Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Monika Bandúrová / Čo si už urobila pre Považskú?

Čo si už urobila pre Považskú?

Autor: Monika Bandúrová Poslední změna: Pondělí 26.01.2015 13:30
[2015-01-16] Čo si už urobila pre Považskú, kedy budete zasadať? Čo si riešila na stretnutí s primátorom? Ako sa hovorí najlepšiu kritiku Vám vždy urobia Vaši najbližší, a preto aj ja sa s otázkou čo už som urobila pre Považskú stretávame denno denne od svojej rodiny (samozrejme tieto otázky sú úplne oprávnené a ja som za ne vďačná). A to ma vybudilo, napísať čo sa deje v prvé týždne, odkedy som poslancom.

Sama som zistila, že moje predstavy o začiatku sa líšili od reality. Prvá vec je množstvo času strávené dobýjaním toho, čo Vám má patriť v rámci „rozdeľovania postov“. Pretože aj napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že zastúpenie v komisiách, mestskej rade či výboroch mestských častí by malo podliehať základnej solidárnej morálnej matematike, stretnete sa na druhej strane iba so snahou o maximálne získanie vplyvu a potlačenie akejkoľvek slušnosti. Pre súčasné vedenie mesta je obsadzovanie postov otázkou absolútneho ovládnutia moci.

 

Poslanci okrem toho, že zasadajú v zastupiteľstve v priemere 6 – 7 krát do roka, robia významnú časť práce (ak chcú) cez mestskú radu, komisie,  rady škôl, finančne odmeňované nominácie v dozorných radách mestských firiem alebo najvýznamnejšie cez výbory mestskej časti. Práve okolo nominácií do týchto orgánov sa v začiatku deje kopec politiky. Preto aj napriek tomu, že v tieto dni ešte nie je reálne vidieť výsledky práce, je to dôležitá fáza, pretože predurčuje podmienky, v akých budeme ako poslanci pracovať najbližšie roky a z akých pozícií bude možné presadzovať naše predstavy pre Považskú Bystricu. Aké postavenie a právomoci v nich poslanci majú a prečo je teraz dôležité spravodlivé zastúpenie v nich?

 

Mestská rada

Je poradný orgán, ktorý by mal reprezentovať zastúpenie politických strán. Prečo je dobré zastúpenie v mestskej rade? Lebo ak ja naozaj nepriechodný materiál, niečo k čomu máte výhrady, tu je priestor na to, aby sa to stiahlo a dopracovalo na ďalšie zastupiteľstvo.

 

Aj napriek tomu, že zastúpenie v rade schvaľuje zastupiteľstvo, reálnu moc má primátor, ktorý predtým neformálne vyjednáva o tom, akých poslancov predloží zastupiteľstvu. A poznáte to: čo už je raz na papieri sa síce dá zmeniť, ale ide to ťažšie a potrebujete mať väčšinu. Preto právomoci vo veciach nominácií má výhradne a iba primátor.

 

A tak to aj dopadlo.

 

Do mestskej rady nominoval iba zástupocov politických strán, ktoré sú mu blízke. V prípade koalície, s ktorou kandidoval do volieb, rozpoznáva pojem politický klub a dá priestor v rade nominantom KDH alebo SDKU- DS, ale v prípade opozičnej koalície už pojem koalícia nepozná. Zároveň má primátor veľkú právomoc vybrať si, kto má byť reprezentant „nezávislých“ poslancov v rade. Takto sa rozhodol, že nominantom je napríklad poslanec Matušík. Ak by ste chceli zistiť prečo, asi by bola odpoveď: „lebo sa mi s ním dobre pracuje“. Takže žiadny transparentne predikovateľný postup, že zoberiem si nezávislých kandidátov a vyberiem toho s najvyšším počtom hlasov.

 

Rada školy

Poslanci sú nominovaní do rád škôl v pôsobnosti obce, t.j. do školských rád materských a základných škôl. Tu sa veľa politiky nedalo namútiť. Napríklad v mestskej časti Lány sú takéto školské zariadenia tri a delegovaní poslanci sú štyria. Väčšinou boli poslanci zvolení za danú mestskú časť nominovaní do škôl v ich oblasti.

