Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / chupek / Koľko zarábajú zástupcovia primátora a hlavná kontrolórka?

Koľko zarábajú zástupcovia primátora a hlavná kontrolórka?

Autor: Anton Chupek Poslední změna: Pondělí 23.03.2009 15:33
Na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o poskytnutie nasledovných informácií: Výšku príjmov zástupcov primátora Ing. St. Haviara, Ing. L. Kuboviča a hlavnej kontrolórky Ing. H. Ďurišovej. Výšky príjmov pre uvedené osoby žiadam vyčísliť za roky 2007, 2008 a rozčleniť ich tak a bolo jasné koľko z toho bol základná hrubá mzda, koľko odmeny, prémie, príjmy v dozorných radách za mesto a všetky ostatné príjmy. Zároveň prosím uviesť aj výšku odvodov zamestnávateľa.
Meno, rok Základná mzda Odvody Prémie ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti) MZ + komisie, VMČ
Ing. S. Haviar
2007 656 916 Sk 221 817 Sk 190 900 Sk 5 000 Sk 55 766 Sk
2008 754 555 Sk 271 604 Sk 120 500 Sk 13 000 Sk 54 100 Sk
Ing. Ľ. Kubovič
2007 660 446 Sk 221 817 Sk 190 900 Sk 6 800 Sk 57 800 Sk
2008 755 226 Sk 270 478 Sk 120 500 Sk 12 500 Sk 54 500 Sk
Ing. H. Ďurišová
2007 515 747 Sk 160 865 Sk 71 507 Sk - -
2008 556 264 Sk 184 170 Sk 141 494 Sk - -
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 16:06

prečo sa na miesto hlavného kontrolóra prihlásilo 16 záujemcov.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 18:41

Voľba kontrolóra - miestny smer je roztrieštený, všeličo sa môže stať. Ďalšia téma - faktúry. Schvaľovanie "krízového" rozpočtu.

Zo zastupiteľstiev sa stáva telenovela zaujímavejšia ako OVRZ (ordinácia v ružovej záhrade).

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 22:30

Cirkus msú s.r.o. vás pozýva na verejné predstavenie „Starý Ujo a 40 zbojníkov“ Predstavenie sa koná vo štvrtok 26.3.2009 v zasadačke msú Bližší program :

http://www.povazska-bystrica.sk/oznamy.phtml?id6=51&module;_action__0__id_info=15493

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

  1. marca 2009 (t. j. štvrtok) o 9.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

P r o g r a m: 1. Otvorenie 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, I. zástupca primátora mesta 3. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica Predkladá: Ing. Juraj Pekár, predseda dočasnej volebnej komisie 4. Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2009 – 2011 Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov 5. Návrh VZN mesta Považská Bystrica, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb v meste Považská Bystrica Predkladá: Mgr. Janka Dudoňová, vedúca útvaru sociálnych služieb a starostlivosti o občana 6. Návrh na II. zmenu Štatútu Mesta Považská Bystrica Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ 7. a) Informatívna správa o priebehu výstavby diaľnice D 1 v úseku Sverepec – Vrtižer b) Prerokovanie verejnej vyhlášky MDPaT SR – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek Predkladá: Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania Ing. Juraj Čermák, CSc., investičný riaditeľ NDS, a. s. Ing. Rudolf Kimerling, manažér projektu D1 Sverepec – Vrtižer, Doprastav, a.s., Bratislava Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva, vedúci oddelenia mostov, Alfa 04 a. s., Bratislava 8. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy I.W. Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica“ Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta 9. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ na realizáciu projektu „Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica“ Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta 10. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, na realizáciu projektu „Rozšírenie verejného vodovodu v mestskej časti Podvažie, Považská Bystrica“ Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta 11. Zámer Mesta Považská Bystrica na získanie nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti na projekt „Digitálne mesto“ Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ 12. Zámer Mesta Považská Bystrica na získanie nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo, Operačný ciel 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v zmysle záväzkov SR voči EU na zriadenie centrálneho zberného dvora v Považskej Bystrici Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia 13. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Predkladá: Ing. Helena Ďurišová, hlavný kontrolór mesta 14. Návrh na schválenie odmeny Ing. Helene Ďurišovej, hlavnej kontrolórke Mesta Považská Bystrica za: a) II. polrok 2008 b) I. štvrťrok 2009 Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ Považská Bystrica 15. Požiadavky občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb 16. mesta a životného prostredia Záver 17. Účasť poslancov mestského zastupiteľstva na verejných zákazkách Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ 18. Rôzne 19. Diskusia

