Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Miroslav Adame / Reakcia MUDr. Miroslava Adameho na článok "Predvolebné chodníky".

Reakcia MUDr. Miroslava Adameho na článok "Predvolebné chodníky".

Autor: Miroslav Adame Poslední změna: Pátek 18.05.2012 13:27
[2012-05-18] Vážený pán magister Juraj Smatana , dostal som Vašu výzvu na reagovať na problematiku , ktorá je zrejme z Vašej iniciatívy diskutovaná a prakticky už vyriešená, na Vašej stránke „ Považská Bystrica otvorene“, na adresu ktorej ma odkazujete. Vašu stránku navštevujem skutočne výnimočne. Stránka je asi Vaše obľúbené dielko , možno i zdroj pýchy a pomyselnej moci. Komu však prospela , aké priniesla pozitíva-pripomeňte . Obyvateľom mesta, ako ? Iným subjektom ? Vám osobne ? Odpovedzte čestne na nastolené otázky ,najmä ak sa chcete stavať do pozície objektívneho moderátora názorov občanov.

Vážený pán magister Juraj Smatana ,

dostal som Vašu výzvu na reagovať na problematiku , ktorá je zrejme z Vašej iniciatívy diskutovaná a prakticky už vyriešená, na Vašej stránke „ Považská Bystrica otvorene“, na adresu ktorej ma odkazujete.

Vašu stránku navštevujem skutočne výnimočne. Stránka je asi Vaše obľúbené dielko , možno i zdroj pýchy a pomyselnej moci. Komu však prospela , aké priniesla pozitíva-pripomeňte . Obyvateľom mesta, ako ? Iným subjektom ? Vám osobne ? Odpovedzte čestne na nastolené otázky ,najmä ak sa chcete stavať do pozície objektívneho moderátora názorov občanov. Nepýtam sa Vás prvýkrát .

Nie je Vaša stránka, napriek niektorým čistejším tónom, príliš často hlasom až  primitívne nenávistných anonymov, ktorí sa so zakrytou tvárou navážajú do vopred vybratých a nimi odsúdených terčov, ktoré sa môžu len ťažko brániť ? Robia tak z vlastnej iniciatívy či v niečom žolde? Neúčinkuje , čistou náhodou ,skupina dvorných, možno Vám dobre známych niekoľkých ľudí „profesionálnych“ diskutérov? Vylučujete „samodiskusiu“, ktorá je vlastne monológom tej istej osoby vystupujúcej pod rôznymi mail.adresami ? Súhlasíte s tým, že každý by si mal niesť zodpovednosť za svoj výrok ? Chcete , môžete či musíte diskutujúceho i identifikovať ,aby túto zodpovednosť mohol niesť?

Ste si istý , že osoba starajúca sa o stránku nie je cenzorom nielen vulgárnych, ale i nepohodlných príspevkov? Kto financuje Vašu stránku viete asi len Vy, už dávnejšie som sa Vás nato pýtal. Neodpovedali ste mi .Vyjadrite sa k názoru, čí stránka nie je v skutočnosti len  nástrojom niekoho v pozadí a slúži ako ventil tlmiaci tenziu nespokojných, tiež ako Midasova vŕba , ale i provokatér a zved proti príliš aktívnym, ktorých určité subjekty zrejme dokážu identifikovať. Nie je najmä  sypačom bahna na nepohodlných?

Vzhľadom k výzve od Vás som urobil výnimku .Úvod témy obsahuje Vaše reminiscencie na rozho-vor s priateľom o „predvolebných chodníkoch“ . Až po tomto všetko ozrejmujúcom vysvetlení sa dostávate k vlastnému problému... Ide Vám skutočne o pravdu, keď rozsudok podsúvate hneď v úvode?

Problém sa týka nízkej kvality opravy chodníkov v Jelšovom, v blízkosti cintorína, vykonanej v je-seni 2010. Priložené sú fotografie, ktoré kritiku ilustrujú. Uvádzate snahu p. poslankyne Mgr. Beranovej o opravu týchto prác už od jej zvolenia. Odpoveď však dostáva až po roku poslaneckej práce v januári 2012.

