Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / LÁNOVINY / A JE TO! alebo „SEPAROVANIE“ NA DEDOVCI

A JE TO! alebo „SEPAROVANIE“ NA DEDOVCI

Autor: LÁNOVINY Poslední změna: Středa 12.12.2012 14:18
[2012-12-10] V aktuálnom predvianočnom čísle Lánovín 9/10/2012 nájdete článok pána Gažu o probléme separovania odpadu na Dedovci.

Zavedenie „chaotického” separovania je témou, ktorá pobúrila mnohých obyvateľov Dedovca. Medzi nimi aj pána Gažu, ktorý vytrvalo žiadal odpovede od primátora, hygienikov, výboru mestskej časti. Ako to celé dopadlo, prečítajte si v článku A JE TO! alebo „SEPAROVANIE” na Dedovci. Dobrou správou je, že podľa posledných informácií z MsÚ sa pripravuje stretnutie občanov Dedovca aj na túto tému. Termín zatiaľ nie je známy, ale my dúfame že všetko nakoniec dobre dopadne.   redakcia

 

Ing. Ján Gaža z Dedovca

vyrozprával svoj príbeh v duchu hesla „MsÚ BLIŽŠIE K OBČANOM“ - citujeme:

■ „Dňa 30. júna 2012 nám nahádzali vrecia pred domy /byty/ na Dedovci.

■ Dňa 2. júla 2012 ráno som odovzdal na MsÚ list určený primátorovi, v ktorom som mu navrhol, aby odpovede na otázky z listu uverejnil v PB novinkách. Bohužiaľ do dnešného dňa sa tak nestalo.  

■ Dňa 16. júla 2012 mi zavolala Ing. Kozárová, vraj sa môj list niekde zamotal, aby som prišiel povedať osobne, o čo ide.

■ Dňa 18. júla 2012 sme sa stretli. Vraj sa vyjadria po dovolenke. Do dnešného dňa som nedostal žiadnu písomnú odpoveď.

■ Dňa 24. júla 2012 nám odstránili kontajnery na separovaný zber na hornej aj spodnej zatáčke na Dedovci.

■ Dňa 1. augusta 2012 som sa stretol s Ing. Strašíkom, ktorý má na MsÚ na starosti odpad a triedenie. Mne ako technikovi išlo hlavne o čísla, ekonomiku separovania na Dedovci, pretože všeobecné veci o zlepšení životného prostredia sú nemerateľné. Po viac ako pol hodinovom rokovaní SOM SA DOZVEDEL:

■ Mesto platí 51 eur za uloženie komunálneho odpadu

■ Do konca roka sa má separovanie zaviesť aj v pričlenených mestských častiach Orlové atď.

■ Zákon ukladá vyvážať komunálny odpad v maximálnej  lehote 2 týždne, a nie 4-5 týždňovej (v posledný  pondelok v mesiaci!)

NEVEDEL mi ODPOVEDAŤ:

■ Aký je efekt zo separovaného zberu pre mesto a občanov?

■ Aký bol stav pred zavedením a po zavedení separovania v Jelšovom? Chcel som od neho čísla, tie ma presvedčia.

■ Ako sa bude hodnotiť, kto má veľa a kto málo komunálneho odpadu? Ja môžem dôsledne triediť a mať za mesiac 10 kg, ale môžem mať aj 50 kg. Ako to bude sledované? Pán Strašík mi navrhol, aby som teda niečo vymyslel. Na to som mu odpovedal, že ja za to nie som platený.

■ Koľko naše mesto alebo firma na predaji separovaných surovín získava - korunu, dve, dvadsaťtisíc eúr?

Môj názor je, že na túto „vojnu“ medzi MsÚ, Megawaste a p. Chudovským dopláca hlavne občan! A možno niekto z toho získava. Kašlem, aby som mal doma smetisko! Ja odmietam doma mesiac držať smeti, nemám na to priestor a o hygiene ani nehovorím. Po zavedení separovania na Dedovci nemenovaná  redaktorka novín platených z našich daní napísala: „Ľudia potrebujú čas...“. - hovorí o tom, ako keď autá prešli, ale nezobrali nič“ - dodal na záver pán Gaža.

