Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Miroslav Adame / Otvorený list bývalého primátora Miroslava Adameho súčasnému primátorovi Karolovi Janasovi

Otvorený list bývalého primátora Miroslava Adameho súčasnému primátorovi Karolovi Janasovi

Autor: Miroslav Adame Poslední změna: Pátek 10.10.2014 09:28
[2014-10-07] Pán Karol Janas, primátor Mesta Považská Bystrica. Otvorený list. Na vedomie občanom Považskej Bystrice.
Otvorený list bývalého primátora Miroslava Adameho súčasnému primátorovi Karolovi Janasovi

MUDr. Miroslav Adame

Predpokladám, že nespochybňujete  tvrdenie, že klamstvo, zavádzanie a manipulácia s faktami sú jednoznačne hanebné a podlé. Zamyslite sa či ste sa týchto opovrhnutia hodných činov  nedopúšťali a nedopúšťate. Pripomeniem Vám niekoľko Vašich skutkov a vyhlásení, ktoré Vám dávajú široké možnosti sebareflexie. Sú väčšinou dobre dokumentované napr. v záznamoch z  mestského zastupiteľstva, vo vystúpeniach v  miestnej TV, v zázname Vašej svedeckej výpovede, Vami podpísaných dokumentoch, v tlači aj inde. Osočovaní nemali možnosť odpovedať. Preto reagujem touto formou. Pripomínam len niekoľko  Vašich  konaní. Ponechávam  bokom  trápne  komický výpočet Vami zvládaných platených funkcií, písomne deklarovanú prítomnosť na dvoch pracoviskách naraz, vychvaľovanie sa -aj cudzím perím- napr. vodovod Podvažie, atď. Popísané skutočnosti sa zväčša dotýkajú života mesta, v ktorom stále  žijem. Podsúvané  informácie  o to, že som sa odsťahoval, sú totiž lžou.

Zadĺženie mesta. Vašou obľúbenou témou bolo bedákanie nad tým, v akej zlej finančnej situácií ste prebrali mesto, ktorému hrozila nútená správa. Roky 2008 až 2010 boli finančne ťažké a zložité, žiaľ celosvetovo. Neboli sme výnimkou. V našom meste sa však vtedy ešte nezvyšovalo cestovné (už vôbec nie seniorom a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím) a zásadne ani dane. Zadĺženosť  na jedného obyvateľa mesta Považská  Bystrica bola v roku 2010 89 Eur, kým v roku 2013, to bolo 137 Eur. Podľa vypočítaného skóre bola v r. 2010  P. Bystrica desiatym najmenej zadĺženým mestom z  hodnotených miest. Celkový dlh predstavoval 18,51 % . K  nútenej správe sa musí prikročiť pri dlhu od 60 %...  Tvrdenia o neúmernom zadĺžení  mesta v r. 2010 a zmienky o hrozbe nútenej správy,  ktorú ste dokázali odvrátiť, boli a sú úbohou lžou.

Súdne procesy a pokuty – opakovane ste sa o nich  výstražne zmieňovali. Súdne spory v období r. 2007- 2010, vyplývali  predovšetkým zo skutočnosti, že v  predchádzajúcich dvanástich rokoch vlády jednej skupiny ľudí boli  vykonávané viaceré  pre mesto nie priaznivé  aktivity. Išlo o. i. o zmluvy, predaj mestského majetku, vytváranie “mestských“ firiem s  nízkou právomocou mesta, postačujúcou obrazne na doplácanie strát a zdanie verejnoprávnosti, zriadenie  súkromného informačného kanála za mestské peniaze, hroziaci kolaps dopravy, neodvádzanie  adekvátnej sumy peňazí na uzavretie skládky atď. Boli a sú jedným zo zdrojov problémov tohto mesta.  Pov.Byt. s.r.o. odpredaný za cca 27,3 milióna  Sk, v roku 2004,  teda za viac ako100 miliónov Sk menej ako bola zostatková hodnota  stanovená na cca 133,3 milióna Sk. Išlo o budovy, kilometre pre obyvateľov mesta strategických rozvodov tepla, výmenníkové stanice atď.  Po odpredaji Mestu zostalo iba 20 %  z tohto majetku - ktoré ste už stačili odpredať. V posledný deň 12 ročnej vlády  Ing. Ľ. Lackoviča -  29. dec. 2006 sa v Obchodnom registri objavili mená novej majiteľky a  majiteľov podstatných  80-tich %. Popri ing. J. Brosovi aj ing. Tomáš Cingel  a pani Danka Lackovičová manželka bývalého primátora. Mesto - jeho obyvatelia boli podvedení . Pričinila sa o to, odhlasovaním, aj väčšina poslancov vtedajšieho MZ a medzi nimi i časť neskorších  podavačov podania - udavačov. Označiť tento predaj, že bol v súlade s dobrými mravmi, by ste asi nezvládli ani Vy. „Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.“. Nesnažiť sa o zrušenie uvedenej nekalosti a nebojovať za návrat tohoto majetku  občanom mesta, by mohol iba zbabelý sliz.                                                                                                                                                                                  Je skutočnosťou, že právny názor sudkyne tunajšieho i  následných súdov predaj odobril. V júni 2007 sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku. Prebiehalo pomalým tempom až bolo asi v roku 2011 tíško zastavené...