Nie je uvedený presný dátum realizácie opravy , len ozaj široký pojem jeseň. Dni , kedy sa chodníky opravovali by sa mali dať jednoznačne zistiť a aktuálne počasie tiež. Podľa zverejnených dokumentov boli práce prevzaté 28.10.2010, čiže museli byť vykonané predtým. Uvádza sa názov Oprava asfaltových komunikácií - v Jelšovom a ešte v asi  pätnástich lokalitách mesta. V októbri či septembri väčšinou ešte príliš nemrzne. Záznamy o počasí jestvujú. Tvrdenia realizátora o nízkej teplote ako príčine nedostatkov sa teda dá exaktne overiť, len treba chcieť nájsť podklady. Som presvedčený ,že realizátor mal možnosť zvoliť si pre vykonanie prác dni s vyhovujúcim počasím.

Je potrebné nahliadnuť do príslušnej Zmluvy o dielo či iných písomností a potvrdiť, či vyvrátiť deklarované tvrdenia zhotoviteľa na údajné nevhodné požiadavky objednávateľa. Myslím , že každá obdobná práca má stanovené štandardné postupy. Úsilie o vyjasnenie situácie, najmä keď na priložených fotkách vidno ozaj maličké množstvá použitého materiálu, / fotky/ by malo dominovať a nie atakovať niečo, či niekoho bez dôkazov, hoci je to možno jednoduchšie a niekomu i vítanejšie. Mesto tým však nič nezíska .Pokiaľ nie je primárnym cieľom niečo iné, ale len záujem mesta , je nevyhnutné dané skutočnosti objasniť. Fakt ,že sa každý zhotoviteľ bráni reklamácií nie je prekvapivý.

V meste sa prakticky každoročne musí počítať / v rozpočte/ s opravami najviac poškodených komunikácií teda i chodníkov a podľa posúdenia naliehavosti ich vykonať. Na konkrétne lokality opra-vované v roku 2010 si nespomínam, videl som ich teraz na spomenutom dokumente. Technické otázky riešia príslušní odborní pracovníci , ktorí sú za to zodpovední. Osobne som nikdy nesúhlasil s nevhodným  vykonaním prác a vedúcim pracovníkom zdôrazňoval náročnosť pri ich preberaní s tým ,aby takto inštruovali aj svojich podriadených.

Jednoznačne za seba odmietam akýkoľvek Vami / Mgr.Jurajom Smatanom/ či inými osobami podsúvaný nekalý dôvod nielen pre túto konkrétnu opravu, ale i  akúkoľvek inú činnosť počas môjho pôsobenia na MsÚ.

Vraciam sa k Vašej stránke, ktorá dokáže značne ublížiť najmä ohováraním a polopravdami viac než jasnými lžami. Žiadam Vás, aby ste stránku doplnili o pravdivé informácie, najmä ak pravda vyjde najavo neskôr, ale na stránke ostávajú len predchádzajúce lži či polopravdy . Žiadam Vás o to lebo keď som tie texty pred dlhším časom čítal  boli pravde vzdialené.  Urobte to ,ak máte svedomie.

Prvú uvázadzam perfídne vykonštruovanú kauzu tzv. falšovania zápisnice z jan.2007. Počínajúc štyrmi podavačmi podania /páni Jurčik, Keruľ, Kostelanský , Matušík – marec 2007 / , cez prvé objektívne vyšetrovanie r. 2007 - skutok sa nestal , na rozdiel od nezdôvodneného obnovenia vyšetrovania inou zložkou v marci 2009 , ku ktorému sa t. č. nik nehlási, po zastrašujúce odsúdenie miestnym súdom /sudca JUDr.Ivo Hlucháň- máj 2010/. Z dokumentov, kópie Vám môžem poskytnúť, by si mohol každý urobiť názor na konanie osôb /i verejne činných/, ktoré sa neštítili vyviezť sa a koristiť na hanebnom odsúdení nevinného, ľudia majú právo poznať konania svojich zástupcov.  Zaznamenali ste vôbec na Vašej stránke kompletné zrušenie rozsudku a oslobodenie po odvolaní? Nebola táto kauza temer určite deklaráciou moci tých ,ktorí sa sofistikovane zmocnili veľkého majetku mesta, o nápravu čoho som neoblomne usiloval ? Pre pripomenutie napr. POVBYT stámiliónový strategický majetok mesta sa predáva v r. 2004 bez súťaže určenej osobe za asi 27 mil .Sk. Čistou „náhodou“ po nedlhej dobe sa veľká časť dostane do majetku manželky primátora Lackoviča presne v deň jeho odchodu z funkcie...