 

Poradné odborné komisie mesta

Úlohami komisie je predkladať stanoviská k materiálom, ktoré ešte len budú predložené na zastupiteľstvo – tým ich teda môžu zlepšovať a komentovať. Ďalej majú iniciatívnu funkciu v predkladaní podnetov na riešenie najdôležitejších otázok života v meste, spolupracujú pri vytváraní návrhov všeobecne záväzných nariadení, kontrolujú plnenie uznesení.

Kvalita všetkého vyššie uvedeného závisí od riadenia komisie, t.j. od jej predsedu. Predseda riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie zasadnutia a zostavuje program bodov, o ktorých sa bude (a teda aj nebude) rokovať.  

Posty všetkých predsedov odborných komisií obsadil primátor svojimi ľuďmi. 

 

Výbory mestskej časti (VMČ)

Výbory sú oprávnené predkladať podnety, pripomienky a iniciatívne návrhy k riešeniu problémov súvisiacich s príslušnou mestskou časťou.

Sú to z môjho pohľadu najdôležitejšie orgány, a prirovnala by som ich ku tzv. predĺženým rukám poslancov k občanom. Zasadajú pravidelne v danom obvode a venujú sa konkrétnymi problémami, ktoré im občania nahlásia. Následne tieto problémy riešia v komunikácií s mestským úradom. Taktiež VMČ pripomienkujú materiály, týkajúce sa danej mestskej časti, ešte predtým, ako sa nimi zaoberá zastupiteľstvo. To, ako sa veci hýbu v mestskej časti, veľmi závisí od aktivity členov a ich zaangažovanosti.  Preto je extrémne dôležité, aby v ňom boli ľudia, ktorí chcú riešiť reálne problémy a nie len kryť chrbát neschopnosti mesta. Ako poslanci sme boli vyzvaní, aby sme nominovali neposlancov do výboru – ďalších 4 členov, ktorí budú s nami hlasovať a rozhodovať o tom, ako sa konkrétne problémy budú riešiť.

Musím povedať, že primátor opäť prejavil svoje autoritatívne sklony a neschopnosť akceptovať fakt, že občania si na Lánoch nezvolili ani jediného poslanca z jeho koalície. Do výboru mestskej časti navrhol výhradne osoby jemu blízke, a odignoroval návrhy, ktoré prišli zo strany nás, poslancov za Lány.

 

Výbor mestskej časti je tá inštitúcia, cez ktorú môžu byť poslanci aktívni. Akonáhle bude schválené zloženie výboru (po plánovanej významnej výmene názorov na zastupiteľstve) budete o našej činnosti s poslancom Jurajom Smatanom podrobne informovaní. 

 

Ešte takýto návrh bude:

Ako je vidieť, orgánov, v ktorých sú zastúpení poslanci je neúrekom. Kedže v každej zo svojich pozícií majú zastupovať občanov, budem na najbližšom zastupiteľstve navrhovať, aby okrem kontaktu na webstránke mesta, bola ku každému poslancovi uvedená aj informácia, v akých všetkých orgánoch a pozíciach figuruje. 

Dosť bolo stavu, že sa schvália posty na začiatku 4-ročného obdobia a potom niet človeka, ktorý by bol za niečo zodpovedný. Nech občania vidia, kde sú ich poslanci zastúpení, v akých školských radách, komisiach, dozorných radách, komisiach pre prideľovanie bytov a podobne. A hlavne nech je táto informácia zobrazená priamo na mestskom webe ku každému poslancovi bez toho, aby sa občan musel prehrabávať materiálmi zastupiteľstva.

 

Rovnako plánujem namietať aj obsah iných materiálov. Detailný priebeh zastupiteľstva môžete sledovať online na mojej facebookovej stránke: Monika Bandurova - Poslankyňa Považskej Bystrice.