 

List primátorovi zo dňa 1. júla 2012

„Vážený pán primátor,

dňa 30. júna 2012 v dopoludňajších hodinách /bez zazvonenia a bol som doma/ niekto pred dvere hodil niekoľko farebných plastových vriec. Vraj sú z Mestského úradu a majú vraj byť určené na „separovaný zber“.

Nakoľko o tejto problematike nemám dostatočné informácie a rozhovormi s obyvateľmi v okolí som zistil veľkú neznalosť a neinformovanosť o tejto problematike, obraciam sa na Vás s otázkou, aké sú doterajšie výsledky so „separovaných zberom“ v Jelšovom. Lebo nový systém sa nedá posudzovať ako dámsky klobúk, či sandále v štýle „je to móda, má to suseda, chcem to tiež“.

Mám záujem o tieto informácie o separovaní:

  Rozsah uplatnenia /v sledovaných ukazovateľoch  - počet občanov, smetných nádob - podľa toho ako to sledujete/,  doba uplatnenia /odkedy, doba trvania/

■ Dohodnuté? (nie očakávané?) výsledky - porovnanie hodnôt pred a po zavedení tohto systému v technických parametroch  /napr. váha, objem/

■ Výhodnosť systému pre: a/mesto b/obyvateľa – vyjadrená v hmotných a finančných ukazovateľoch

  Spôsob, postup, manipulácia a technológia systému

  Doriešenie zamedzenia zneužívania smetných nádob na „starom Dedovci“, smetné nádoby sú umiestnené na voľnom verejnom priestranstve /v Jelšovom sú za plotom/

O tieto informácie má záujem i moje okolie. Bolo by vhodné neodpovedať nielen mne, ale túto informáciu v širšom rozsahu uverejniť aj v Považskobystrických novinkách. Veď mesto značne dotuje Považskobystrické novinky. Za rok 2011 dostali 73.081 Euro /podľa záverečného účtu za rok 2011/ a plán na rok 2012 je vo výške 79.000 Euro /schválený 15. 12. 22011/. Preto by sa mali venovať problematike mesta a informovaniu obyvateľov namiesto „slohových prác“ s témami Londýn, Paríž, Írsko atď.“

Ďakujem vopred za odpoveď. Ing. Ján Gaža

 

Obrátil som sa aj na hygienika, lebo odpad má byť skladovaný v plastových vreciach v byte/dome 4-5 týždňov. Žiadal som o stanovisko, aký je ich odborný názor na takto zavedený spôsob separovania:

STANOVISKO Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici:

    „Listom zo dňa 26. 8. 2012 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o stanovisko k nakladaniu s domovým odpadom – separovaný zber do vriec.

Vznik vriec na odpadky sa datuje od roku 1935. Materiál vriec na domový odpad musí odolávať poveternostným zmenám, vode, má byť prieduchový aby odpad rýchlo vysychal, nevznikal zápach a nerozmnožoval sa hmyz. Z toho vyplýva, že sa musia odpadky v plastových vreckách umyť, pretože najmä počas teplejších dní nie je možné inak zabrániť vzniku zápachu /čo láka hmyz, hlodavce…/

    Ak je potrebné odpad očistiť, umyť vodou, potom je „táto služba samozrejme spoplatnená na účet spotrebiteľa“ cenou za vodu. Podľa nášho názoru „kultúrnosť“ – aj environmentálna by sa nemala dávať do súvisu s ekonomikou. Ak by motivácia k separovanou odpadu nenarážala na opodstatnené prekážky /finančné aj skladovacie/ - ak by mal odpad vydržať do odvozu 4-5 týždňov, predpokladáme, že umytie čistou vodou by nezabezpečilo „bezpachové skladovanie“, čo i len pri manipulácii s vrecom. 

