Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Monika Bandúrová / Verejné toalety v Považskej Bystrici – cieľ splnený na 100%. Záverečný odpočet mesta Považská Bystrica.

Verejné toalety v Považskej Bystrici – cieľ splnený na 100%. Záverečný odpočet mesta Považská Bystrica.

Autor: Monika Bandúrová Poslední změna: Pátek 31.10.2014 14:06
[2014-10-30] „Kľúč od WC je v kvetinárstve“. Takéto je označenie za sklom bočných dverí budovy kvetinárstva a pohrebníctva na Strede- jediných verejných toaletách v Považskej Bystrici. Primátor sa zjavne rád chváli a za vybudovanie tejto služby dal v záverečnej správe mesta stav - splnený na 100%. Aká je ale skutočnosť?

Minulý rok v marci som v Lánovinách – občasníku vychádzajúcom občianskym združením PANDORA pre obvod Lány, napísala článok o zvláštnom prenájme pozemkov na Strede pre kvetinárstvo, ktorého podmienkou bolo zachovanie verejných WC.  Text bol písaný ako mysteriózna detektívka, pretože keď som sa uvedené verejné WC snažila nájsť, nenašla som žiadne označenie verejných WC na budove samotnej a už tobôž nie v širšom okolí alebo v meste.

Dnes, keď si čítam záverečný účet mesta – teda to čo za naše dane mesto urobilo v roku 2013, ponúka sa mi námet na ďalšie pokračovanie mysterióznej existencie verejných WC v Považskej Bystrici.

Záverečný úcet mesta

V rámci programu Služby občanom - Verejné toalety sa pán primátor chváli 100 % splneným cieľom. No, papier zjavne veľa znesie, žiaľ neprináša výsledky v praxi.

Kvetinarstvo 2


Každý Považskobystričan alebo turista narazí na fakt, že informáciu o verejných toaletách nenájde. Neuvidí ani informačnú tabuľu alebo smerovku, ktorú mestá využívajú nato, aby ľudí  k verejnému WC odnavigovali.

Otázkou teda je, ako môžu byť verejné WC verejné, keď sa o ich existencii občania nemôžu dozvedieť? Prečo predstaviteľov mesta uvedený stav netrápi?

 Aby toho nebolo málo, pozrime sa bližšie, akým spôsobom bol tento pozemok prenajatý. Na tomto príklade je možné vidieť základné praktiky riadenia nášho mesta.


Ako sa prenajímal pozemok pre verejné toalety?

V roku 2011 mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prevádzku verejných WC. Už o mesiac aj niečo bol spoločnosti A - Archa schválený prenájom majetku s nasledovnými podmienkami pre prevádzku WC:

1) Nájom na 10 rokov s podmienkou zachovania účelu prevádzkovania WC v rozsahu najmenej 1/3 výmery plochy.

2) Zmluva zaväzuje nájomcu bezodkladne po ukončení a kolaudácií stavebných prác prevádzkovať verejné WC a udržiavať poriadok a čistotu.


Manipulovanie s možnosťou vypovedania zmluvy?

Zaujímavosťou nájomnej zmluvy je fakt, že ak si porovnáte návrh zmluvy, ktorý bol priložený ku vyhláseniu o verejnej obchodnej súťaži s nájomnou zmluvu uzatvorenou s A- Archou bude Vám chýbať čl. 5 Skončenie nájmu, ktorý definuje podmienky, za ktorých môže prenajímateľ (mesto!) alebo nájomca (A – Archa) vypovedať nájomnú zmluvu.


Práve toto boli body, ktoré poskytovali mestu nástroj ako vymáhať, prípadne sankcionovať nájomcu za nedodržiavanie nájomných podmienok, akými sú nezabezpečovanie predmetu nájmu, nedodržiavania čistoty a podobne.


Ktorý efektívny hospodár pripustí, aby boli zo zmluvy vyňaté páky kontroly plnenia zmluvy a sankcie za jej neplnenie? Okrem iného vyňatím článku o možnosti vypovedať zmluvu mesto porušuje aj princípy protikorupčného správania samospráv.

Kvetinarstvo

Riešenie?