 

Anonym píše:
Sobota 17.01.2015 00:14
Dalo sa to očakávať. Janas síce ustál flek primátora, ale stratil niekoľko miest v zastupiteľstve. Tak sa teraz snaží oslabiť poslaneckú skupinu akýmkoľvek spôsobom. Ak koalícia Lepšia považská vydrží a nevykašle sa na to, tak sa to Janasovi vypomstí, pretože namiesto spolupráce s poslancami ako Bandúrová, Smatana,Beranová, bude proti nim bojovať.
Jaroslav Semančík
Jaroslav Semančík píše:
Sobota 17.01.2015 23:27
Pre mňa je nepochopiteľné, že MsÚ resp. primátor predloží poslancom na schválenie zloženie komisií a ďalších orgánov bez toho, aby o navrhnutých ľuďoch napísal akúkoľvek informáciu. Aspoň dva riadky - kto to je, na základe čoho bol navrhnutý, prečo bude prínosom. Ako môže niekto od poslancov chcieť, aby hlasovali o zoznamoch akýchsi neznámych mien? Aký má zmysel toto hlasovanie? Ukáže jedine to, kto odklepne primátorovi čokoľvek a kto chce rozhodovať podľa obsahu materiálu. Racionálnym postupom poslancov v takejto situácii by bolo odmietnuť o tom v tejto podobe hlasovať a vrátiť predkladateľovi na dopracovanie.
Alfonz
Alfonz píše:
Pondělí 19.01.2015 07:28
pán Semančík , ste jeden z mála konštruktívne prispievajúcich ľudí do diskusii.

PS: nebolo by na škodu rozprúdiť debatu o dvoch viceprimátoroch. Prečo sa niekto tak trasie byť na tomto poste aj keď iba na polovičný úväzok? Ak mi niekto napíše, že iba kvôli tomu aby rôzne strany momentálne v PB vládnucej kolalície mali možnosť kontrolovať primátora tak ho vysmejem.
Monika Bandúrová
Monika Bandúrová píše:
Pondělí 19.01.2015 17:07
Súhlasím Jaro, pravdepodobne si tvoju správu niekto na MU PB prečítal a oslovil poslancov so informáciou že sa môžeme pred zasadnutím dotazovať na odbornosť členov komisie. Tak ja som sa pýtala tieto otázky:

1) Informáciu kto nominoval občanov (odborníkov) do odborných komisií mesta, aké je ich profesijne zameranie, ich aktuálne pôsobisko (pre vylúčenie možnosti konfliktu záujmov), ak boli v minulosti v komisií (aké percento účasti/neúčasti bolo).

2) Informáciu kto nominoval občanov (odborníkov) do výborov mestskej časti, aké je profesijne zameranie, čím majú byť prínosom pre fungovanie výboru MČ (čo je ich špecifická zručnosť vďaka ktorej boli zvolení...)
Jaroslav Semančík
Jaroslav Semančík píše:
Středa 21.01.2015 23:36
No, dotazovať sa poslanci môžu vždy a k akémukoľvek materiálu, "dovolenie" od MsÚ netreba. Tu sa ale pomerne bežne stáva, že k zásadným rozhodnutiam dá MsÚ poslancom dôvodovú správu bez relevantných informácií a potom im na zastupiteľstve predkladateľ povie, že sa predsa mohli prísť spýtať. Či už ide o finančné veci, napr. odhad návratnosti investície, odhad doby splácania úveru alebo práve pri minulej zmene obsadenia komisií údajne kvôli absencii ich členov nepovažoval MsÚ za potrebné dať poslancom informáciu, kto sa ako zúčastňoval. Prezenčky si vyžiadal len poslanec Jaroš, ktorý potom ponúkal nahliadnutie aj ostatným.