Z uvedeného vyplýva, že ak chceme (predpokladáme, že áno) separovať odpad, pretože význam separovania je nepopierateľný, musíme vytvoriť adekvátne prostredie a podmienky na realizáciu za spoluúčasti a ochoty obyvateľov. Doba na odvoz vriec nemôže byť obmedzujúca pre občanov natoľko, že spôsobí ďalšie komplikácie. Mali by byť preto k dispozícii kontajnery na separovaný zber, ktoré by kompenzovali práve tieto negatívne faktory.“

MUDr. Viera Sirotná, MPM,

regionálna hygienička

 

STANOVISKO VÝBORU MESTSKEJ ČASTI LÁNY

Výbor mestskej časti Lány k plánovanému separovaniu na Dedovci ODPORÚČA a jednohlasne schválil:  /zápisnica/

■ Zverejniť množstevnú a finančnú analýzu  vychádzajúcu zo skúsenosti v Jelšové

■ Nezavádzať separáciu, pokiaľ nebude obsahovať jasný finančný mechanizmus pre občanov, ktorí odpad separujú dôsledne

■ Zaviesť systém komplexne, nie metódou izolovaných čiastkových riešení

 

STANOVISKÁ ČLENOV Vmč LÁNY:

Ing. Pavol SMATANA:  „Zobrali nám kontajnery a ľudia nemajú kde hádzať odpad. Nikto vám nebude v kuchyni držať igelitové vrecia s odpadom. Mali by sme to dotiahnuť, ale tak trochu dôraznejšie. Žiadna agenda k tomu nebola. Sľúbili  letáky, informovanie v novinkách, v televízii a nič sa k tomu neudialo. Žiadali sme vyčíslenie ekonomického efektu pre občanov, aby ľudia mali motiváciu. Mali sme fotopascu. Vraj nemajú právnu vymožiteľnosť od ľudí. Fotopasca však mala psychologický efekt a fungovalo to.“

Ing. Martin Kerepecký upresnil: „Na Dedovci to urobili v zmysle hesla: “O nás bez nás.”

Jana VELIČOVÁ:Nás o zavedení separovania zberu na Dedovci nikto neinfomoval, my sme sa ako výbor o informácii o takomto spôsobe zavedenia separovania oficiálne nedozvedeli. Aký to bude mať efekt, keď ľudia nebudú mať finančnú motiváciu? Treba sa poučiť zo separovania z Jelšového. Kam sa premietli ušetrené peniaze z Jelšového a ako sa premietnu ušetrené peniaze zo separovania na Dedovci? Ušetrí sa separovaním niečo alebo je to pre mesto drahší spôsob odstraňovania odpadu?”

MUDr. Rudolf KARAS: „Je jednoduché iba dať občanom vrecia. Veď fľaše, jogurty a pod. musia občania niekde skladovať, musia mať na to určený priestor. Myslím, si že mesto rezignovalo pri riešení problematiky odpadu a separovania. Treba všetko odvíjať od pilotného programu v Jelšovom. Ako chcú zaviesť separovanie, keď už druhý týždeň na Lúčkach nevyviezli smeti?! Nemajú stojiská, veď tu sa nepokročilo pri separovaní ani centimeter. Treba zaviesť separovanie koncepčne, nie takto. Ja sa od toho dištancujem. Separácia je na dobrovoľnosti, nikto to nekontroluje.”

Mgr. Juraj SMATANA: „A to sme ešte nevedeli, že smeti budú vyvážať raz za mesiac. Občania by mali priamo cítiť, že sa im to oplatí. Veď  platíme, akoby sme ani netriedili. Dajme si  všetci poslanci Lánskej za úlohu interpelovať na Mestskom zastupiteľstve. Ja sa samozrejme prihlásim, poprosil by som však aj ostatných, aby sme v tom bode ako poslanci Lánskej vystupovali jednotne. Musíme nahlas povedať, že toto je vážny prešľap ekonomický, hygienický i organizačný.“ 

 

Mgr. Terézia SARINCOVÁ: „Musí byť riadna metodika separovaného zberu. Ja ju nepoznám. Nechápem, ako to majú zorganizované.“ Následne sa Mgr. Sárincová sa stretla 2. novembra 2012 s Ing. Strašíkom a Ing. Kozárovou na mestskom úrade.