PS:

http://www.povazska-bystrica.sk/hospodarenie-mesta.phtml?id3=42788&id2;=0

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 22:33

a nie 1.3. Nejaky zadrhel v programe...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 16:55

jééj aj ja tu ukážem svoju tabuľku:

som zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním pracujúci vo vlastnom odbore:

  1. ZM: 163200 - odvody neviem, potom prémie 9000, Zbor - (už nespievam), VMČ - neni
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 13:30

http://www.sme.sk/c/4362912/fico-obvinil-radicovu-z-platenia-provokaterov.html

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 22:12

este ze si PB moze dovolit platit dvoch zastupcov primatora to bude asi preto ze sme velky ako New York a jeden by to nezvladal, a to nehovorim o hlavnej (ne) kontrolorke, naco nam je hlavna kontrolorka ktora je sice volena poslancami ale kedze vieme ako to v tom nasom stranami rozporcovanom mestecku frci ako keby ju vymenovaval a odvolaval priamo primator. takze zratane a podciarknute sme mohli mat napr. opravene chodniky alebo postavene autobusove zastavky za 127776 eur.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 22:15

za predpokladu ze by sa ako v kazdom normalnom meste fungovalo iba s jednym viceprimatorom a bez tej prepotrebnej kontroly , ktora bohuzial musi byt zo zakona.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 22:55

Proboha, to sa nenajde nejaký poslanec, ktorý by navrhol, aby v čase finančnej krízy sa nevyplácali odmeny ?! A teraz tu čítam, že sa budú schvalovať tej kontrolorke, veď som čítal, že v iných mestách sa takto nerozdáva. Je to nemorálne! ! !

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 23:05

Pán primátor, ak máte aspoň kúsok svedomia a sociálneho cítenia, zastavte tie odmeny. Sú rodiny, kde živoria a majú malé deti . Aspoň tých by Vám môhlo byť ako bývalému lekárovi ľúto. Tak buďte chlap a buchnite už konečne po stole aj Vy.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 23.03.2009 23:22

berie drobátko viac ako kontrolórka

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 07:02

Rozdelené na drobné,opilec s orangutanom beru po 90 tácov,boha jeho a to je kríza.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 07:16

Starý Ujo koľko? 130?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 15:55

Naších červených , pardon teraz už oranžových vodcov kríza nezaujíma. Ich sa netýka. Oni majú svoje isté a kamarátom a rodine pomôžu zakázkami - proste v zmysle ich hesla cítim sociálne , myslím národne - na časť národa ktorí sa kloní ich SMEROM !!Takže neplačme , národ si zvolil takúto čvargu - trpmne !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 18:51

Trenčín je krajské mesto, má temer 60000 obyvateľov a má jedného zástupcu primátora, ktorý má mzdu 60000 Sk. Aký dôvod má táto dedina na takýto luxus? Nestačí aj nám jeden preboha? Veď je kríza, čo takto ísť príkladom páni?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 19:21

Hádam si nemyslíte, že dvoch zástupcov primátora tu máme z organizačných a pracovných dôvodov! Dvaja zástupcovia sú preto, lebo to pomohlo porobiť dohody pred voľbami a po voľbách rozdeliť korisť.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 21:54

neporovnávaj trenčín ten je niekde inde porovnaj bytču tam je tiež jeden zástupca a dokonca na polovičný uväzok a berie 14 tisíc v hrubom čo sa mi zdá k jeho výkonu nanajvýš primerané

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 18:20

Mňa by zaujímalo,aké má odmeny tučko z Ravenu( a od koho)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 18:33

mu nepošleš žiadosť o info? :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.03.2009 21:37