Pritom je vec elementárnej slušnosti a vzájomného rešpektu, že keď od niekoho chcem kvalitné rozhodnutie, za ktoré aj ponesie zodpovednosť, tak mu dodám kvalitné podklady. A tiež aj vec efektívneho fungovania, namiesto toho, aby sa informácií dožadoval každý poslanec osobitne, majú ich dostávať všetci a včas. Je predsa rovnaká práca, či posielam mail jednému adresátovi alebo naraz všetkým.
Anonym píše:
Středa 25.03.2015 23:54
Dúfam, že relevantné podklady dostali poslanci aj k Dodatku č. 4 (zmluva medzi mestom a MDS), v ktorom MDS požaduje od mesta 1281000 €. Poprosil by som p. Bandúrovú aby ich zverejnila. Zaujímavé bude vysvetlenie ako je v MDS riadená tá vznikajúca strata, mám dojem, že každoročne mierne stúpa. Pripadá mi to tak, že mesto núti MDS podnikať , MDS si zakalkuluje do púodnikania stratu a mesto to vždy vyrovná a MDS vykazuje v uzávierke zisk .
A ak budeme vedieť koľko cestujúcich prepraví MDS v MHD, teda v službe, ktorú robí pre mesto a z, ktorej berie výnosy, budeme si môcť vypočítať, koľko prispieva mesto na občana a koľko je to na jedného občana, ktorý používa MHD. Tie údaje môžu byť zaujmavé.
Anonym píše:
Čtvrtek 26.03.2015 07:25
cca 3 033 tis. osôb
Anonym píše:
Neděle 18.01.2015 16:58
bandurova ukazuje svoje zufalstvo a vyhorenie uz skutocne trapnym a primitivnym sposobom. mam z nej dojem, ze sa snazi vyliecit si svoju neschopnost trapnym vypisovanim, v toram sa pokusa oblbnut. clanky nie su ani odborne ani laicke a jediny kto ich asi cita je Stachana (ale jej ich aj pise). Sa spamatajte, ze zenska co je viac v PB ako v PB sa moze na to tu akurat tak vys...t.
Anonym píše:
Neděle 18.01.2015 18:21
No po prečitaní celej stránky - jediné zúfalstvo je výplod autora 18.1.2015 16:58
Anonym píše:
Pondělí 19.01.2015 15:37
Určite nie je jej zámer( M.Bandúrovej), aby za 100 eur brutto mesačne robila ďaľších x rokov a x volebných období poslankyňu mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. To by ste ju určite podcenili, jej ambície siahajú oveľa vyššie.
Anonym píše:
Pondělí 19.01.2015 17:48
Bandúrová aspoň pri hlasovaní o plate primátora zahlasovala proti jeho zvyšovaniu, ale taká pseudo poslankyňa Veličová sa zdržala. Nemá vlastný názor? Alebo sa bojí? Podľa mňa je vyhorená Velička a nie Bandúrová.
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 06:12
Tiež som si všimol, že na poslankyňu ktorá má nejaké návrhy a informuje nás aj cez internet, sa tu brýzga, kým tí čo sú ticho zalezení, majú pokoj, hoci sú tiež z Lánov. Až niekedy rozmýšľam či to nie je cielené, znechutiť poslancov, ktorí chcú robiť inú politiku, ako je len podliezanie primátorovi.
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 11:55