„Pripravuje sa stretnutie občanov Hlín, Dedovca, Zakvášova ohľadom separovaného odpadu za účasti prednostky. Občania dostanú pozvánky. Bude zavedená finančná motivácia, vytvorený malý zberný dvor na Dedovci (umiestnenie zatiaľ nie je známe),“ - informovala na VMČ Lány dňa 7. novembra 2012.

 

Prepis dokumentu do textového tvaru: PB.OTVORENE.SK

Anonym píše:
Středa 12.12.2012 13:44
Zhodenotil by som príspevky hore uvedených asi nasledovne:
Mozgy pracovníkov mesta momentálne ešte nemajú takú kapacitu, aby pochopili hore opisovaný problém!
Terchnická je to už vyriešené v iných mestách - kde to aj funguje!
No tam majú svojích " úradníkov " nie Považskobystrických !!
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 12.12.2012 14:11
Za každým takýmto nezmyslom treba hľadať peniaze. Veď o čo vlastne na Dedovci ide? Megawaste si znížilo náklady a zvýšilo príjmy. Tým, že premenili domy obyvateľov na svoj medzisklad vyseparovaných odpadov. A bez toho, aby sa o zisk z týchto znížených nákladov podelili s občanmi, ktorí poctivo triedia. Ja sa nepozastavujem nad tým, že sa o to firma snaží. Veď ktorá odpadová firma by nechcela od mesta (občanov) inkasovať poplatky, ako keby sa nič netriedilo, ale pritom od občanov zberať vytriedenú cennú surovinu? Pozastavujem sa nad tým, že im to príslušný odbor mestského úradu dovoľuje.
Anonym píše:
Středa 12.12.2012 21:16
Silna uvaha. Avsak bez realneho overenia a zistovania faktov. Ale ved to je typicke pre tuto stranku. Akurat smutne,ze je to nazor administratora. Kazdopadne treba ale ten hnusny a zly Megawaste prinutit,aby sa o ten zisk teda podelil a vratil ho tym utrapenym obyvatelom Dedovca. Ja na Dedovci byvam. System separovaneho zberu nie je najstastnejsi,ale kedze mam realne zaujem na separovani a znizovani objemu netriedeneho odpadu, som ochotny srat sa s vrecami a robit si z garaze medzisklad. Aspon sa ale nemusim pozerat na ten BORDEL okolo nadob na separovany zber co boli nad skolkou a pri prvej zakrute. Silno som zmenil nazor na to,ze na Dedovci byvaju slusni a rozumni ludia...starobystricania. Trt barani. Bordel robia jak poslednycigan na Luniku. Toto nieje o megawaste - toto je o nas !!! Mam uzasne fotky,co tu ludia vyhadzovali ku nadobam so separakom. Ale nastastie sa mozeme vyhovarat na ten zly megawaste. Akurat,je to smutne,ze im idete prikladom pan poslanec!
Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 09:47
Obávam sa pán Smatana, že táto myšlienka separovania na Dedovci vznikla v Megawaste ?
Priam som presvedčený, že to je rozhodnutie mesta !
Tak ako mesto povie, koľko krát sa bude vyvážať komunálny odpad z jednotlivých regionov mesta,
tak ako rozhodli, že Jelšové bude mať vrecia, tak sa stalo aj s Dedovcom.
Apropo : ktorá firma sa podelí so svojim ziskom ???

Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 10:28
pokiaľ viem, tak formy delenia sa so ziskom sú rôzne. Napríklad aj podpora rôznych akcií - či už spoločenských alebo športových, alebo aj priamo súvisiacich s odpadom. V škole kam mi chodí dieťa - ZŠ Stred pri kostole - robil megawast niekoľko prednášok o separovaní, podporuje tam rôzne zelené programy, deti boli aj na exkurzii na zbernom dvore a skládke. Včera som bol na hádzanej a aj tam je megawaste uvedený ako partner. Pravidelne dávajú peniaze Budíku na nemocnicu vždy keď je ten jesenný koncert. V podstate keď si spomeniem na nejakú akciu čo sa v PB robila, tak som ich tam videl napísaných.A čo sa tyka konkrétne dedovca a lánskej - tak tam pomahali s čistením Domanižanky, šak toho bola plna televizia. Aj to je forma vracania časti zisku. To ale určite nerieši separáciu na Dedovci. Len sa bojím, že nech vymyslia aj najlepší systém na svete, tak je to stále iba a iba o ľuďoch, či im záleží na svojom okolí alebo nie!!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 13:45
Úprimne nechápem, prečo sa z toho robí taká kovbojka. Ten kto chce separovať nech separuje a ten čo nechce nemusí, už nech má na to dôvod hocaký. Tento cirkus sa spustil až keď systém separovania prišiel na Dedovec, pritom u nás v Jelšovom to funguje už nejaký čas a neviem o nikom, kto by okolo toho robil také haló /možno som medzičasom niečo nezachytil/.

Z okolia susedia niektorí triedia a niektorí nie. Triedia hlavne takí, ktorí majú vždy plné popolnice a tieto im nestačia na ďalší odpad a tí, ktorým smetná nádoba pohodlne postačuje na všetok odpad aj bez separácie, tak poväčšine netriedia z rovnakých dôvodov ako ja.

Ja osobne odpad netriedim, lebo skladovať odpad v pivnici mesiac či viac nemienim, a pokiaľ sa aj nárazovo niečo naskytne /pri veľkom upratovaní, alebo nejaký starý spotrebič/ tak sa to zavezie na zberný dvor a je pokoj. Bežný odpad netriedim hlavne preto, lebo z toho nič nemám a zadarmo robiť službu Megawaste nevidím dôvod. Čosi ale predsa mám a to kopu zbytočných farebných igelitových vriec, ktoré už rozdávam celej rodine mimo Považskej. Keď si Megawaste zavedie taký systém, že domy /byty/, ktoré separujú, budú platiť menší poplatok za smeti, potom to bude o inom.

Ja by som bol za taký systém, ako je na niektorých obciach, že si kúpite na obecnom úrade kupón a v čase vývozu odpadu vyložíte smetnú nádobu aj s kupónom a firma vám popolnicu vyprázdni, takže platíte len za skutočne vyvezený odpad. Viem však že v meste je to nereálne. Mne osobne by stačil vývoz odpadu aj raz za dva týždne /štvorčlenná rodina/ a to bez separácie. Na obciach dvojtýždňový cyklus poväčšine aj funguje a plne to postačuje. Podľa mňa by si mali ľudia viac uvedomovať, že omnoho dôležitejšie je odpad nevytvárať, ako potom za ťažké peniaze ho likvidovať. Keď si niekto domov naprace kopu igelitu a umelých fliaš, tak nech si to potom separuje.

Separácia však podľa mňa potláča motiváciu nevytvárať odpad a navodzuje pocit, že môžem vyprodukovať haldy odpadu, ale keď ho vyseparujem tak žiaden problém. Keby sa však zaviedol taký systém, že sa platí len za skutočne vyprodukovaný odpad, tak ako sa platí napr. za vodu, elektriku, plyn.... potom by väčšina začala uvažovať ekonomicky a súčasne s tým aj ekologicky a potom by si nekúpili vodu v umelej fľaši, pivo v plechovke, mlieko v tetrapaku atď..... ale to sú už iba rozprávky starých materí.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 20:47
Dobrý názor. Určite by sa malo separovanie odrážať na výške poplatku za komunál. Tento systém je upravený všeobecne záväzným nariadením - aj dnes sa to pretriasalo na zastupiteľstve - a jeho zmenu môže iniciovať jedine MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na toto megawaste nemá vplyv. Ale dobré by bolo využiť práve úspešné výsledky zo zavedeného systému v Jelšovom a cez výbor miestnej časti iniciovať takúto systémovú zmenu, že kto sepraruje viac, platí menej.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 13.12.2012 23:42
To nie sú rozprávky starých materí, ale každodenná realita v Nemecku... alebo v Tešedíkove, a množstve ďalších slovenských miest, ktoré si znížili poplatky za odpady a zvýšili príjmy za druhotné suroviny.
Zaviesť "akési" triedenie bez finančnej motivácie je prznenie dobrej myšlienky.
A či sú z Jelšového skúsenosti "dobré", to sa dozvieme, keď dostaneme výsledky analýzy, ktorú som si dnes vyžiadal od primátora na mestskom zastupiteľstve v rámci interpelácií.
Anonym píše:
Pátek 14.12.2012 21:07
Pisatel pod linkom „Anonymous User Dec 13, 2012 01:45 PM” pise - citujem: “Z okolia susedia niektorí triedia a niektorí nie….”, alebo dalej “Ja osobne odpad netriedim......”. Tato logika, pohybujuca sa na urovni materskej skolky, ma priam zaraza.