Čo je na stránke o spore s TV Marika ? Ten súdne požadovaný doplatok 1 mil.Sk ročne/ k ďalším  2,4 miliónom Sk/, ktorý som verejne označil, že je aj na naše pomery nehorázny postupne takto začal hodnotiť i súd.

Písali ste pravdu o koncesnej zmluve, ktorou v dec.2006 už po prehratých voľbách zaviazal odchádzajúci primátor zmluvou s jemu nie neznámou firmou ,novozvolených k zákazke za cca. 200 mil.Sk pre túto firmu ? O následnej žalobe proti mestu o vymáhaní cca 11 miliónovej pokuty za nedodržanie tejto zmluvy už v máji 2007? Spor nakoniec mesto vyhralo.

Ako je popisovaná skutočnosť, že Najvyšší súd zrušil urputne vymáhanú /už známou firmou/ platbu 500 tisíc eur? Nepochybne sa o tom na Vašej stránke písalo, ale o výsledku ?

Písali ste vôbec o predaji pozemku mocnému to občianskemu združeniu v  jan. 2010, ktorý som vetoval, ako sám vojak v poli, nakoľko páni poslanci / až na výnimky/ nemali problém a opakovane tento nehodný predaj odhlasovali. Dostalo sa mi za to odpovedí... Nezradil som však svoje zásady.

Z  inej kategórie , kde ste sám udreli nezmyselne pod pás , je úplne absurdné a bez akýchkoľvek indícií deklarované tvrdenie o mojom osobnom záujme na odchode redaktorky z miestnej TV. Neštítili ste sa to zopakovať v TV besede začiatkom roku 2011... Ecce homo...Mohol by som hovoriť i o ďalších bodoch, ktoré by mali byť na verejne prístupnej stránke pravdivo doplnené.

Poznáte problematiku, iste ste registrovali ako zápalisto brojili viacerí poslanci proti súdnym sporom mesta, ktoré som bol povinný iniciovať ak som chcel chrániť majetok mesta, záujmy občanov ,  vymožiteľnosť práva a brániť mesto žalobám dotknutých. Pomohli ste vtedy obhajovať tieto veci o ktorých ste museli vedieť, že sú správne, či len vyčkávali ? Je faktom, že temer všetky predmetné súdne spory, ktoré som musel počas práce na MsÚ rešpektovať mesto vyhralo. Spravidla na súdoch mimo PB. Tieto konečné pozitíva nevyhnutných sporov si bez ostychu privlastňujú i ľudia, ktorí voči nim brojili a odsudzovali ma za ne.

Vážený pán magister. Píšem Vám otvorene veci, ktoré asi nečítate rád. Ja neintrigujem poza chrbát. Zverejnenie listu by ma príjemne prekvapilo, ale ilúzie bokom...Stretli sme sa z očí do očí, na Vašu žiadosť, už  koncom dec.2006 v nemocnici, náš rozhovor bol z mojej strany úprimný. Na viaceré otázky sme mali podobné náhľady. Očakával som od Vás objektivitu... Mali ste otvorené dvere v rokoch mojej práce na MsÚ, spomeňte si. Vždy som Vás vypočul a odpovedal Vám. Vy ste si čas na stretnutie nedávno nenašli...Nasledoval atak...Teraz vyrábate bez dôkazov kauzu vo veci, o ktorej mám len všeobecné informácie. Vaša vec. Zatiaľ nechcem veriť , že pracujete v niečom žolde.

V uplynulých rokoch som bol cieľom atakov, krivých obvinení i konaní zradcov. Taká je realita. Bez paranoje a bez ľútosti, som presvedčený, že napriek ľudským omylom či chybám som sa nespreneveril svojim zásadám a celoživotnej službe ľuďom. Nehanbím sa za štyri ťažké roky na MsÚ, naopak som na ne pyšný. V meste sa spravilo toľko, čo sa žiaľ tak skoro nezopakuje. Takých chválenkárskych tlačív ako teraz vyšli za mestské peniaze som sa štítil a lží tiež. Napr. zavádzania o výške zadĺženia mesta vo vzťahu k hrozbe nútenej správy. Situáciu nezľahčujem , ale PB patrila koncom r.2010 k najmenej zadĺženým mestám. Výhovorky, vyhýbanie sa zodpovednosti, opľuvanie neprítomných čo sa nemôžu brániť, to nie je správne ani čestné. Nezdá sa Vám ,že sa ideovo pokračuje tam kde sa skončilo v decembri 2006? Básnička z Aspektu bola prorocká. Prajem Vám zdravie a úspech v čestných a priamych aktivitách.