Riešením je dôslednosť v riadení mesta. Okrem toho, že je dôležite koncipovať zmluvy tak, aby boli obojstranne vypovedateľné, je dôležité kontrolovať plnenie zmluvných podmienok. Chýbajúca kontrola je jedným zo základných problémov samospráv, ktoré nemajú reálny záujem o poskytovanie kvalitných služieb občanovi.

Ak sa takto nedbanlivo prenajali pozemky v prípade verejných toaliet a nedbalo sa dodržiavajú podmienky ich prevádzky, ako asi mesto funguje v omnoho väčších predajoch alebo prenájmoch?


Hlavne, že cieľ  je splnený na 100 %.

Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 21:48
Janas,Janas,Janas,už vypadni z tej radnice svinským krokom
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 22:13
K dokonalosti tomu článku chýba len základná informácia, že firma A ARCHA to je Nemčík, osoba prevelice blízka SMERU. A ARCHA má zakázku nielen na WC, ale aj na údržbu cintorínov atď. Pred časom sa mu povenoval neznámy autor na mogonov.sk, ktorý spravil prehľad faktúr, vyplatených A ARCHE od mesta Považská Bystrica. Kopírujem:
Mestské a prímestské cintoríny

 alt
Nedávano naša redakcia navštívila mestský cintorín v Jelšovom. Pri príchode sme boli milo prekvapený, v akom udržiavanom stave sa nachádza. Pri vstupe neboli odpadky a tráva pekne pokosená. Naskytol sa nám pohľad skoro ako v romantickej rozprávke. Bohužiaľ tento pocit bol len chviľkový, dlho nám nevydržal. Ako sme stúpali do kopca, všimli sme si pri pletive povaľujúce sa tašky a rôzne igelity. Človek si povie: pochopiteľné, nejaké prasa nevie po sebe upratať, nie je to nič neobvyklé. Postupne sme sa prebúdzali z nášho útopistického sna. Pri konci okružnej jazdy sa nám naskytol šokujúci pohľad. Smetiaky plné, okolo nich bordel ako v cigánskom gette. Smutné na tom je, že nebol ani sviatok všetkých svätých, aby sa nazbieralo toľko bordelu. Náš nadšený optimizmus sa premenil na pesimistický realizmus, súdiac tráva nie je krásne pokosená, skôr nestihla ešte narásť.

Začala nás preto hlodať myšlienka, kto stojí za údržbou cintorínov? Po rýchlom nakuknutí do faktúr nám to bolo hneď zrejmé. Miroslav Nemcík - ARCHA letná údržba a prevádzka. Jánošík Emil zimná údržba. Nakoľko sa pán Nemčík stará aj o mestské záchody a vykonáva aj údržbu na školách(152009, 132008), tak mu na čistotu a poriadok na cintorínoch asi neostáva čas. Je pritom zaujímavé, že berie x násobky toho, čo v roku 2006 bral prevádzkovateľ pán Slamka.

Ako čerešničku na torte sme si všimli rôznych jednorázových dodávateľov na rôzne rekonštrukcie. Samé zvučné mená: Sadestav, Stavea, Panther/BJ Group, DK Trade...