Prečo bystričani nespravite defenestraciu na magistrate, bola pražská môže byť aj bystrická, asi by sa nešliani ani sťažovať na policiu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 00:59

To Vás neserie nikoho, že poslankyňa Belasová, ktorá si utiera hubu o primátora a jeho odmeny / plat primátora 130 000 Sk vrátane odmien / zarába v parlamente 100 000 Sk mesačne? Viem, neserie. To sú štátne peniaze a my sa zaujímame len o peniaze nášho mesta, že? Zadubenci. Zlodej kričí, chyťte zlodeja.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 12:16

Kritizovanie, to nie je utieranie si huby o primátora to je poukazovanie na to čo sľuboval a čo robí.Pán primator použijem Vaše zletné slová, komu sa nepáči tak nech.....Vy s nám tiež už nepáčite môžete.....

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 12:33

Belásová je poslankyňa NRSR a títo dvaja šašovia sú iba neschopní a kšeftujúci zastupcovia jedného poslušného a naivného panáka v jednej zadubenej dedine menom PB.Porovnajte jej mandát a dôležitosť a porovnajte mandát a dôležitosť našich zástupcov.Platy majú pritom takmer totožné.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 13:52

Osobne si myslím že keby miesto Be(z)lásky bol v parlamente MICKEY MOUSE, ani by si to nevšimli a keby aj, tak výsledok je úplne rovnaký takú službu aku ona robí pre NR SR a celé Slovensko by Mickey Mouse spravil tiež... To iste platí o jej zvolení , mala štastie že bola na zvolitelnom mieste, ináč by po nej ani pes neštekol, byť miesto alebo dva nižšie tak by bola pani poslankyňa iba bezvýznamná Beláska - taká ako bola ked kandidovala do VÚC a neuspela lebo do VÚC sa ide nielen ako politická strana ale aj ako osobnosť a to sa onej nedá povedať preto sa tam nedostala, občania si vyberajú jednotlivé mená a nie celé strany. Teoreticky si môžem vybrať 5 mien a to každé z inej strany, záleží len na schopnosti kandidáta presvedčiť a to sa jej nepodarilo a do veľkého parlamentu sa dostala len preto že SNS získalo určité percentá a to najmä Slota a Belousová a oni potiahli svojimi menami percentá a tým tam dostali Belásku, ako o nej nebolo predtým nič poriadne počuť tak dúfam že vypadne z parlamentu a nebudeme onej nič počuť dalšie veky lebo ak poslanec parlamentu nepomáha svojmu mestu a skor škodí vid fondy a projekty na školy tak si nezaslúži aby ju slušný občania ani pozdravili a nieto aby ju volili, to skor vola voliť ako dáku kr..u a že vraj by chcela byť aj primátorkou PB tak to tu môžeme kludne zavrieť a asi by som sa začal opravdu hanbiť za PB a spoluobčanov.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 16:54

Belasová to nemá v NR SR naveky. Pamätám ju z JRD Pov. Podhradie. Podľa toho vidno kto je v špičkách politických strán a teda aj ich úroveń. Myslím, že príde doba - pre ńu ostudna kedy sa príde zaevidovať / nie prezentovať / na úrad práce. Potom jej spadne hrebienok. Ja osobne tých troch šašov absolutne nemusám, ale aspoň majú akademické vzdelanie. A ta trúba čo predavala Herbaline, čo ponúkajú bezdomovci si otvorí hubu, že prte ňu je partnej iba primátor. Ostatní poslanci Mest. zastupiteľstva sú pre nuly, vrchol primitivizmu !!! A ešte je to aj hrozne škaredá baba !! Ospravedlňujem sa za ten úlet v poslednej vete, ale to sa proste niekedy nedá nereagovať!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 18:23

