Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Oto Meheš / Choré fitnescentrum

Choré fitnescentrum

Autor: Oto Meheš Poslední změna: Středa 15.08.2012 12:32
[2012-08-15] Fitnescentrum RELAX v športovej hale na sídlisku SNP je pre verejnosť zatvorené od septembra minulého roku. Mestské športové kluby (MŠK), ktorým patrí fitnescentrum aj športová hala, zorganizovali už päť výberových konaní. Fitcentrum bolo dobre vybavené, malo stabilnú klientelu a výhodné umiestnenie, naviac v blízkosti hypermarketu TESCO. Napriek tomu sa MŠK akosi stále nedarí nájsť podnikateľa, schopného a ochotného zobrať si priestory do prenájmu. Pozrime sa na koreň tejto „záhade“.
Choré fitnescentrum

RELAX v správe MŠK každoročne vyrábal stratu, aj keď ostatné fitcentrá v meste zarábajú. FOTO: Redakcia

Ako vie MŠK hospodáriť

Oficiálne uvádzaným dôvodom, prečo bolo fitcentrum RELAX uzavreté a ponúknuté do prenájmu, bola stratovosť jeho prevádzky. Porovnajme fitcentrum RELAX s podobnými zariadeniami, ktoré prevádzkujú súkromní vlastníci. V Považskej Bystrici sú štyri fitnescentrá, porovnateľné ako poskytovanými službami, tak výmerou  cca 330m2.

  1. Fitness RELAX- vo vlastných priestoroch MŠK v športovej hale (teda bez nutnosti platiť nájom za priestory). Zatvorené od 28.09.2011.
  2. Fitness VITAL- v podnájme Prima zdroj
  3. Fitness PROGYM - v podnájme Sates
  4. Fitness PEPEK - v podnájme Džudistický klub.

Okrem fitcentra RELAX zvyšné tri fitnescentrá musia platiť nájom majiteľom priestorov, a popri tom ešte vyrábajú zisk. Musia, inak by skrachovali. Takže obvyklé výhovorky „na krízu“ v tomto prípade neplatia.

Pozrime sa na gazdovanie MŠK do oficiálneho materiálu „Hospodársky výsledok Mestských športových klubov 2011“. Od januára 2011 do zatvorenia fitcentra RELAX v septembri 2011 dosiahli Mestské športové kluby v tejto prevádzke hospodársky výsledok mínus 13 878 €.  Ak prepočítame výsledok na celých 12 mesiacov, dosiahlo by fitcentrum ročnú stratu 18 504 €.

Len pre porovnanie, hospodársky výsledok toho istého fitcentra za rok 2010 bola strata – 1 863 €. Takže v roku 2011 vykázalo fitcentrum desaťnásobne vyššiu stratu, než v roku 2010.

(Kópia dokumentu Hospodársky výsledok spoločnosti MŠK Považská Bystrica v roku 2011.)

Vo výberových konaniach MŠK požaduje od budúceho podnájomníka minimálny ročný nájom 8 604 €. Pripočítajme takúto výšku nájmu k strate za rok 2011, a dostaneme celkovú sumu straty: mínus 27 108 €/rok. Takže tam, kde iné fitcentrá prosperujú, MŠK vyrábalo odhadovanú stratu 816 656 Sk/rok. Sumy za rok 2010 sú bez rozpustenia nákladov a výnosov správy, teda manažmentu MŠK. (Samozrejme, všetky straty MŠK boli vykryté dotáciou z mestského rozpočtu.) A to je aj približný minimálny rozdiel v hospodárení MŠK v porovnaní s tromi nedotovanými fitnescentrami v Považskej Bystrici. Názor na schopnosti vedenia MŠK riadiť čo len malé fitcentrum nech si spraví každý čitateľ sám.