Prečo by Veličová útočila na primáša, ved ju navrhuje do dozornej rady mest. lesov a počul som že za členstvo v dozornej rade si príde ročne aj na 2000 euro, tak asi preto je ticho.
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 11:58
Ale ani Bandúrka neni svätá, celé roky na PX prdela a bývala v blave a o nič sa skoro nestarala čo sa týka PX a zrazu aká to spasiteľka, asi ju Jurko opil rožkom že sparví z nej vicišpaničku ak by zvíťazil, to je tak asi všetko čo ma napadá, lebo táto holka mi vôbec nepasuje do politiky a skôr by som ju vidzel v Afrike ako samaritánku.
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 12:48
Pán anonym 20.1.2015 11:58.
A čo ste vy urobili pre P.B okrem okydávania ľudí, čo majú snahu niečo urobiť?
Ono pre Považskú - kto chce, urobí niečo aj keď bude fyzický napr. vo Fínsku!
No písaním závistlivých a hanobiacich netov sa ozaj nič nevyrieši, neposunie - hneď keď budete hoc aj 24 hodín ležať na kruháčí na Lánoch!
No a že zrovna Vám nepasuje, to je pre Bystricu problém, ako očúraný strom v lese turistom!
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 12:50
toto je povazska bystrica
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 13:58
Clovece preco si nenapisal hned 4000, alebo dokonca 6000??? Bola by zavist, ktoru chces sproste produkovat, este väcsia. Ty si predsa jeden z tych, ktori vsetko vidia, vsetko vedia a dokazu smelo zodpovedat, aj to najväcsie klamstvo.
Tvoj prinos pre Bystricu je tak obrovsky, ze ho mesto ani neunesie.
Anonym píše:
Úterý 20.01.2015 09:49
presne mna by zaujimalo co uz urobili ini poslanci.... ale tak typicky slovenske. niekto sa snazi tak ho treba sundat.
Karol Maňas
Karol Maňas píše:
Středa 21.01.2015 08:38
Berte to tak, že je to pre mladú krst ohňom. V podstate o nič nejde ,len banda anonymov čo si tu dopisuje. Keby má jej poslanecká práca závisieť iba od tohto fóra, ani by nezačala. Už keď kandidovala musela vedieť, že aj toto príde. Ja dúfam, že ju to naopak ešte viac namotivuje dokázať (napr. aj mne), že je dostatočne dobrá a kvalifikovaná. Nech to Kája nemá až také ľahké. A aj ona musí vedieť že ju ľudia viac vidia, čiže čokoľvek urobí bude to mať za následok nejakú tú diskusiu.
Anonym píše:
Středa 21.01.2015 19:57
Kájo to bude mať vždy pomerne ľahké, pokiaľ budú Bystričania voliť tak ako doposiaľ.
Síce stratil niečo zo svojich " ovečiek" - poslušných poslancov, no stále ich má dosť vďaka tzv. nezávislých typu Netušíka, Keruľa, Kaveckej a spol!
Veď aby sa aj spolu lepšie " spriatelili " rozlúčka primátora s poslancami po zastupiteľstve v polovici decembra - bolo ako každoročne , no BEZ poslancov MZ ktorí boli volení občanmi z koalície Zmena zastrešovanej Smatanom!
Takže aj tu vidno, kto má nárok za mestské peniaze na občerstvenie z poslancov, a ktorí ak chce niečo osláviť tak za svoje, ako aj ostatní občania Pov. Bystrice!