Rok 2008
Int. č. Č. fak. Dodávateľ Cena(SK) Dát. splat. Dát. evid. Dát. úhr. Popis
81789 312008 Pohrebná služba - ARCHA 75 900 16.05.2008 04.06.2008 13.06.2008 kosenie cintorínov
81790 322008 Pohrebná služba - ARCHA 31 284 16.05.2008 04.06.2008 13.06.2008 kosenie cintorínov
82252 52008 Jana Girmonová - ARCHA 83 008.8 16.07.2008 04.07.2008 09.07.2008 kosenie trávy
82212 372008 Pohrebná služba - ARCHA 77 550 21.07.2008 07.07.2008 16.07.2008 kosenie cintorínov
82595 62008 Jana Girmonová - ARCHA 31 284 08.08.2008 25.07.2008 06.08.2008 kosenie prímestských cintorínov
82424 432008 Pohrebná služba - ARCHA 69 250 02.09.2008 19.08.2008 02.09.2008 oprava plotu cintorína
82790 442008 Pohrebná služba - ARCHA 77 550 23.09.2008 11.09.2008 25.09.2008 kosenie prímestských cintorínov
82935 172008 Jana Girmonová - ARCHA 31 284 06.10.2008 23.09.2008 02.10.2008 kosenie prímestských cintorínov
83949 522008 Pohrebná služba - ARCHA 34 280 19.12.2008 05.12.2008 18.12.2008 prevádzka pohrebísk a domov smútku
83292 342008 Jánošík Emil 50 678 31.10.2008 20.10.2008 21.11.2008 posyp na zim. údržbu chodníkov na cintorínoch
81949 092008 Jozef Sádecký - SADESTAV 749 491 21.06.2008 13.06.2008 18.06.2008 oprava D.smútku oprava dom smútku st.cintorín
82431 272008 STAVEA - Ing. Anton Policek 2 499 181 28.07.2008 28.07.2008 06.08.2008 stavebné práce - cintorín Dolný Milochov
82518 080706 PANTHER, s.r.o. 394 484.7 18.08.2008 08.08.2008 19.08.2008 staveb. práce - schody na cintoríne Orlové
82880 402008 STAVEA - Ing. Anton Policek 783 285 26.09.2008 19.09.2008 07.11.2008 rozširenie cintorína Milochov - 2. etapa
83081 081001 PANTHER, s.r.o. 256 521.3 16.10.2008 07.10.2008 16.10.2008 schodisko na starom cintoríne - Orlové
84254 662008 STAVEA - Ing. Anton Policek 59 888 02.01.2009 22.12.2008 29.12.2008 rozšírenie cintorína Milochov
SPOLU údržba 18 657 € 562 069 SK
SPOLU stavebné práce 157 434 € 4 742 851 SK
Údržba a prevádzka cintorínov nás v roku 2008 vyšla dokopy na 562 069 SK. Z toho ARCHA 511 391 SK a Jánošík Emil 50 678 SK(V r. 2007 fakturoval 35 664 SK). Napr. v roku 2006 nás prevádzka cintorínov od PIETY stála 289 403 SK.

Skúsme počítať spolu. Dajme tomu, že ročná inflácia je 5%(čo je prehnaný údaj). Z čisto ekonomického hľadiska by teda suma 289 403 SK mala od roku 2006 do 2008 stúpnuť 2 krát po 5%, čo nám dáva výslednú sumu 319 067 SK. Hypotetický rozdiel medzi sumou ARCHY a PIETY je 192 324 SK. Je teda otázne, kde v našej "hypotéze" mizne 200 000 SK. Asi v roku 2008 rástla tráva rýchlejšie ako v roku 2006.

Faktúry stavebných prác na cintorínoch sme sem zaradili hlavne pre informovanosť, ktorý známy známejší ich vykonával.

 