Pri výpočte som zámerne použil len čísla z materiálov samotného MŠK. Fakt, že ostatné tri fitness prosperujú aj napriek hendikepu, že musia platiť nie malý nájom majiteľom priestorov, je však nesporný aj bez akýchkoľvek výpočtov.

Ako vie MŠK prenajímať

Prvým pokusom MŠK dať fitnescentrum do prenájmu bol inzerát v Považskobystrických novinkách dňa 22. 3. 2011. Inzerát mal veľkosť 45x17 milimetrov a neobsahoval žiadne podrobnosti, len kontakt. Asi bolo treba len zavolať... Po piatich mesiacoch, dňa 30.08.2011 MŠK zverejnilo druhé výberové  konanie.

- inzerát

- zámer prenechania

- príloha zámeru

- zápisnica z otvárania ponúk

Kvôli zmätočným dátumom vyhlasovateľ otvoril obálku s jediným záujemcom o niekoľko dní skôr. Na mestskom zastupiteľstve zaznelo vážne podozrenie, že podmienky súťaže boli prispôsobené vopred vybranému záujemcovi. Na môj podnet bola súťaž preverená a následne zrušená. Podmienky boli nejasné a dali sa „ušiť“ aj za nulový nájom, čo nakoniec jediný uchádzač aj ponúkol. Dozorná rada konštatovala pochybenie MŠK. Našiel sa aj vinník, ktorý celú vec spôsobil - vtedy technický námestník MŠK Ing. Glabazňa bol prepustený zo zamestnania.

- článok v Považskobystrických novinkách o zrušení súťaže a prepustení Ing. Glabazňu

Dňa 31.01.2012, 5 mesiacov po vyhlásení druhej súťaže MŠK zverejňuje tretie výberové konanie na fitcentrum (teda už nie zámer, ale riadnu súťaž). Nájomník mal platiť prenájom minimálne 8 604 €/rok, vybudovať kúrenie nezávislé od zvyšku haly, pričom od nájmu si mohol odpočítať celkové investície ako opravy priestorov, zariadení, montáž meračov elektriny a vody. Platnosť nájomnej zmluvy do konca roka 2016. Na otváraní obálok dňa 12.03.2012 sa zúčastnili štyria záujemcovia. Ponuky sa pohybovali od 8 604 do 13 536 €/rok. Komisia si nechala čas na preverenie vyžiadaných materiálov z predložených ponúk. Dňa 23.03.2012 komisia jednomyseľne konštatovala, že žiaden zo zúčastnených uchádzačov nesplnil do stanoveného termínu odovzdania ponúk 12.3.2012 podmienky súťaže a súťaž zrušila s tým, že bude nové výberové konanie.

- zverejnenie zámeru

- zápis z výberového konania dňa 12. 3. 2012

- zápis z výberového konania dňa 16. 3. 2012

- zápis zo zasadnutia výberovej komisie dňa 23. 3. 2012 - rozhodnutie o opätovnom vyhlásení súťaže

 

Vo štvrtom výberovom konaní dňa 17. 4. 2012 vyhlasovateľ pritvrdil. Zrejme sa mu zdalo, že zo štyroch záujemcov sú traja nadbytoční, a potom sa ťažko vyberá. Potenciálny záujemca si už nemôže započítať obnovu priestorov a zariadení, započítať si môže akurát náklady na  novo vybudované kúrenie do výšky 5 500 €. Musí požiadať do 7 dní (!) o stavebné povolenie a do 3 mesiacov ukončiť stavebné práce. Musí zložiť zálohu 2 151 € a v prípade, že odstúpi, o peniaze príde. Musí mať doklad o tom, že kvalifikovaný personál má najmenej jeden rok praxe v oblasti prevádzky wellness centra. K tomu platnú zmluvu s masérom ku dňu otvorenia a záväzný návrh výšky vstupného.

Na otváraní  obálok dňa 14. 5. 2012  sa zistilo, že za takýchto podmienok nikto o prenájom fitnescentra od MŠK nemá záujem...

- zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta

- zápis z výberového konania (žiadna cenová ponuka)

 

V piatom výberovom konaní dňa 18. 6. 2012 je scenár navlas totožný s predošlým konaním. Súťažná komisia dňa 17. 7. 2012  opäť zistila, že za takýchto podmienok nikto nemá o prenájom záujem.

- zverejnenie zámeru

- zápis z výberového konania (žiadna cenová ponuka)

Súdruhovia, PREČO?

Vyhlasovateľ MŠK pôsobí dojmom, že by rád fitnescentrum prenajal, ale čo pre to skutočne robí?

Od konca roku 2011, kedy sa po zrušenom  druhom výberovom konaní pripravovali na MŠK podklady, vyhlasovateľ v podmienkach na projekt samostatného kúrenia vytrvalo posiela budúcich záujemcov do štátneho okresného archívu, aby si na základe predmetnej projektovej dokumentácie fitcentra doplnili do jestvujúceho stavu vlastný samostatný zdroj vykurovania.

Keby vyhlasovateľ spravil aspoň tú maličkosť, že pošle do toho archívu svojho človeka, zistil by, že sa v archíve žiadna projektová dokumentácia wellness centra nenachádza. V dostupnej pôvodnej dokumentácii športovej haly je totiž naprojektovaný - bufet. S najväčšou pravdepodobnosťou je celé wellness čierna stavba bez kolaudačného rozhodnutia.

Čo z toho vyplýva? Citujem z podmienok zámeru: „Budúci podnájomník je povinný do 7 dní od podpisu nájomnej zmluvy požiadať o stavebné povolenie“.

Je správne, že vyhlasovateľ dbá, aby podnájomník dodržiaval zákon, veď kdesi začať treba. V pravdepodobne čiernej stavbe fitcentra bude aspoň kúrenie skolaudované... ak pravda úrad vydá stavebné povolenie na prestavbu objektu, ktorý nebol skolaudovaný na prevádzku fitcentra.

Vyhlasovateľ zabudol v podmienkach na ďalšiu „maličkosť“: Fitcentrum má kazetový strop bez zateplenia. Takže budúci podnájomník, pozor: pokiaľ nechceš vlastným kúrením vykurovať zvyšok športovej haly, pripočítaj si do rozpočtu takých 10 000 € na demontáž starého stropu, montáž zateplenia a následnú montáž kazetového stropu. Samozrejme, nezabudni na ďalšie stavebné povolenie.

Ďalej podmienky požadujú zachovanie služieb podľa výmery podlahových plôch,  okrem iného aj solárium a bufet. Ale v zozname nebytových priestorov, ktoré sú predmetom podnájmu, takto určené priestory nenájdete. Pôvodné určenie nebytových priestorov sa meniť nemôže, s výnimkou skladov. Z toho teda vyplýva, že doterajšie solárium a bufet sú prevádzkované v nebytových priestoroch, ktoré sú klasifikované ako sklady.

Ďalšou absurdnosťou je požiadavka, aby mal personál ročnú prax s prevádzkou wellness centra. Takže človek, ktorý vyštudoval vysokú školu telesnej výchovy, má všetky možné trénerské kvalifikácie a 30 rokov sa s tým úspešne živí, by podľa vyhlasovateľov súťaže nebol dostatočným garantom kvality. Lebo nemá jednoročnú prax s prevádzkou wellness centra. Páni vyhlasovatelia, nebolo by férovejšie do požiadaviek rovno uviesť výšku, váhu a začiatočné písmená priezviska vhodného kandidáta?

Celú frašku dokresľuje požiadavka na predloženie podnikateľského zámeru vrátane záväznej výšky vstupného a otváracích hodín. Keby sa podnikateľ rozhodol prispôsobovať ponuku zákazníkom, museli by mu to asi najprv schváliť tí, ktorí doteraz tak presvedčivo dokazovali svoje manažérske „schopnosti“.