P.B. 13.05.2012 MUDr. Miroslav Adame

P.S .Pripúšťam a ocením iba zverejnenie celého textu na Vašej stránke, resp. aj Vami upravený, ale len mnou schválený, text. V opačnom prípade uveďte, že som na Vašu výzvu odpovedal rozsiahlejším listom, ktorý nemienite zverejniť celý , tak ako žiadam. Očakávam však určite Vašu mailovú odpoveď na položené otázky .

 

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 18.05.2012 14:17
Dobrý deň pán doktor Adame,
Vašu reakciu som práve zverejnil bez úprav a komentárov:
http://povazska-bystrica.ot[…]clanok-predvolebne-chodniky

Mimochodom, tak to robíme vždy - na rozdiel od mestom platených médií, či už za Vášho funkčného obdobia, alebo Vášho predchodcu, alebo Vášho pokračovateľa.

Aby sme definitívne zamedzili donekonečna opakovaným podozreniam, "komu slúži PB.OTVORENE.SK", a ako je "manipulovaný" výber príspevkov, vytvoril som Vám na našej stránke priestor, do ktorého môžete buď Vy sám, alebo Vami poverená osoba, umiestňovať ľubovoľné články, fotografie, dokumenty. Takúto možnosť má bezplatne k dispozícii každý občan, a to od prvého dňa spustenia našej webovej stránky pred šiestimi rokmi.

Nasledujú prihlasovacie údaje.
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/login_form
Login Name: xxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxx

Po prihlásení kliknite na "My folder" (Môj priečinok), a potom po kliknutí na "Add new" (Pridať nový...) môžete pridať článok (News item), alebo vložiť dokument (oskenovaný ako Image, DOC alebo PDF ako File). Ak Vám teda na našej stránke niečo chýba, môžete to kedykoľvek doplniť.
(Takúto možnosť pre každého občana na mestskej webovej stránke žiaľ nenájdete, lebo ste ju tam nedali vytvoriť.)

Odpoviem v najbližších dňoch na Vaše otázky, nie však mailom, ale odpovede zverejním opäť na PB.OTVORENE.SK.
Aj keď sa žiadna z nich netýka sfušovaných chodníkov v Jelšovom.
Aj keď - ako občianske združenie, nepoberajúce žiadne financie od štátu ani od mesta - nemáme žiadnu povinnosť poskytovať Vám informácie o vnútorných záležitostiach združenia.
A aj keď väčšinu Vašich otázok považujem za pomerne priehľadný pokus ODVRÁTIŤ POZORNOSŤ od chodníkov, ktoré boli objednané, sfušované i zaplatené z verejných peňazí za Vášho primátorovania. Takto ste totiž na kritické diskusné príspevky reagovali aj v čase, kedy ste viedli rokovania mestského zastupiteľstva.

