbal sa zrazu všetci idú posrať? Možno mu Martaluz zase poradí aby sa tu postavila bronzová socha FUTBALISTU ktorú dá Janas oceniť na MILIÓN Eur a mesto sa dostane do plusového hospodárenia :-)))))
Dobré ráno Mogoni!
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 08:02
A čakajme ktorý šport pôjde ako ďalší. Tipujem hokej, lebo čoskoro spadne zimný štadión niekomu na hlavu. Je jedno ktoý šport zanikne ako ďalší ale úprimne si povedzme, že od "89 sa v meste neinvestovalo do obnovy žiadneho športového areálu. Futbal už má konečnú. Zimný štadión je v takom stave, že nikto nevie či bude prevádzkyschopný na budúi rok. Športová hala je ešte jak-tak funkčná. Ale 25 rokov sa do nej tiež nič nedalo. Už tiež nie je veľa času od toho, aby aj tá začala pýtať peniaze na rekonštrukciu. Jedine do čoho sa dali prostriedky je krytá plaváreň.
Ako to robia v takom Púchove že majú všetko aspoň ako tak v poriadku. Aký športový objekt tam vyrástol na začiatku Púchova. Síce za súkromné peniaze, ale vyrástol. Šéf MŠK je taký aký je. Je to len dosadený šašo ktorý ani nerozozná futbalovú loptu od basketbalovej. Sekretárka je tam poslancova žena, takže tiež je to len figúrka. Ozaj sme mogoni ktorí si nevedia dať do poriadku vlastné mesto. Všetky dediny na okolí nás predbehnú. Lebo tam každý funkcionár okolo futbalu robí pre lásku k futbalu a nie pre peniaze.
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 10:36
No neviem ktory sport pojde dalsi "dole", ale KARATE CLUB - Pavol Iskra uz po 20-tich rokoch skoncil, pricom posledny rok klub drzal nad vodou zase len Raven :-( a pred tym to financoval len trener Iskra /5-ty dan/- Ked sa prosil o sponzorstvo mestu ze uz to dalej neutiahne, tak mu podali ruku a povedali "nemame na to peniaze, ale robite zasluznu pracu pre nase deti-pokracujte v tom...". Takze ako v tom mal pokracovat bez pomoci mesta ???, a ako sa tu budu vyvijat nase deti ??, na baroch, alkohole a drogach ???
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 10:45
Toto sa moze podarit len nasim mestskym skur..synom
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 12:39
Treba sa pozrieť, koľko prachov tečie do MŠK, a na čo!
Karate mohlo fungovať z tretiny platu jedného zbytočného Kuboviča.
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 22:21
A čo robí prezident-dôverník Kubovič. So športom to tu ide dole vodou, ako to ide s jeho platom? Má nastavený krízový režim? Čo robí teraz? Či je zalezený ako voš pod chrastou a pripravuje sa na VUC-ky?

Prezident klubu:

Ing. Ľubomír Kubovič
E-mail: kubovic@msk.sk
Web: www.msk.sk
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 22:42
Aj na neho by sa zišlo posvietiť čo robí v pracovnej dobe okrem svojich súkromných aktivít.
Anonym píše:
Neděle 27.01.2013 13:09
No vidíte Vy tupci , stačilo aby dôverník-prezident bol členom oranžovej strany a všetci ste ho bežali voliť. Teraz znášame spolu s Vami vy tupci dôsledky vašej obmedzenosti vo voľbách. Nezabudnite podobne idiotsky sa zachovať vo voľbách do VUC. Bye, bye mogoni konečne sa preberte!!
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 08:18
100-ný súhlas.
Snáď ešte by bolo dobre dodať, že sú tu ešte nezdanené príjmy z provízii... Nech žije stabilizácia verejných peňazí!
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 09:39
Tipujem, ako zareaguje Superman: zaútočí na Harvánka, že fuj, kakaný kapitalista. Tak ako útočil na Stacha, keď združenie podnikateľov kritizovalo zmluvu s Mestskou dopravnou spoločnosťou.
A to, že ignoroval výzvy aby mesto začalo spolufinancovať, Janas vykreslí ako veľmi šetrné hospodárenie mesta.
Miestni novinári to bez komentára vytlačia, a nespýtajú sa, koľko sa dáva peňazí do iných športov cez Mestské športové kluby.
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 10:35
Kmotrík patrí medzi TOP hráčov na SLOVENSKU, taký
Harvánek patrí len medzi biele kone.
Pozemok futbalového štadióna chce práve tento TOP hráč.
Harvánek si Ty ale alibista.........alebo niečo horšie???