Zhrnuté a podčiarknuté: Mestské športové kluby už rok márne hľadajú majetného developera, skúseného obieľovača čiernych stavieb a kúrenára s ročnou praxou vo wellness centre. Na oplátku mu ponúkajú šancu, že keby nebodaj sa mu to fitko podarilo aj za takýchto podmienok rozchodiť, po 4 rokoch mu nemusia predĺžiť zmluvu. A vystrieda ho niekto iný, vhodnejší.

Asi pred rokom som čítal, že kdesi v Kocúrkove sa samozvaný capo spravil zahradníkom. Tisíce eur unikajú. A túto šaškáreň si platia občania Považskej Bystrice, aj keď nechcú.

Oto Meheš

Skrátená verzia tohto článku bez kópií originálnych dokumentov bola uverejnená v Lánovinách č. 7-8/2012.

Snímka zo dňa 4. 8. 2012

Vyšednutý plagát zo septembra 2011 visí na dverách zatvoreného fitcentra už takmer rok. (Snímka zo dňa 4. 8. 2012.)

Anonym píše:
Středa 15.08.2012 15:11
Sledujem zastupiteľstvá a nestačím sa čudovať čo Janas vyvádza. Ako keby mu celé mesto patrilo. Toto je len dôsledok jeho nenažranosti a absolútnej neschopnosti. Štbák Kubovič a s ostatnou poslaneckou bandou sú už len okrasa bezcharakterného vyčínania chrapúňskeho Janasa. Už normálne rozmýšlam odsťahovať sa z tohto s********o mesta. Držím palce Jurovi Smatanovi. Medzi tou zbabelou poslaneckou bandou to má naozaj ťažké.
Anonym píše:
Středa 15.08.2012 15:17
No myslim ze prave v tejto veci Janas prsty nemal, teda aspon moze presvedcivo tvrdit ze nemal. Uvidime ako bude reagovat. Ved tam utekaju velke peniaze.
Mam info z prvej ruky o synovi jedneho poslanca, ktory uz sluboval zamestnanie vo fitku. Ale prvy plan skrachoval lebo sa to vyzradilo a tak sa ide podla planu B, nechat to naprv poriadne vyhnit, znechutit vsetkych zaujemcov.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 11:26
Transparentny Janasko je cisty ako lalia. Si nadrogovany? Asi iba nahodou je kubo poslancom v rovmakej strane, asi iba nahodou sa poznaju vela rokov a kubo vzdy hlasuje ako janasko piska a asi iba nahodou si janas zvolil kuba za sefa msk. Transparetny ananas vie o vsetkom a zo vsetkeho profituje. Len to umne prenasa na inych.
Anonym píše:
Sobota 25.08.2012 13:41
Akože s tým nemá Janas nič spoločné? Veď na každom zastupiteľstve skáče do každého, kto niečo namieta proti fitnescentru. Je to skorumpovaný h*****k a kryje to skorumpované štbácke p***a Kuba. Zabudli ste na kaviareň v kine mier ktorú vlastní Kubovič mladší? Na čierno, bez nájmu určite aj to je podľa Janasa transparentné. A ten t***o Hamár by sa mohol zobudiť, až z krytia Janasových zlodejín neskončí raz v base.
Anonym píše:
Sobota 25.08.2012 21:59
V programe mestského zastupiteľstva bolo tuším aj udelenie odmeny (po)hlavnému kontrolórovi za vynikajúcu prácu.
Verím, že odmenu ten tajtrlík Sičák dostal jasnou väčšinou.
Anonym píše:
Pondělí 27.08.2012 23:29
Jediná robota dementa Sičáka je chodiť sa na dve hodiny nažrať a pokecať do Banco del Peru a zahrať si tenis ku zlodejovi Stachovi. Janas na neho serie, lebo on serie na jeho kšefty, ktoré mu ochotne vybavuje stavbárka Kozárová. Tá kryla všetky zlodejstvá lackovičovej partie a teraz kryje Janasovej. Taká pekná rodinka zlodejov. Aj preto v mogoňove nikdy nič nebude. Som zvedavá ako dopadne rozpadnutá bytovka na rozkvete, ktorú len tak náhodou povolovala a schvalovala stavbárka Kozárová.
Anonym píše:
Čtvrtek 16.08.2012 21:24
Prečo by sme sa mali my sťahovať?
Treba ísť na zastupiteľstvo a nakopať ich tam všetkých do gúl. Na čele s transparentým karóľom a eštébakom Kubovičom!
Anonym píše:
Sobota 18.08.2012 21:46
Tak choď a nakop ich. Na čo ešte čakáš?
Anonym píše:
Středa 15.08.2012 20:40
Hanbím sa čo to tam na tom meste zivime...
smilan
smilan píše:
Čtvrtek 16.08.2012 18:21
Skazené a cudzoložné pokolenie!