narazka na vzhlad, prosim zmazat reakciu

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 10:53

Pre anonym 25.03. 16:45 Mám tomu rozumieť,že je to tak ako za starých čias, nedotknutý komunisty a teraz inteligenti? Teda rozumiem tomu tak, na akademický vzdelaních ludí nesiahať,čím dlhší titul tým vätší zlodej? Tak potom to musí byť pravda o primatorovi a viceprimátoroch, a beda nevzdelancom? Nikdo nemôže viac menej za to ako vyzerá. Je to dané niečim iným.Treba si vážiť každú pracu ktorou pomôžeš druhým. Podla Tvojho IQ ako píšeš musíš byť riadný ......., to si asi domyslíš sám aj pri tom Tvojom IQ.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 18:33

ani mne poslankyna Belasova ako sa hovori ,, nesedi" ale povedzte mi co ma akademicke vzdelanie spolocne s moralkou? ,,Úrovnou" . tvrdenie typu ze aspon maju akademicke vzdelanie je ubohe. tak isto aj to co robila v minulosti aj keby na JRD robila dojicku tak moze byt plnohodnotna poslankyna NR SR a tak isto aj mestskeho zastupitelstva. taketo sortovanie ludi svedci skor o vasej malosti. ak je nejaky problem ktory suvisi s vykonom jej mandatu tak prosim ,ale rozoberat co kto robil alebo nerobil ??? ine by to bolo keby pachala trestnu cinnost ale pokial viem to jej nepreukazali( teda aspon zatial). To ze sa hra na PANI neviem aku je zasa jej zhadzovanie samej seba.na zaver chcem dodat ze toto v ziadnom pripade nieje obhajoba poslankyne Belasovej ale zdraveho rozumu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 19:35

čo tu trepete dve na tri!! podstata je, že tu na dedine berú ničnerobiaci panáci 90tisíc a v čase krízy podotýkam!!!!!! keď polovici občanov hrozí prepustenie z práce a o nejakom veľkom plate ani nesnívajú o prémiach ani nehovoriac!!!!!!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 20:28

a co ked beru zjavne ich nic netlaci znizit si platy vsak. takze zajtra mozete zdvihnut zadoka ist im o tych platoch povedat na zastupitelstvo a nie ohriakovat ma tu ze sa snazim aby sa tu nebavilo o krase ci nekrase nejakej poslankyne pripadne o jej vzdelani.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 21:30

je predsa nehoraznost aby nicnerobiaci provincni viceposkokovia opradeni vsakovakymi podvodmi a kseftami brali k tomu plat zhodny s poslancom NR

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 00:38

Nič nerobiaci komunálni politici poškodia cca 50.000 občanov. Nič nerobiaca poslankyňa parlamentu poškodí cca 6.000.000 ľudí. Viceprimáti si svoje peniaze zaslúžia.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 06:53

choď už spať, nemyslí ti to už... (ale neviem či ti to aj tak pomôže)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 10:57

Nečuduj sa tomu predchádzajucemu prispevku to písal opitý viceprimátor

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 25.03.2009 23:32

Prečo Starý Ujo chce, aby zajtra za hlavného kontrolóra poslanci zvolili nejakého Bielika? Kto to uhádne, ten dostane vlnitý plech značky HAVRAN s.r.o.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 07:26

Máme možnosť overiť si dôveryhodnosť zákulisných informácií v tomto fóre. Je 7:29, 26. marca 2009. Zastupiteľstvo sa začína až o pár hodín. Šestnásti kandidáti na hlavného kontrolóra sa budú predstavovať poslancom, každý bude mať 10 minút na prezentáciu. Ak vyhrá kandidát Bielik, prípadne ak bude citeľné, že ho presadzuje vedenie SMERu, tak sem píšu informovaní ľudia.

Minule sme sa takto s trojtýždňovým predstihom dozvedeli, kto bude prednostom mestského úradu :-)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 07:32

Takže havranove železo drží pokope rozpadávajúcu sa smerácku skupinku. Lenže radovým poslancom sa to nemusí páčiť - na takejto loďke sa ďalšími voľbami neprevezú, stále viac občanov má toho plné zuby! Dnes sa uvidí, ako budú obhajovať zákazky "sami sebe".