S pozdravom,

--
Juraj Smatana
Anonym píše:
Pátek 18.05.2012 16:02
Pán bývalý primator MUDr. Adame vie veľmi dobre písať!
Škoda, že svoje pisateľske znalosti nevyužil pri podpisovaní zmluvy na výstavbu vodovodu do časti Podvažie, kde bolo treba iba pretiahnúť hadicu od fabrik v Šebešťanovej!
Podpísal takú " výhodnú " zmluvu, že teraz hrozí, že vodovod asi úplne padne vďaka ním podpísanej zmluve a zhotoviteľa - nejakej neznámej firme z alebo od Bardejova!
Aby boli čitateľia v obraze - v skratke.
5 % financií na dielo malo dať mesto, čo bolo na dva krát aj odsúhlasené/ druhý krát, kôli nejakým chybám pri prvom žiadaní na Ministerstvo životného prostredia, no ale toto bolo nakoniec akceptované MŽP.
95 % malo isť s fondov EÚ cez Min. ŽP.
Následne bol mestom P.B vyhlásený tender a vybratá firma ktorá mala dielo realizovať.
Dodovtedy bolo všetko OK.
No potom sa podpísala zmluva MUDr Adamem - podľa vyjadrení viacerých pracovníkov mesta v tom znení, že nejaká firma z Bardejova čo vyhrala ten tender - NAJSKÓR DOSTANE VŠETKY FINANCIE - NA CELU STAVBU a až keď bude mať peniaze za celú stavbu POPREDU, potom začne dielo realizovať!
Mohol takúto zmluvu podpísať niekto kompletný v dnešnej dobe?
Z televízie viem, že takto to urobilo pár nešťastníkov v ČR pri stavbách domov, a dodnes nemajú domy a ani ich vložené penieze!!
Samozrejme v Blave na min. ŽP takúto zmluvu akceptovali asi takým štýlom, že ju asi ani nebolo vhodné hodiť do koša,nieto sa ňou ešte seriozne zaoberať!
Nik normalný nedá predsa penieze vopred niekomu, koho nepozná a a NIČ neurobil - začo aj??
No a teraz firma sa domáha plniť zo strany mesta zmluvu t.j. aby jej mesto poslalo peniaze za NIČ a potom sa vraj uvidí!
Naivita či zámer?
Neviem, no občania Podvažia majú smolu, že sa o nich jednalo za takéhoto vedenia mesta a momentálne je patová situácia!!
Fondy samozrejme nedajú na takého zlodejstvá peniaze, ale firma má platnú zmluvu od ktorej nechce odstúpiť!
Iba ak za " primeranú " províziu - ale kto by ju mal vyplatiť a z čoho?
Mne to vychádza že asi bývalý primátor zo svojho!!
No a termín vyčerpania fondov sa blíži - v leto by mali skončiť!
Samozrejme ani súdy - pri ich " rýchlosti " to dovtedy nevyriešia!
Kde je teda etika a ostatné proklamacie, čo sme sa napočuvali v oboch mestských mediach za bývalého vedenia?
Takto sa teda viedlo a budovalo mesto v " prospech " občanov!
Občania Podvažia však majú smolu!
Alebo by boli v súčasnosti zámerne zavadzaní viacerými pracovníkm i mesta a nové vedenie by dielo nechcelo realizovať??
Myslím, že terajšie vedenie by sa rado na konci svojho volebného obdobia pochvalilo takýmto dielom, a občania by to pri ich menách - pri voľbách aj ocenili !!
Sbu a az POTOM zacne stavat 55
Anonym píše:
Neděle 20.05.2012 23:02
tetuška nerozčulujte sa tie drísty čo tu píšete ste si mohli dávno vykopať studňu sama
Anonym píše:
Sobota 19.05.2012 08:10
Skvelá a trefná odpoveď pán Smatana. Bez urážok a invektív.
Treba však otvorene povedať, aj tým naivnejším, čo ho poznajú len z dialky a PBn plátku či regionálnej TV Ratlíkovo, že pod pláštikom naivného a trpiaceho doktorka, neohrozene bojujúceho za spravodlivosť a blaho obyvateľov mesta a priľahlého vesmíru, sa skrýva len obyčajný malý, zakomplexovaný ješita a intrigánik, bez základného prehľadu o čom je riadenie mesta so všetkými jeho problémami, absolútne neschopný manager, ale o to väčší maximilizátor svojich osobných vlastných príjmov. A podľa potreby aj despota, vynucujúci si servilitu a poslušnosť aj zariadením vyhadzovu reportérky z regionálnej TV, ktorá sa nespreneverila svojmu povolaniu a práci a ktorá dokázala poukázať na tunelovanie rozpočtu mesta cez nehorázne predražené fakturácie samotnými, morálne prehnitými poslancami mesta.
To je tá druhá, skrytá, ale pravdivejšia tvár človeka, ktorý vo svojich predvolebných sľuboch hovoril ako sa bude o všetkých starať a ktorý sa pritom staral vždy len a len o seba.
Anonym píše:
Sobota 19.05.2012 14:20
Mireček Adame sa niekoľkokrát v nemocnici predviedol v situácii, ktorá má ďaleko od správania slušného človeka /kopanie do skríň, mlátenie päsťami do stola a podobné reakcie v nekontrolovatelnom afekte/. Jeho volebný slogan "ako sa starám o vaše deti tak sa budem starať aj o vaše mesto" som bral s humorom. Teraz neviem či tohto myjavského zázraka nebudem musieť podozrievať z nedostatočnej starostlivosti o zverených malých pacientov, keď o mesto sa staral tak mizerne.
Anonym píše:
Pátek 18.05.2012 15:46
Fúha, a ja som dodnes myslela, dúfala, že on bol manipulovaný svojim najbližším pracovným okolím. Vidím, že som sa hlboko mýlila, je to hlboko v ňom.
Anonym píše:
Pátek 18.05.2012 19:52
No teda never všetkému čo napíše rypák Smatana.Adame bol iba bábka ktorému po voľbách asi najviac odľahlo.
Anonym píše:
Pátek 18.05.2012 20:09
Adame bol iba bábka ktorému po voľbách asi najviac odľahlo? Tak preto chudáčisko starý ujo kandidoval znova?