   Tento text je určený mužom a nie ženám, pretože sú v ňom použité veľmi tvrdé formulácie, zodpovedajúce, a preto aj pochopiteľné, tvrdému a drsnému svetu mužov. Bez obalu sa v ňom hovorí o ich pokrivenom a znetvorenom vzťahu k bezpodmienečnej požiadavke Čistoty, zakotvenej v Zákonoch univerza.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1208/skazene-a-cudzolozne-pokolenie
Anonym píše:
Čtvrtek 16.08.2012 23:00
Ak sú informácie v článku pravdivé, všetci zainteresovaní by sa mali prinajmenšom úplne stiahnuť z verejného života.
Anonym píše:
Pátek 17.08.2012 05:25
A ty kde žiješ?
Anonym píše:
Pátek 17.08.2012 09:51
Máš tam priložené všetky dokumenty. Tak si pravdivosť môžeš overiť na vlastné oči.
Anonym píše:
Pátek 17.08.2012 14:45
Vám nedochádza, že Vy ste plne zodpovední za straty v MŠK? Keď ste odklepli trafiku Kubovičovi za zásluhy, tak sa mu na ňu mesačne aj skladajte. Prečo na manažérsky post,kde ročne pretečie 1,5 milióna EUR nespravíte verejné výberové konanie na schopného špičkového človeka, ktorý rozumie aj športu?

Občania Považskej Bystrice očakávajú Vaše vyjadrenie.
Anonym píše:
Sobota 18.08.2012 08:53
Vedz ovčania Mogoňova sa vyjadrili preca ve voľbách, čo teras otravuješ. A vyjadria sa znova, kej prídze čas. Obehneme všetkých senilných dôchodcov, dáme kávičku, pirulky na zabúdanie, slúbime istoty a môžece nas bozac....
Anonym píše:
Sobota 18.08.2012 16:00
A to ešte by bolo vhodné spomenúť ako jedno súkromné plavecké družstvo doslova tuneluje plaváreň. Ako si za mestské peniaze spravili z plavárne skvelý biznis.
Anonym píše:
Pondělí 20.08.2012 11:04
pán podnikateľ Oto Meheš tu teraz spadol z Marsu?
Kde bol, keď sa rozkrádal mestský majetok za Lackoviča, Adameho, Haviara? A teraz zrazu zahorí spravodlivým hnevom, keď rovnako to funguje za Janasa a Kuboviča, len s tým rozdielom, že zrovna voči NEMU sa nepostupovalo korektne???
Využil ako občan právo vystúpiť verejne na ms. zastupiteľstve a spýtať sa na to rovno do očí Janasa a Kuboviča?
Resp. ak si myslí, že mesto porušilo zákon, podal už na dotyčných pánov TRESTNÉ OZNÁMENIE???
Nie? Tak potom nech láskavo drží hubu a krok! Tak ako doteraz!
Čo si pán Meheš za tie roky alibistickej nečinnosti vychoval, to tu má.
Anonym píše:
Úterý 21.08.2012 09:02
Bravo, pán kubovič, či ktosi iný poverený. Najlepšia obrana je útok, všakže? Kedy má človek zahorieť spravodlivým hnevom, ak nie vtedy, keď sa mu krivdí. Dokonca ste pripustili, že ste voči nemu nepostupovali korektne. Pán Meheš tu predstavil klasický príklad manipulovania verejnej súťaže podrobne spracovaný a podložený faktami. A to sa nedá vyvrátiť. A preto ten osobný útok, že?
Anonym píše:
Úterý 21.08.2012 17:38
Veru, to asi trénovali v ŠtB, ako vyrábať z obetí vinníkov!