Opierajuc sa o skusenosti zo zahranicia, musim predom konstatovat, ze ked zmysel celej akcie nema minut ciel, musia odpad separovat bud vsetci obcania komuny, alebo nikto. Ked cielom nie je len znizenie mnozstva skladkovaneho odpadu (deponia), ale aj recyklacia znovu pouzitelnych surovin, tak musi byt domaci odpad tak separovany, aby vznikli priblizne nasledovne druhy (cisteho?) odpadu:

1) Zbytkovy odpad (nerecyklovatekny) è ulozenie na skladke
2) Biologicky odpad è kompostovanie, alebo kvasenie s cielom thermickeho vyuzitia (plyn)
3) Umele hmoty è recyklacia
4) Papier è recyklacia
5) Sklo è recyklacia

Z daneho vyplyva, ze je naprosto vylucene, aby si nejaky pan “Velkomozny z Jelsoveho” vymyslel, ze on akekolvek separovanie nema zapotreby, a bude nadalej hadzat svoje jogurtove kelimky do BIO-odpadu….atd.!

Hore opisane skusenosti pana Ing. Gazu dokumentuju az neuveritelnu organizacnu, informacnu a logisticku impotenciu, zucastnenych mestskych organizacii (MsU, Fa. Megawaste). Zda sa, akoby cely projekt nebol domysleny dokonca tak, aby bol pre obcanov presvedcivym a prijatelnym riesenim. Ked si firma Megawaste predstavuje likvidacne intervaly 5 tyzdnov, alebo pan Strasik ocakava od pana Gazu, ze obcania doriesia nedoriesene sami, tak niekde nieco nie je v poriadku!!! Pritom vobec nie je treba vymysliet koleso nanovo, treba sa pozriet do zahranicia, kde triedenie domaceho odpadu uz desatrocia bezproblemovo a az neuveritelne perfektne, funguje. Je potrebne len to “koleso”, ktore uz existuje, prisposobit podmienkam a moznostiam mesta Povazska Bystrica.

Aby som vyznam triedenia domaceho odpadu zdoraznil, uvadzam nasledovne cisla, ziskane zo spravy “Dolnosaskeho ministerstva pre zivotne prostredie – Bilancia odpadoveho hospodarstva pre rok 2010”. Sprava o.i. uvadza, ze konkretne v okrese Schaumburg, pripadlo na jedneho obcan nasledovne mnozstvo odpadu:
a) 77 kg zbytkoveho odpadu (Restmüll)
b) 473 kg recyklovatelneho odpadu (Bio, papier, Sklo, lahke balenia)
Aj ked nie vo vsetkych dolnosaskych okresoch boli uz 2010 dosiahnute az tak pozitivne cisla (Schaumburg obsadil 1. miesto), neda sa vyznam projektu “Separacia odpadu” nicim vyvratit.