NAPLNANIE PROROCTVA:

 Anonymous User Nov 16, 2012 10:08 AM
No čo-už, keď v roku 2005 začala hasnúť hviezda Ľubomíra, prestal mu veriť aj jeho pán.
Ľubko musí pravidelne chodiť podávať hlásenie do Blavy.
To bol šok pre Ľubka- trauma trvá dodnes.
     
Biely potok, akciová spoločnosť
      (od: 07.03.2002)

Sídlo:
Prievozská 2/A
Bratislava 821 09
      (od: 23.03.2011)

Šoltésovej 420/2
Považská Bystrica 017 01
      (od: 07.03.2002 do: 22.03.2011)
Tento rok má hviezda Ľubomíra zhasnúť úplne.

Anonymous User Nov 16, 2012 12:54 PM
To mas pravdu - hviezda mu tento rok zhasne, aby zaziarilo SLNKO...totizto tak sa mu zase zvysuje obrat firmy v miliardach (sk) ... :)


Len aby sa nestala z neho supernova - pretože jde o zánik hvizdy.

Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 10:50
uz maju o5 potvrdenu tvoju ip adresu - co myslis, so bude o par tyzdnov s tebou a s tvojou rodinou, ked robis stale to iste... ?
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 10:57
Ták-ták...svätá pravda...hodinky ti odbíjajú (v úvodzovkách anonymus), pretože už žiadny anonymus nie je, dnes sa potvrdilo kto je "anonymus" a čakaj "sladkú odmenu"...veď ty vieš čo ťa čaká aj s rodinou... :-)
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 18:46
IP adresu zdiela kazde zariadenie pod danym routrom, neviem ci je trestne mat open wifi a teda hoc aky sused sa moze na danu IP zapojit :-). Dokazat ze to bola zrovna dana osoba je nemozne. Keby tu bola registracia uz by sa to dalo lahsie cez cookies a browser info ale celkovo neverim ze by sa z toho dalo nieco na sud pouzit. Teda na prvostupnovy v PB ano, tu za flasku aj trest smrti vybavite :-DD ale stacilo by sa odvolat a uz by to zmietli.

A okrem toho, kto chce pisat nieco hnusne, tak mate bezpecne proxy napr tento a ste zavodou :-) www.hidemyass.com
A nech si hladaju daku americku IP a aj ju odsúdia :-DD. PB sud by to iste dokazal!
Anonym píše:
Čtvrtek 31.01.2013 19:50
  Lenže my žijeme v spoločnosti, ktorá drží ochrannú ruku nad týmito darebákmi a občanovi tvrdí, že za všetko môže hospodárska kríza. Rodina mafiána nie je tá, na ktorú sa prepisujú majetky. Za nimi stoja biele kone a právnické zmluvy. Rodina mafiána je len terčom, cez ktorý sa chce iná mafia dostať k majetkom zbohatlíkov. Alebo ešte zlatokopky.

     Tie sms o nezákonných obchodný transakciách, teda podľa môjho PODOZRENIA nezákonných sú odporné, neľudské, lebo aj Vy ste takí. Oveľa viac ma však dlhodobo desí ako občana SR takáto sms:

1.3.2007 píše Peter Sýkora –P. Valašíkovi: „Urgentne sa mi ozvi ohladom archivu army SR Peter“

          Urgentne a do archívu army SR? Archív army SR je Univerzitná knižnica, do ktorej má vstup hocikto? V 2007 bol ministrom obrany pán Kašický, dnes je ministrom obrany pán Glvač. Ako je zabezpečený prístup k informáciám uchovaným v archíve, ak tento archív zaujíma Petra Sýkoru? A zdá sa, že nemá s ničím žiaden problém. Neviem, aké mal vzťahy Peter Sýkora s pánom Kašickým, ale viem, aké mal vzťahy s pánom Glvačom. Je Peter Sýkora mafián? Nepochybne. A kontakty s pánmi, ktoré som tu popísala sú štandartné? Nie sú. Ako občan SR mám istotu, že MO SR je riadené ľuďmi spoľahlivými, alebo mám dôvod na obavy, že obrana nás neobráni? Ja ich určite mám. Ja vlastne ani netuším, koho sa mám obávať viac. Koho sa vlastne má obávať celá moja rodina. Petra Sýkoru, či všetkých s ním spriaznených? A ten Borec, ktorého často spomínal Peter Sýkora ako priateľa Pala Jánošíka len dúfam, že nie je pán minister spravodlivosti. Dúfam, že je to podobnosť čisto náhodná. Lebo tú presilovku by sme v tom prípade len ťažko predýchali. Vraj, domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Je moja krajina ešte pre nás domovom?