Rok 2009
Int. č. Č. fak. Dodávateľ Cena(€) Dát. splat. Dát. evid. Dát. úhr. Popis
90192 032009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 736.95 14.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 -
90585 072009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 520.95 14.03.2009 05.03.2009 23.03.2009 -
90586 082009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 392.30 11.03.2009 11.03.2009 17.03.2009 -
90852 092009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 14.04.2009 02.04.2009 17.04.2009 -
90853 102009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 392.30 14.04.2009 02.04.2009 07.04.2009 -
90904 042009 Miroslav Nemcík 2 424.00 20.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 -
91237 112009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 19.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 prevádzka pohrebísk a domov smútku
91239 132009 Miroslav Nemcík - ARCHA 2 472.00 19.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 cistenie kanalizácií a dažd. vpustí
91542 142009 Miroslav Nemcík - ARCHA 7 061.00 09.06.2009 27.05.2009 01.06.2009 kosenie cintorínov
91622 162009 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 14.06.2009 01.06.2009 15.06.2009 prevádzka pohrebísk a domov smútku
92067 192008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 14.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 údržba pohrebísk a domov smútku
92321 202008 Miroslav Nemcík - ARCHA 7 061.52 31.07.2009 21.07.2009 14.08.2009 kosenie mestských a prímest. cintorínov
92392 232008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 17.08.2009 03.08.2009 13.08.2009 prevádzka pohrebísk a domov smútku
92367 212008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 559.08 13.08.2009 29.07.2009 02.09.2009 oprava a náter dreven. konštrukcií - Dom smútku na Starom cintoríne
92577 262008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 16.09.2009 02.09.2009 16.09.2009 pravádzka pohrebísk a domov smútku
92683 302008 Miroslav Nemcík - ARCHA 7 061.52 23.09.2009 09.09.2009 29.09.2009 kosenie mest. a prímest. cintorínov
92959 312008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 20.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 prevádzka pohrebísk a DS v PB - paušál. popl. za 9/2009
93566 352008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 07.12.2009 23.11.2009 08.12.2009 prevádzka pohrebísk a domov smútku
93800 372008 Miroslav Nemcík - ARCHA 1 360.95 14.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 prevádzka pohrebísk a domov smútku - nov. 09
94060 382008 Miroslav Nemcík - ARCHA 13 800.00 30.12.2009 22.12.2009 30.12.2009 terénne úpravy, demontáž oplotenia a montáž nového, výrub krovín
93195 102009 Jánošík Emil 1 678.80 26.10.2009 20.10.2009 18.11.2009 zimná údržba chodníkov na cintorínoch
93024 51102009 TEPI TREND 5 042.00 06.11.2009 08.10.2009 30.10.2009 demontáž starého oplotenia cintorína Jelšové, nové oplotenie, výrub
93219 62009 Stavebné práce Miloš Stopka 4 787.41 30.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 chodník a zámková dlažba - cintorín Podvažie
92826 020909 BJ GROUP s. r. o. 1 160.87 03.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 spojovací chodník - cintorín Orlové
92830 61090093 INGEO a. s. Žilina 37 175.60 01.10.2009 22.09.2009 27.10.2009 práce na rozšírení cintorína Jelšové - 1. etapa
92242 20090703 DK TRADE, s.r.o. 1 338.26 27.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 zaústenie dažd. kanalizácie - rozšírenie cintorína Jelšové
92243 20090702 DK TRADE, s.r.o. 9 519.76 27.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 rozšírenie cintorína Jelšové - I. etapa
SPOLU údržba ? 1 705 855 SK 56 624 €
SPOLU stavebné práce 1 626 259 SK 53 982 €
Presná suma za údržbu a prevádzku cintorínov sa nedá vyčísliť. Páni na úrade sa totižto prvé 4 mesiace v roku 2009 neobťažovali písať popis k fakturáciam. Okrem faktúr za údržbu cintorínov totiž Nemčík - ARCHA vystavoval fakúry za prevádzku verejných WC.

Je určite iba sprostou zhodou náhod, že zase vedúci údržby Adam, pod ktorého útvar správa cintorínov, WC, ale aj komunálny odpad spadá, bol v rovnakom čase a na rovnakom mieste na dovolenke v Grécku ako pán Nemčík.

Avšak pri sčítaní faktúr, pri ktorých popis bol, nám skoro vyliezli oči z jamiek. Suma 49 903 € (Nemčík) + 5 042 € (TEPI TREND) + 1679 € (Jánošík) je v porovnaní s pôvodnými 290 000 Sk skutočne na zamyslenie, či stúpla toľko násobne aj kvalita. S priložených foto, to určite nevyzerá.