Pekné je, že ten autor útoku vlastne napísal, že za Janasa a Kuboviča sa kradne rovnako, ako za Adameho alebo Lackoviča.

Milí páni, raz to musí skončiť.

Len viac takých podnikateľov ako pán Meheš. Každý pohár trpezlivosti raz pretečie.

Anonym píše:
Úterý 21.08.2012 20:26
K tomu kradnutiu za Adameho a Lackoviča by som doplnil, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť.
Za nich sa ale aj budovalo!
Spomeniem iba po takej väčšej akcií- Za Lackoviča byty na Rozkvete a Moyzeske, za Adameho byty na Rozkvete.
Za Janasa NIČ !
Dokonca aj pridelené peniaze mestu od štátu a fondov EU - za bývalého vedenia na kanalizáciu do Pov. Teplej a vodovod do Podvažia prepadnú a nič sa nevybuduje!
To už aj bolo povedané v MsU, že sa NIČ budovať NEBUDE!
Takže porovnávať terajšie vedenuie - by bolo veľmi nespravodlivé voči Adamemu a Lackovičovi !!
/ Hoci obaja majú za ušami / Ale občania VIAC získali !!
Anonym píše:
Středa 22.08.2012 08:03
Tak to je silná káva. Že... " za Adameho a Lackoviča by som doplnil, ...za nich sa ale aj budovalo!
Máš asi na mysli svetový unikát, rozpadajúcu sa á ročnú bytovku na Rozkvete, ktorú stavala PPS (skrytá Lackovičova firma), pod stavebným dozorom p.Kozárovej, zhodou okolností raketovým nástupom súčasnej prednostky nášho Janasa Najtransparentnejšieho. Ešte uvidíme, prečo.
Alebo si mal na mysli podnikateľské aktivity Adameho poslancov s predraženými faktúrami, keď sa natierali ploty alebo zábradlia za desaťtisíce, či státisíce?
Budíček Mogoni!
Anonym píše:
Středa 22.08.2012 23:48
Pýtaš sa prečo Kozárová? Ja osobne si ju vážim. Preto mi je jej už dopredu ľúto, lebo je úplne jasné, že v istom momente svojho vládnutia na nu Karol hodí všetku vinu za svoju neschopnosť, pričom sa mu náramne hodí kauza "rozpadajúca bytovka", aby hádzanie špiny nadobudlo istú vážnosť. On si totiž drží ľudí okolo seba iba ako rukojemníkov, ktorých podľa potreby "popravuje". On ani za desať rokov nedokáže pochopiť podstatu jej prístupu k práci a oceniť jej prínos. Na to ju tam nedal. Dal ju tam len preto, aby ju mohol vhodne použiť. A ku kauze "rozpadajúca bytovka" - ak hovoríte, že bola vtedy Kozárová stavebný dozor tak to je asi pravda - ja si len dovolím pripomenúť v akej dobe to bolo, kto vtedy ovládal úrad a čo vtedy znamenalo slovné spojenie "ovládať úrad". Lackovič a jeho dobre organizovaná skupina, ktorá obsahovala biele kone(tri veže, stavebná firma, povbyt), právnikov, sudcov... sa nesrali s nikym. AKo povedal tak muselo byť lebo inak bolo zle...Nejaké osobné hrdinstvo sa nosilo iba mimo úradu, ale pre ľudí na úrade malo mnohokrát obrovské osobné konsekvencie...
Anonym píše:
Středa 22.08.2012 23:49