Za Vaše dane jedine Kajo a jeho verná družina!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.01.2015 09:36
O pomeroch - ako si niektorí Vaši obľúbenci mastia vačky na úkor ostatných spoluobčanov, obyvateľov Pov. Bystrice su napísané dobré príspevky na strane Mogońov!
Pozrite si to, ostanete v úžase!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.01.2015 09:36
O pomeroch - ako si niektorí Vaši obľúbenci mastia vačky na úkor ostatných spoluobčanov, obyvateľov Pov. Bystrice su napísané dobré príspevky na strane Mogońov!
Pozrite si to, ostanete v úžase!
Anonym píše:
Neděle 25.01.2015 18:00
Správa o kontrolnej činnosti za 2014.
 Bolo vykonané 21 kontrol, z toho bolo zistené 15 porušení. 13 porušení bolo zistených pri kontrole rozpočtových zariadení, väčšinou ZŠ,MŠ a 100 percentný zásah pri až dvoch kontrolách MÚ. Úsmevne pôsobí, že je to okrem činností „nakladanie s peticiami a sťažnostiami aj hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta.
Uznesenie MZ po prejednaní predmetnej správy bolo schválené a zrejme znelo, že správa bola prejednaná a vzatá na vedomie. A je to plné transparentné. Ako ste prosím prejednávali túto správu a hlasovali v tejto veci p.Monika Bandúrová?
Anonym píše:
Úterý 27.01.2015 10:36
sičák vybaví
Anonym píše:
Úterý 27.01.2015 17:31
Keby mohol kontrolór naozaj bez obáv prehovoriť ,bolo by to iné čítanie.Vzhľadom na to ,že je pevne držaný za istú mužskú časť tela jedným pánkom z MsU môže teda zverejniť "len" tieto srandy.Možno niekedy...
Anonym píše:
Pátek 06.02.2015 19:42
Pána Smatanu si síce vážim, no nejako mi nejde do hlavy dnešná - jedna z hlavných správ všetkých televízií!
Prof. Fischer vyšetrovaný kôli korupcií!
Dosť dobre nechápem, že Buday i Smatana taký " čestný" atď.. si dajú ako trojku za seba na kandidátku do NR SR človeka - kovaného mečiaristu!
Ťažko im potom veriť o nejakej serióznosti - keď sa spolčujú s takýmito osobami.
Keby to bol mečiarovec , ale nie - nejaký obyčajný tr..ko, ale toto bol človek čo chodil aktívne na Pasienky, kde sa dôchodcom doslova" vyplachovali mozgy" - a aj jeho celková angažovanosť za Mečiara bola mimoriadne aktívna v prospech zlodeja Vladimíra z Tr. Teplíc!
Nechápem, ako sa človek s takýmito názormi môžem dostať na 3. miesto kandidátky Zmeny zdola!
Urobili ste veľký omyl súdruhovia s združení Zmena zdola!
Alebo mi to vysvetlite, že to je inak?
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 08.02.2015 12:38
Odpoveď je jednoduchá: dr. Fischer zatajil svoju HZDSácku minulosť pred členom Zmeny zdola, keď sa vytvárala kandidátna listina.
Keď sme sa to dozvedeli, a keď v priebehu kampane začali prichádzať rôzne anonymné obvinenia z korupcie z rôznych strán, spoluprácu s ním sme prerušili, čo sa stalo už pred niekoľkými rokmi.