No z toho mi teda vychádza, že je buď dementný, alebo taký prefíkaný. No tak poraď!
Anonym píše:
Sobota 19.05.2012 07:46
Adame bol celý svoj život chorý túžbou po moci.Možnosť sa naskytla , keď sa jeho kámmoš zo školských rokov -dnes už nebohý MUDr. Chovanec stal predsedom krajskej organizácie a poslancom za SMER. Chovanec potreboval mať krytý chrbát pred Ševčíkom , ktorý mal veľké ambície na miesto krajského predsedu SMERU , primátora Bystrice a poslanca NR.Ševčík robil všetko preto aby Chovanca z miesta vytlačil. Ševčík zakladal svoje ambície na podozrivo nadštandartne dobrých vzťahoch s dvojicou podozrivých indivíduí slov. politiky - Beňová a Flašík, ktoré vlastne založili stranu SMER na čele s tiež po moci túžiacim Ficom ako jeden z Flašíkových "coca-colových" projektov. Podrobnejšie o vzniku je možné čítať v politickej literatúre z obdobie tesne pred rokom 2000. Prečo medzi touto trojicou boli také dobré vzťahy vie len sám Ševčík a my sa môžeme len domnievať aj na základe jeho osobných návštev Flašíka na chate na Liptove.
Po nezhodách v okresnej organizácii SMERU, kde si Ševčík z pocitu svojej neohrozenosti uplatňoval až vlastnícke právo na organizáciu postupne odišlo viacero zakladajúcich členov . Nesúhlasili totiž napr. so Ševčíkovou kandidatúrou na miesto primátora Pov. Bystrice. Tak sa ich Ševčík nie veľmi čistými praktikami jednoducho zbavil. Mal na to krytý chrbát od dvojice Flašík- Beňová.Ševčík sa potom už cítil nikým neohrozený a stratil aj posledné zvyšky súdnosti a sebaovládania. Po svojom pamätnom agresívnom vystúpení na rade krajskej organizácie SMERU v Trenčíne na žiadosť ostatných predsedov okr. organizácii musel tiež k jeho veľkému žialu SMER opustiť a nepomohol ani Flašík a Beňová. Nedalo sa, potom čo pourážal všetkých členov krajskej rady a nechceli s ním spolupracovať. Cesta na miesto okresného predsedu SMERU bola pre bývalého člena KSS MUDr. Adameho voľná. Vzhľadom na nespokojnosť s bývalým primátorom Lackovičom a popularitu SMERU v Bystrici aj na miesto primátora Pov. Bystrice. Adame počas svojej volebnej kampane použil podporu od istej skupiny podnikateľov, za ktorú samozrejme musel ako primátor mesta zaplatiť vo forme zmlúv s uvedenými osobami a dosadenia nimi požadovaných osôb do mestskej samosprávy. Adame dobre vedel čo robí a len vracal poskytnutú podporu. Nemá sa čo teraz vyhovárať. Pre uspokojenie svojej ctižiadostivosti a finančné nabalenie sa neváhal taktiež urobiť čokoľvek. Na miesta v meste dosadil osoby, ktoré jednak za neho vykonávali počas volebnej agitácie často špinavú prácu alebo osoby nominované poskytovateľmi volebnej podpory. Z dobre informovaných kruhov prenikla správa ako musel dať napr. miesto prednostu mest. úradu Jancovi.Zhrnuté - MUDr. Adame by po tom všetkom mal z Bystrice radšej s hanbou vypadnúť a nie vypisovať svoje teórie na sebaočistenie. To , že tu ostáva len poskytuje obraz o jeho hrubej koži , keď sa nehanbí za to čo sa za jeho primátorovania s Bystricou stalo a do akého marazmu Bystricu dostal. Dovolila som si uvedený príspevok napísať ako reakciu na Adameho pokrytecké sebaočisťovanie.
Anonym píše:
Sobota 19.05.2012 08:07
Adame to s tou službou občanom a konaním dobra myslí ako vtip ? Nech páli do prdele a nezasmraďuje to tu ešte aj svojimi dristami !!!!
Anonym píše:
Neděle 20.05.2012 11:22
Pred cca 26 rokmi sme s manželkou mali tú !česť" aby mám liečil naše dieťa. Po zistení v akom sa tam dieťa nachádzalo po 3 dńoch - oproti tomu ako bolo doma, sme podpísali reverz a dali by sme liečiť radšej hoc aj cigánskemu kováčovi!
Odvtedy sme sa tomuto oddeleniu oblúkom vyhýbali a využívali iba detské lekárky z ambulancií, aj keby sa dialo najhoršie!
No a potom po P.B. bolo vidieť slogany - ako som liečil vaše deti...
Hňeď som si spomenul na hit Vladka Mečiara " S pánom bohom - ale Pov. Bystrica"
Bohužiaľ moje vízie sa potvrdili, čo iste teraz už vidia aj ostatní ľudia, čo majú v hlave mozog a aj ho používajú!!
Anonym píše:
Neděle 20.05.2012 17:32
také historky sa šíria skoro o každom doktorovi.
Anonym píše:
Neděle 20.05.2012 22:15
Ale nie každý má tú drzosť a chce byť primátorom mesta.Dokurví čo sa dá a na záver vykladá ešte bez hanby niečo na svoju obranu !!!!!!!
Anonym píše:
Neděle 20.05.2012 22:52
Ja nemám šancu skontrolovať si väčšinu Adameho tvrdení. Ale toto ma dostalo: "Z inej kategórie , kde ste sám udreli nezmyselne pod pás , je úplne absurdné a bez akýchkoľvek indícií deklarované tvrdenie o mojom osobnom záujme na odchode redaktorky z miestnej TV. Neštítili ste sa to zopakovať v TV besede začiatkom roku 2011..."
Mám overené zvnútra TV Považie, ako to bolo. Glabazňová pustila do TA3 reportáž o poslaneckých zakázkach. Adame volal Galovičovi riaditeľovi televízie Považie, že mu dá zrušiť zmluvu s mestom. Galovič potom stiahol Glabazňovú z obrazovky, robila len v redakcii.