Pýtaš sa prečo Kozárová? Ja osobne si ju vážim. Preto mi je jej už dopredu ľúto, lebo je úplne jasné, že v istom momente svojho vládnutia na nu Karol hodí všetku vinu za svoju neschopnosť, pričom sa mu náramne hodí kauza "rozpadajúca bytovka", aby hádzanie špiny nadobudlo istú vážnosť. On si totiž drží ľudí okolo seba iba ako rukojemníkov, ktorých podľa potreby "popravuje". On ani za desať rokov nedokáže pochopiť podstatu jej prístupu k práci a oceniť jej prínos. Na to ju tam nedal. Dal ju tam len preto, aby ju mohol vhodne použiť. A ku kauze "rozpadajúca bytovka" - ak hovoríte, že bola vtedy Kozárová stavebný dozor tak to je asi pravda - ja si len dovolím pripomenúť v akej dobe to bolo, kto vtedy ovládal úrad a čo vtedy znamenalo slovné spojenie "ovládať úrad". Lackovič a jeho dobre organizovaná skupina, ktorá obsahovala biele kone(tri veže, stavebná firma, povbyt), právnikov, sudcov... sa nesrali s nikym. AKo povedal tak muselo byť lebo inak bolo zle...Nejaké osobné hrdinstvo sa nosilo iba mimo úradu, ale pre ľudí na úrade malo mnohokrát obrovské osobné konsekvencie...
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 05:29
Patrilo by sa uviesť, aké povinnosti a právomoci má stavebný dozor. Má ochutnávať maltu, aby zistil jej kvalitu a presne zloženie, alebo čo?
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 13:17
ochutnávať maltu? stavebný dozor je od slova dozor..nie ochutnávač. Kozárová odjebala svoju robotu, aby kryla lackovičove kšefty, zato jej lackovič umožnil slušný plat a svoje kšefty a za janasa je to rovnaké, preto si ju tak oblúbil. Táto osoba je síce vzdelaná, ale nepracuje pre ľudí ale pre zlodejov a to je ešte horšie ako by sama kradla.
Anonym píše:
Středa 22.08.2012 08:45
Meheš na Hrad!
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 23:30
Je mi z tejto zlodejskej janasovskej bandy nejak na blití velebnosti.
Anonym píše:
Středa 22.08.2012 22:37
Bodaj by mal tento náš vyše štyridsaťtisícový Mogoňov viac takýchto Mehešov.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 14:10
Prečo sa zobudil až teraz, čo tu po iné roky neboli aj väčšie problémy, a len čušal a keď "decko" nedostalo svoju hračku- fitnes , tak začalo plakať
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 16:38
haha toto je strasne milučký pokus o útok, takže akákoľvek občianska aktivita, ktorá nie je vyvíjana od 15. alebo 18. roku života je považovana post-zobudenie(?) a nemala by byť? resp. určite existuje nejaká tabuľka problémov na ktoré sa treba prioritne zobúdzať - prosím o zaslanie tejto šikovnej publikácie. Ale inak súhlasím ;-( fňuk, už aj ja plačem ;-(
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 20:56
Hlavne, že sa zobudil, lepšie neskôr ako nikdy!
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 21:51
Vtipná odpoveď,aj ma pobavila, máte u mňa bod, a už nefňujajte, lebo budete ako veľké decko... xixi
Anonym píše:
Čtvrtek 23.08.2012 23:00
lebo sa to nedá z prehľadu rozkliknúť

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359