Ing. Danka Bobeková
Vladimír Pavlík

http://www.necenzurovane.sk/mafia/mafia12.html

Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 12:42
áááááno už je to tu - okydávanie Harvánka.
Nie som jeho fanúšik čo sa týka oplocovania, správania k zamestnancom, ale ako to súvisí s pádom financovania futbalu?
Len tak, že Janasovci sa chcú vyviniť z toho zlyhania v rokovaní s dôležitým sponzorom.
Anonym píše:
Sobota 26.01.2013 20:09
No Ty si ale iný pacient!
To keď harvánek odovzdal mestu futbal - tým dáva pozemok štadiona Kmotríkovi?
Ozaj myškienka hodna génia!
Veď to vracia tomu najtransparentnejšiemu .ujovi, a asi ON to mestu oddrbe, tak ako už veľa veci čo je vo funkcii!!
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 12:25
Ludia ako je to smutné ale ved je to choré aby sa dávali také peniaze do 4.ligy a platiť tu pomaly profesionálov na ktorých sa chodí dívať 100 ludí..a ten futbal aj tak stojí za..iné je mládež myslím že to tu má jedine nádej a financovanie mládeže nie je až tak finančne náročná ked to dokážu robiť v každej dedine..všade je to len prepieranie peňazí..valiť peniaze do futbalu a chodiť na 4 ligu s takým rozpočtom tak to sa ani nedivím primátorovi aké má k tomu stanovisko..taký rozpočet možno nemaju ani hádzanári a tí hrajú extraligu.
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 12:44
presne tak, to čo dokáže financovať každá dedina, nedokáže Považská Bystrica na čele s Janasom. To je celé.
Anonym píše:
Pátek 25.01.2013 12:54
ale keď nebudú muži..mládež a žiaci nemôžu hrávať I.-III. ligu ale musia začať od najnižšej súťaže a tie deti ktoré sú lepšie tak dlho nevydržia a radšej odídu hrať niekde inde.... tento istý problém bol v púchove ale tam sa to našťastie podarilo zatiaľ vyriešiť...
Anonym píše:
Úterý 29.01.2013 10:40
Janas je údajne predsedom futbalu v P.B/ neviem to iste/
Ak áno, má skvelú možnosť preukazať svoje manažerské kvality, ako to ukazuje v iných asi siedmich veľmi dobre platených funkcií, ktoré tak bravúrne stíha vo veľkej kvalite stíhať!!
No aj keby nebol tým predsedom, je prvý muž P.B.a aj šport patrí k životu občanov - tak ako sa postará???
Anonym píše:
Středa 30.01.2013 10:58
co sa vam zase nepaci ? ved pan primator len robi zodpovedne svoju pracu, predsa nemoze len tak rozhadzovat mestske peniaze,
tie musi setrit pre seba a vernych poslancov. ved hladnych nenazranzch krkov ma dost a valovy su podla nich stale prazdne tak sa musi snazit. jednemu dala na lyzicku,druhemu dala na misticku .....za svoje hlasy vsetci stale cakaju protisluzby, tu nejaky prenajom skoly pre pana umeleleckeho riaditela, teple miestocko na px centre, dalsiu hrst dukatov na udrzbu mhd atd...atd...stale treba tieto hladne krky zivit a penazi na meste nieto...este ze si si spomenul na janosika,dalsi rok-dalsie peniazky do jeho mesca dane treba platit vazeny ! pokuty za parkovanie, za psie lajna atd..atd...ved vsetko cosi stoji a sport v meste ??? nech vsetko plati raven a moje velicenstvo sa tam pred volbami pride dat odfotit do volebneho buletinu ako sa usmievam a staram o mladez, ved co ...som predsa primator, ale v podstate za pad sportu v meste zodpovedaju moji poslanci prepacte ja som len primator, ja nic -- JA NIS
Anonym píše:
Středa 30.01.2013 11:09
Vyzenme tu spinu z radnice, korupciu, poslaneckych hrabivcov a poskokov!!! Takymto istym spinavym sposobom potopili vyuzivanie DK pre kulturu obcanov a teraz nicia sportove vyzitie obcanov ! Ide im len o vlastne brucha a to ze mladezi zostane len chlastanie pri fontane za hypernovou im je jedno ! ved aj tam sa da vybrat nejaka ta koruna na pokutach.
Anonym píše:
Čtvrtek 31.01.2013 16:11
Nechápem kde mesto zobralo prostriedky na financovanie hádzanarského "B" mužstva ked ho za Adameho zrušili kvôli šetreniu...je to chválihodné že sa im to podarilo a chalani majú kde hrať ...Ale prečo sa to nedá aj pri futbale? čo bude z mládežou? budú hrať a trénovať kade tade ? je to smutné čo sa to tu deje............

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359