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 07:36

Ako v Košiciach: http://www.cassovia.sk/korzar/clanok.php3?sub=14.3.2009/74953K

Poslancom hrozí päť rokov

Za trestný čin podplácania hrozí Jozefovi M. a Mariánovi M. dva až päť rokov, poslancom ako verejným činiteľom hrozí za prijímanie úplatku päť až 12 rokov. V júli 2007 majetková komisia mesta Košice, ktorej členom je obvinený Peter C., odporučila, aby zastupiteľstvo schválilo predaj nehnuteľností na Hlavnej ulici č. 33 nájomcom, nebytový priestor so vstupom z Hlavnej s rozlohou 130 metrov štvorcových podnikateľovi

Jozefovi M. Byt na 1. poschodí s rozlohou 139 m2 tomu istému Jozefovi M. ako fyzickej osobe s manželkou. A byt na 2. poschodí s rozlohou 144 m2 jeho nájomcovi, ktorý v prípade nefiguruje.

Kontrolór upozorňoval márne

Hlavný kontrolór mesta Richard Hojer pred hlasovaním upozornil, že ceny považuje za nevýhodné, prinízke oproti trhovým a ak zastupiteľstvo prevody schváli, požiada primátora Františka Knapíka, aby uznesenia nepodpísal. Poslanci prevody neschválili. V októbri 2007 nájomcovia opäť požiadali o odkúpenie. Majetková

komisia znovu odporučila rovnaké ceny, teda v prepočte byty za 206 eur (6200 Sk) za meter štvorcový, respektíve 229 eur (6900 Sk) za meter štvorcový. Pritom referát predaja majetku na magistráte odporúčal podľa neho trhové ceny 896 eur (27.000 Sk) za meter štvorcový.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 22:24

zastupitelstvo,p.Smatana preco nas neinformujete?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 26.03.2009 23:31

možno ešte neskončilo :)... tot pred dvomi hodinami som siel okolo a este sa svietolo :) maju co preberat asi.. ved uvidime na tv

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 13:01

mafia smeru a hzds sa spojila ešte budú s láskou spominaťna p. ďurišovú

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 13:09

to máš odkiaľ?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 13:41

zabudnite na Bielika, je to Sičák! firma hahaha si ho presadila. T.j. haviar/haviar/harvánek. Primátor má hlavu v smútku ako ho odrbali.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 14:06

poberaj sa starec...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 16:33

poberaj sa starý ujec...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 15:11

kto je sičak?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 30.03.2009 21:23

ďalší kúpený kontrolór, ktorý musí skákať, ako ..... píska

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 27.03.2009 10:31
neinformujem, lebo zastupiteľstvo prebieha v pracovnej dobe a nemôžem si cez školský rok smčerpať dovolenku.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 14:34

sorry,nevedel som ze sa neda nejako inac prist k informaciam..ale vraj debata Matusik - Stabel-Tomanova,vraj obcania Mostenca dali peticiu kvoli rozbitej ceste v obci,ale nie svojmu poslancovi p.Stabelovi ,ale isli za p.Matusikom ,lebo nemaju doveru voci nemu,chodnik si vraj vedel urobit pred domom,ale na obcanov ,ktori to viac potrebovali-zabudol,do toho vstupila p.Tomanova,vraj nech sa stara o svoj revir a on nato ,on zlozil slub ako poslanec vsetkym obcanom mesta a on nemoze zato,ze obcania Mostenca oslovili jeho,to je vraj vysledok toho,ako ho vnimaju teraz p.Stabela

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 27.03.2009 16:44

Tak tá Tomanová je riadna sl..., pardon, perlorodka. Pokial mlčí, ujde to. Keď si pustí hubu na špacír, také perly púšťa :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 30.03.2009 14:35

ze obcania zacinaju oslovovat druhych poslancov ako svojich,tí maju inu robotu ako sa starat o svojich obcanov,p.Stabel sa stara v prvom rade sam o seba,nie je to divne ze opät v Mostenci maju nedoveru voci svojmu poslancovi..aj deti si sepkaju ako preinvestoval peniaze na chodnik pred svojim barakom a cesty su rozbite!a pritom najvacsi bordel ma on pred svojim barakom,nech sa vrati vyvazat mocovku,to robil dlhe roky,tam patri-hovnocuc!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 30.03.2009 22:11