Druhá vec je tá, že napr. v západnej Európe by k niektorým obvineniam z korupcie nemohlo dôjsť, pretože tam si pacienti za operáciu špičkovým odborníkom normálne legálne zaplatia, a tento dostane z ich poplatku značný podiel. Ktorý pacient si nezaplatí, ten je operovaný bežným lekárom. U nás táto možnosť neexistuje, a výsledkom je, že "berie" značná časť starších a skúsených lekárov. Tým neobhajujem korupciu: len hovorím, že v našich podmienkach je niekedy od "lekára ktorý ako prvý vykonal transplantáciu srdca" po "obvineného korupčníka" veľmi blízko.
Anonym píše:
Neděle 08.02.2015 19:14
OK - beriem, že prof. Fischer zatajil svoju HZDSácku minulosť.
No Vy ste žili kde?
Nečítali ste noviny, nepočúvali ste rozhlas, televíziu, keď ste toto okolo jeho angažovanosti nezaregistrovali?
zdá sa mi to divné, resp. ste veľmi naivní!
Pliesť tu Západnú Európu s ich poplatkami je momentálne scestné, žijeme na Slovensku, berme do úvahy našu realitu!
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 08.02.2015 19:27
Podotýkam, že pletky s Mečiarom mal Fischer v roku 1998, a s nami kandidoval v roku 2010, to je 12 rokov. Nebol rozhodujúcou figúrou, pamätali si ho len tí, ktorí sledovali mítingy na Pasienkoch.
Anonym píše:
Pondělí 09.02.2015 08:48
Bol TRETÍ na kandidátke!
To 57 -mi je dôležitejší?
Divne zostavovaná kandidátka.
Prečo bol potom Buday prvý?
serafina
serafina píše:
Úterý 10.02.2015 02:11
No ja si myslim,ze mi ako Slovensko sme orientovani ako kolokolo mlynske na vsetky strany ale vzdy natu kde silnejsi pes ....Zivot u nas doma je preto taky,lebo 5 milion ludi nikdy ani zapad ani vychod ani sever ani juh nebrali vazne v konecnom dosledku keby aj k niecomu doslo tak sa velmi rychlo vsetci preorientujeme ,preto sme aj taki chudobni a jebnut..... Nech nam pan boh pomaha
Anonym píše:
Pondělí 09.02.2015 09:15
Dávam si otázku, z čoho vyplynula tá druhá časť vo Vašej odpovedi?
1)Neovládanie túžby poučovať? Čiastočne by som to bral, ste kantor, no ten obsah poučenia je mimo.
2)Horlivosť pri ospravedlňovaní strany? Nie je tu dôvod, Vy ste neboli príčina toho údajného prešľapu pána doktora.. Nakoniec Vám tá strana je len na príťaž, dokumentujú to posledné voľby do Župy a do MZ.
3)Hodnotový posun? Tomu sa mi nechce veriť, to by bol gól. Aj keď sa môže zdať, že šancu na taký malý gólik do vlastnej siete ste si už vypracovali.
Anonym píše:
Pondělí 09.02.2015 13:51
Pán bigotný asi nikdy nebol v situácii, že mal ťažko chorého člena rodiny a chcel preňho zabezpečiť čo najlepšieho lekára. V Nemecku si za to môže priplatiť a je to legálne. U nás môžeš dať dokktorovi peniaze a je to trestný čin korupcie. Ak si nikdy nedal doktorovi "darček", hoď kameŃom.
Anonym píše:
Úterý 10.02.2015 09:22
Hádžem!!! S kľudným svedomím môžem povedať, že som nikdy úplatok nedal. Napriek tomu že mi veľmi blízky človek zomrel na rakovinu. Ani nikto odo mňa úplatok ani nepýtal. Keď sa pánom doktorom zdá málo nech idú do toho nemecka, nik ich tu nedrží. Nech tam ale idú už pred štúdiom, ktoré tu mali prakticky zadarmo. Takíto ľudia sú špina spoločnosti a parazitujú na tom, že často človek ktorý im ten úplatok dá, má pocit že inak si nepomôže. Podotýkam, že ani úplatok nieje záruka že prežije. A to je ešte väčšia špinavosť od týchto bezcharakterných hyen, ktoré aj keď vedia že nepomôžu, úplatok zoberú. A tá úbohá obhajoba: "veď v zahraničí je bežné že si ľudia platia za špičkových odborníkov". Miešate hrušky s jablkami.Môžete platiť niekomu ale od začiatku je jasné že budete platiť.Lebo ste si žiadali tohto človeka. Keby si on k tomu svojmu poplatku za špičkovosť ešte vypýtal niečo naviac, tak by šiel bručat. To je to čo sa deje tu. U nás je systém nastavený tak, že pán doktor to má zaplatené z poisťovne a preto nemá nárok pýtať si dačo naviac. Aj keď je odborník. Mimochodom, keby nabehneme na spôsob že platiť budeme iba tím naj, tak polovica lekárov u nás by šla radšej do tesca k pokladni... Prežili by iba tí lepší. PS: ak ste nevedeli že bol tak aktívny za Vladimíra veľkého, ste buď babráci alebo klamete. Ja mám dačo po tridsiatke a viem o tom, pritom som nevenoval dianiu na pasienkoch takmer žiadnu pozornosť (zrátajte si koľko som mal rokov).Preto mi to príde naivné tvrdiť, že ste o tom nevedeli.Buď ste babráci alebo zavádzate až sa z toho vyvlečiete bez ujmy.
ju
ju píše:
Středa 11.02.2015 17:37
Lepšie by bolo, keby S. nereagoval. O Psienkoch nič nevedel, ani okolo diaľnice s Mečiarom nie?
maros
maros píše:
Čtvrtek 12.02.2015 14:59
To co sejeme, budeme sklízet!


