Titulní strana
Ako bol zvolený staro-nový kontrolór mesta?