no chodnik sme potrebovali ved ludia chodili po ceste len tak hala bala a ked nahodou nejaky papalas alebo jeho syncek dakoho prejde v tej rychlosti akou sa bezne chodieva na dialnici, je problem .teraz je chodnik od zaciatku do jednej tretiny obce na niektorych miestach sa uz aj tak uzka cesta zuzila a papalasi este zrychlili, ale teraz ked dakoho prejdu povie sa ale ved to neberte tak tragicky ,mal ist po chodniku. to ze ten chodnik sluzi viac ako parkovisko pre lenivcov co sa im ani len nechce zaparkovat auto do dvora sa mi uz hovorit nechce lebo je este neskolaudovany a teda ani mestsky policajti nemozu prist a dat papucu. dalej k tym rozbitym cestam priklad vynikajucich investicii sme tu uz mali, najprv sa kopala voda a bolo to tu ako 5 km za marikovou v lese ,cesta sama jama a blato, potom sa robil plyn a situacia taka ista, nastalo obdobie pokoja a natiahla sa nova asfaltova vozovka.cuduj sa svete prisla kanalizacia a bum ho zasa sa to cele rozrypalo a opat sa natiahol novy koberec.teraz sa uz iba caka kedy sa zacne kopat nieco ako napr elektrina a je to , bocne ulice sa nerobia, ved treba setrit a aj tak sa rozkopu dakedy, mozno ,asi, ak budu peniaze na kanalizaciu aj pre"menejcennych "obcanov mesta, ktory musia dane platit akoby byvali v centre. nie ze by to "centrum" vyzeralo lepsie. hlavne ze sa 22 ludi handrkuje, kto je najspravodlivejsi zo spravodlivych a ked dojde na lamanie chleba bratrickovanie a stranicke cachre rozhoduju o tom co, kedy, ako ,kde a hlavne, kto a za kolko to bude robit. na jednom zastupitelstve sa vsetci tvaria ,akoby poculi prvy krat ze sa davaju zakazky aj poslancom a ziadaju aby sa to setrilo a odsudilo a co ja viem co.prejde mesiac a uz staci ked sa iba povie ze Ferko to nebol a je vseobecna zhoda , no dakujem pekne za take zastupovanie! nielen Stabel ma maslo na hlave, ale aj ti kabaretieri co tichucko sedkaju a mackaju pri hlasovani tlacidla ako ovce.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 30.03.2009 22:21

tejto otazke nie celkom chapem. co je v meste len Smatana ? aby tam sedel ako zastupca ludu alebo co? ved myslim ze kazdy ma pravo sa MZ zucastnit, nie?

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 31.03.2009 01:27
To bude tým, že na minulom zastupiteľstve (ktoré bolo cez prázdniny, takže som tam mohol sedieť od rána) som priebežne písal na tento web, čo sa tam deje. Krátil som si tým čas, ale pár ľudí to zdá sa sledovalo - mali informácie skôr, než to spracovala televízia.

Je to v diskusii pod týmto článkom:
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/smatana/o-ucte-k-obcanovi-ferovych-pravidlach-a-cielovej-kamere/


Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 03.04.2009 23:50

každý rok o 100 tis, bol by som rád

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 23.04.2009 00:04

Všetci tu nadávate na primátora jeho dvoch poskokov a jednu Miladku. Nepáči sa mi ani jeden z tých ľudí, ale takéto zbytočné nadávanie a ohováranie je k ničomu. Začnite byť aktívny!!! Prestante sa schovávať na jednom portáli a vyjdite do ulíc. Robte kampane, stretnutia a ukážte teda všetkým občanom že tie vaše reči sú aj k niečomu dobré...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 23.04.2009 00:07
Výborne, kam a kedy máme prísť na Vami organizované stretnutie? Ako sa môžeme pridať k Vašej kampani?
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 23.04.2009 07:14

+++

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 23.04.2009 07:17

Aj ja chcem prísť. Udaj súradnice a čas. Beriem aj lopatu.

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359