    Ve světě kolem nás existují objektivní přírodní zákony, jejichž účinkům je podroben každý z nás. Co si však mnoho lidí nepřipouští a nedoceňuje je skutečnost, že stejně objektivnímu a důslednému dění je podrobeno i lidské nitro, to znamená naše cítění, myšlení, ale i naše řeč a jednání. Všechno toto podléhá velkému, jednotnému a zákonitému působení.

    Pouze člověk sám se musí namáhat, aby tyto zákonitosti pochopil a přizpůsobil se jim, protože pokud to neudělá, jedině jemu samému to způsobí bolest a škodu.

    Například pouze lidé samotní museli vlastním pozorováním přírody zjistit, kdy je třeba zasévat, aby mohli sklidit úrodu. Pokud by nezaseli v pravý čas, pokud by to ať již z neznalosti nebo lhostejnosti ignorovali, nic by se jim samozřejmě neurodilo a oni by museli trpět hladem, nebo dokonce zemřít.

    Poznání a přizpůsobení se důslednému přírodnímu dění přináší tedy lidem prospěch a naopak jeho neznalost a ignorování jim musí přinést škodu a strádání.

    No a tento jednoduchý princip fungování uvedených přírodních zákonů třeba pouze zobecnit na celkové působení Zákonů universa, kterým není podroben jenom náš vnější fyzický svět, ale stejně bezvýhradně i náš vnitřní život, čili naše myšlení, cítění, jakož i všechny vnější projevy naší osobnosti a to řeč a viditelné činy.

    Pokud se tedy učíme poznávat Zákony univerza a v pozitivním smyslu přizpůsobujeme jejich účinkům své cítění, myšlení řeč i jednání, musí nám to přinést pouze štěstí, spokojenost, radost a mír.

    Pokud ale tyto Zákony ignorujeme, byť jen v našem cítění nebo myšlení, ale třeba i v naší řeči a jednání, musí nám to přinést zlo, utrpení, bídu a konečně, pokud se v tom nezměníme, dokonce i záhubu.

    Měli bychom si být proto vědomými toho, že nic k nám nepřichází náhodně. Svévolnost osudu neexistuje! To, co jsme nuceni v současnosti prožívat je pouze nevyhnutelným důsledkem příčin, které jsme kvalitou svého myšlení a cítění, jakož i své řeči a jednání vložili do soukolí Zákonů univerza. No a právě na základě nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího z nich, a sice Zákona zpětného účinku se k nám vrací přesně to, co jsme do stvoření vložili. Pokud to bylo dobré, vrací se nám dobro. Pokud to bylo špatné, vrací se nám zlo. Jaká byla tedy setba našich myšlenek, citů, slov a činů, přesně takového druhu bude i naše žeň. Je to spravedlivé až do těch nejmenších detailů.

    Pokud se podíváme na jednotlivé lidské osudy i na tragické události globálního, celosvětového významu, pokud se podíváme na vše, co k nám přichází a teprve přijde mějme odvahu si uvědomit, že to všechno je jen sklizní toho, co jsme seli. Mějme odvahu přiznat si své chyby a najděme si čas, abychom pochopili, v čem jsme jednali špatně a nesprávně. A konečně vzbuďme v sobě sílu k tomu, abychom se změnily. Abychom zásadním způsobem změnili charakter svého cítění, myšlení, slovního projevu a jednání tak, aby k nám v budoucnu už nic špatného nemuselo přijít.

    Pokud se totiž my lidé jako jednotlivci a nakonec i lidstvo jako celek neodvrátil od svých nesprávných cest, pokud nezačneme jednat v zohlednění neomylně působícího Zákona zpětného účinku, nebudou moci tito jednotlivci ani celé lidstvo očekávat nic dobrého. Budou totiž moci vždy očekávat jedině žeň své vlastní setby.

    Měli bychom proto už jednou konečně poznat nutnost našeho podřízení se Zákonům univerza, aby naše žeň mohla být vždy jen dobrá a aby k tomu, co je jako výstraha uvedené v posledních statích Bible nemuselo zde na zemi nikdy dojít.

    Nebo alespoň, aby tyto Biblí avizované události, pokud k nim pro lidskou nevoli respektovat Zákony univerza přece jen nakonec dojde, nemuseli mít pro nás až tak tragické a zničující důsledky. Naší včasnou proměnou k lepšímu můžeme totiž zlomit jejich hrot.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
Anonym píše:
Čtvrtek 12.02.2015 18:27
To sa tu zas čo za magora opäť nabúral?
Jehovista, alebo podobne postihnutý?
Veď toto jeho veľdielo tu už bolo asi 4 x!
Anonym píše:
Čtvrtek 12.02.2015 18:28
Nespamuj!
Anonym píše:
Čtvrtek 12.02.2015 18:34
Si nejaky idiot mysli, ze ked to sem zavesi ludia si to precitaju a precitnu :)Dvanaste prikazanie znie jasne, nebudes zahlcovat diskusne forka hovadinami a ani ich inak sirit!!! Su to take hovadiny ze to ani len na letaciky nevytlaci. Keby to ide povedat niekomu tak ho vykopne uz pri sejeme...

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359