http://www.mogonov.sk/clanky/ne-mozne-tunely-v-meste
fíčko
fíčko píše:
Pondělí 03.11.2014 18:17
Nemčík odvádza,Megawaste odvádza,Podoliak/MDS odvádza,Kubovič zo štadióna odvádza......mesačné fíčko ako to Janas volá mu nesie 30000 euro mesačne slovom tridsaťtisíc euro bez jeho 8 oficálnych platov.Vážení Janas je už teraz zabezpečený na tri generácie dopredu.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 22:55
Janas má Nemčíka v zuboch a toto sú kšefty ešte za bývalej garnitúry, Bandúrová vytiahni niečo lepšie, toto je starina stará a týka sa MUDr.Adameho
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 23:15
aká stará garnitúra? kšefty stále trvajú, a chválenkárstvo tiež
Anonym píše:
Pátek 31.10.2014 07:13
No nie je to celkom tak, že ej to kvôli tomu, že Janas má Nemčíka v zuboch. Vietor fúka z futbalových trávnikov. Janas ako bývalý futbalový rozhodca je tuším dodnes členom oblastného futbalového zväzu, poslanec Panák je aktuálnym predsedom a Ing. Políček bol ešte nedávno predsedom športovotechnickej komise futbalového zväzu. Takže je to jasné, nie?!
Anonym píše:
Pátek 31.10.2014 07:41
uf ako to súvisí s nemčíkovými wc?
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 23:13
Bandúrové, slabý a hlavne starý odvar.To ozaj si mohla skôr napísať, že boli wecka boli osrté.
Anonym píše:
Pátek 31.10.2014 07:17
Považská Bystrica je jedna veľká diera a takou aj zostane, kým ju voliči nechajú riadiť stranícko-kamarátskou bandou! Bohužiaľ! Ak by sa Bystričania prebrali a dali tým zlodejom červenú, za 4 roky by ste videli ten posun...
Anonym píše:
Pátek 31.10.2014 09:18
Pán Smatana, nezaujíma ma Nemčík, jeho hajzle a všetko okolo toho, to bolo ešte pred Janasom.Mňa trápi čo je teraz a čo bude nasledovať. Zaráža ma, že sta sa išli posrať po vašej kritike a 15 x mazali príspevok, kde bolo skopírované aj dialóg zo stránky Mogonov. Vždy to bolo do pár minút vymazané. No ako sa díva, , je to ďalšia "kópia", ktorá tu je 11 hodín. A tá vam nevadí. Zasa sa len potvrdzuje vašu neobjektívnosť a vaše činy ktoré len vám vyhovujú, aby ste sa bezpodmienečne dostali k válovu. Ako to že to vš pomocník nemaže, ako to že sa to nemaže automaticky,ako to že už nemáte iné problémy ako riešiť diskusiu z iných stránok? To sú všetko vaše slová z tohto týždňa, transparentné a čisté ako ľalia.
redakcia
redakcia píše:
Pátek 31.10.2014 11:08
Materiál skopírovaný z mogonova tu zostal, pretože nejde o skopírovanú vymazanú diskusiu z inej stránky, ale o časť článku aj s linkou na zdroj.
tu su vaše slová, ak by ste zabudli
tu su vaše slová, ak by ste zabudli píše:
Pátek 31.10.2014 09:21
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 30.10.2014 11:35
Nikoho nekryjem. Len nevidím dôvod aby sem nejaký spamer tapetoval hádky z mogonova. Máme dosť vlastných.

Juraj Smatana píše:
Středa 29.10.2014 15:17
Neviem kto prevádzkuje stránku mogonov.sk, stránka nemá uvedených prevádzkovateľov.

Čo si predstavujete pod pojmom "určité vzájomné prepojenie"? Určité vzájomné prepojenie mám aj s vami.

Horúčkovité mazanie sa nekonalo, to bolo mazanie automatické. Kým som bol v práci, redakčný pomocník mal inštrukciu mazať spamy s nakopírovanými škriepkami zo stránky mogonov.sk. V tom budeme pokračovať naďalej.

Poznámka: Možno si to neuvedomujete, ale tento web nie je financovaný z verejných zdrojov, tak ako web mestský, alebo weby mestom platených médií. Ak sa vám nepáči naša redakčná politika mazania príspevkov, založte si svoj vlastný web, budujte ho 9 rokov, plaťte hosting, venujte mu tisícky hodín práce, chodievajte na súdy a políciu kvôli anonymom v diskusii, a na takomto vlastnom webe si potom môžete ponechať úplne všetky príspevky, ktoré vám tam anonymovia popíšu.

Eva
Eva píše:
Pátek 31.10.2014 10:23
zdá sa že tu konečne niekto robí nejakú robotu, mne sa táto partička ľudí pozdáva a urcite majú môju dôveru viac ako dákí politickí smeráci..

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359