http://www.sme.sk/[…]/ukazala-na-mesto-z-televizie-musela-odist.html

Takisto je známe, že Adame cenzuroval Novinky. Čítal celý obsah a nútil redaktorky vyhadzovať, dopĺňať, prepisovať.

Porozprávajte sa s miestnymi novinármi a dozviete sa, že Mireček zo seba neviniatko len robí.
Z tých chodníkov je nervózny, lebo z toho môže byť priama hmotná/trestná zodpovednosť.
Anonym píše:
Neděle 20.05.2012 23:04
A janas novinky necenzuruje a janas nebol sponzorovaný podnikateľmi a janas neklame. Hlupáčikovia, Adame bol celkom neškodná figúrka v porovnaní čo stvára janas a jeho čvarga pod rúškou ozdravenia financii mesta.
Anonym píše:
Pondělí 21.05.2012 17:25
Bobe , nezabudni na to podstatné, že obaja boli a sú SMERÁCI a vy ste tupci čo im naleteli.
Anonym píše:
Úterý 22.05.2012 06:54
Aj Janas si už na seba zarobil, dočká sa, už sa voda varí. Zlodejom tu ale už odzvonilo, len oni to ešte nechcú pochopiť.
Druhé vec je, že pri takej mase prihlúplych voličov v Mogoňove sa ich asi nezbavíme. Len sa im treba dôkladne dívať na prsty.
Anonym píše:
Pondělí 28.05.2012 20:25
Nemohol by niekto zvesiť tú fotku byvalej hviezdy komunálnej politiky v P.B. MUDr. A?
Radšej tam zaveste nejaké logo z bravčovej konzervy, bude to oku prijemnejšie!
jump

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359