V okrese Schaumburg, sa zacalo so separovanim odpadu niekedy koncom 80. rokov(?). V podstate boli realizovane dva logisticke modely (ja mozem konkretne pisat len o realizacii v sidliskach s 1 – 2 rodinnymi domami, logistiku velkych najomnych domov nepoznam):

Etapa I.: (cca. 1985 – 2000 ???)
Povodne sa cely domaci odpad (s vynimkou skla) zbieral do spoplatnenych PE vriec (obsah cca. 30 - 40L ?). Vrecia sa kupovali v potravinovom obchode (1 Rolle = 10 vriec ; cca. 3 –4 DM). Boli opatrene zabudovanym zaverom, teda stacilo stiahnut snurku a urobit uzol. V predvecer (NIE skorej!!!) zberneho dna (tyzdenny rytmus), kazdy vylozil svoje vrecia na chodnik. Niekedy po 1985(?) sa zacalo separovat a do obehu sa dostali nasledovne vrecia:
a) bezny odpad – priesvitne vrece – kuchynske a ine odpady
b) umele hmoty (lahke balenia) – zlte vrece
c) papier – dalsie vrece, alebo spoplatnena bandarola, pripevnena na zviazane noviny
d) sklo – zbieralo sa extra do velkeho kontajnera v sidlisku (bez spoplatnenia)

Bezny odpad (a) sa odvazal kazdy tyzden, (b) a (c) sa tyzdenne striedali, teda kazde 2 tyzdne.

Etapa II.: (po cca. 1995 – dodnes)
Postupne zacali pribudat smetove nadoby a dnes sa triedi nasledovne:
a) Bio odpad (cca. 150? l) – LEN kuchynsky a zahradny kompostovatelny odpad!!!
b) Zbytkovy odpad – cca. 30 L (z praktickych dovodov - vlozka vo velkej 150 L nadobe)
c) Papier – 120? L – len papier!!!
d) umele hmoty (lahke balenia), sa aj nadalej zbieraju do spoplatneneho zlteho vreca.
e) Sklo - aj nadalej, ako hore opisane - kontajner v sidlisku

Nadoby sa musia v rytmuse, ako hore opisane (BIO kazdy tyzden, ostatne sa strieda) postavit na chodnik pred domom. Vsetky nadoby su opatrene ciarkovym kodom, a pristavene auto nadobu automaticky prijme, precita a registruje kod, a opät postavi na chodnik. Spoplatnenie smeti pozostava zo zakladneho mesacneho poplatku + pocet prislusnych registrovanych vyprazdneni.
Kto ma v letnych mesiacoch viac zahradneho odpadu, si priobjedna dalsiu 200 litrovu BIO nadobu, a nevozi svoje svinstvo do priekopy, ako tomu je napriklad tuna na Hlinach.
Nadrozmerny odpad si samozrejme kazdy na vlastne naklady odvezie na deponiu. Vynimkou su 1 – 2 x do roka tzv. zberne dni, ked sa vecer (NIE skorej!!!), pred dnom bezplatneho odvozu, vylozia stare elekto pristroje, nabytok etc. pred dom!

Ked uz pisem, nemozem nenapisat, ze na Hlinach opät vznikla okolo kontainerov nemala skladka nadrozmerneho odpadu, ku ktorej snad dennodenne pribuda dalsie svinstvo nasich nevychovanych spoluobcanov. Pytam sa: Dokedy bude mesto tento bordel trpiet? Preco nezasiahne tuna Mestska policia, alebo neinstaluje sa aspon prechodne kamerovy monitoring? Blbci urcite zanechaju po sebe stopy, ktorymi by sa dali pachatelia zistit. Som presvedceny, ze by stacilo 2 – 3 x inkasovat pokutu 100 – 200 €, a bolo by po probleme!!!
Siegfried Wagner

PS: neviem preco stranka neprijme moju registraciu
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 14.12.2012 21:15
Vďaka za cenný text!
Škoda že ste ho nenapísali s diakritikou, zaslúžil by si uverejnenie ako samostatný článok.

Problém s registráciou: napíšte prosím na adresu redakcia@pb.otvorene.sk pod akým loginom ste sa registrovali, nájdeme v čom je problém.
Systém sme skontrolovali, v ňom chyba nie je. Možno nejaký krok v registrácii.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359