Koncesná zmluva Nie neznáma firma  MTS s.r.o. vyhrala, v konkurencií nadnárodnej firmy, mestskú zákazku za 200 miliónov Sk. Stalo sa tak koncom r. 2006. V tomto konkrétnom prípade bolo mesto na úrovni okresu úspešné. Krajský súd v Trenčíne však bez akéhokoľvek dokazovania zmenil rozsudok okresného súdu a rozhodol o tom, že zmluva je platná. V januári 2010 som o tom  po viacerých požiadavkách a útokoch informoval na zastupiteľstve. Zmienil som sa o fakte, že členkou senátu  uvedeného krajského súdu, bola sudkyňa, ktorej manžel pôsobil dlhé roky na  MsÚ. Podieľal sa aj na príprave zmlúv. Dotyčná krajská sudkyňa ma pre uvedenú poznámku žalovala, pre ublíženie na cti. Sudca  tunajšieho súdu  a následne aj  jeho kolegovia po odvolaní, ma odsúdili na ospravedlnenie sa sudkyni a zaplatenie pokuty 10 000 Euro. Ústavný súd,na ktorý  som sa obrátil však rozhodol, že moje ústavné práva boli porušené. Žaloba bola  stiahnutá.  O Koncesnej zmluve napokon  vydal konečné rozhodnutie  Najvyšší súd SR - zmluva nebola uzatvorená v súlade so zákonom a je neplatná.  Teda jednoznačne  nie neúspech.

 Súdny  spor so spoločnosťou Manín P.B., s.r.o.   Podstatou bola pre Mesto P.B. absolútne nevýhodná  účelová  zmluva z apríla 2005. Zaväzovala  Mesto Pov. Bystrica  vyplácať súkromnému  médiu - vtedy  -názov TV Marika   2,4 milióna  Sk ročne. Po doplnku zmluvy zo 16. 11. 2006 - dva týždne pred voľbami,  ktorú nikdy neschválilo zastupiteľstvo  ďalší  1 milión Sk ročne. Predmet zmluvy neumožňoval Mestu žiadne možnosti ovplyvňovať napríklad kvalitu či množstvo správ tzv. spravodajského informačného kanála. Majiteľ  uvedeného média je bývalý pracovník MsÚ, stavebník a majiteľ budovy Tri veže Ing. M. Konečný. Zmluva je temer nevypovedateľná. TV za mestské peniaze ovplyvňovala a zrejme aj ovplyvňuje  verejnú mienku v súlade  so  zámermi skupiny  ľudí  okolo deklarovaného majiteľa kanálu. Podarilo  sa zmeniť aspoň nehorázny doplatok .

Pripomeniem tiež ukončenie sporu  z predchádzajúcich rokov  o budovu bývalej  Vojenskej správy a získanie  tejto budovy do majetku Mesta  Pov. Bystrica v roku 2007 .

Možno konštatovať, že spory neboli  neúspešné, tak ako ste neraz naznačovali. Skôr naopak. Dovolím si povedať , že vyžadovali  kus osobnej odvahy a charakteru,  postaviť  sa za záujmy občanov mesta voči  vplyvným zbohatlíkom.  Stáli ma dosť-  vykonštruované obvinenia , odsúdenia na miestnom súde- vyššie súdy  rozsudky zrušili, výdatné mediálne hanobenie a fakticky aj stratu práce.  Neľutujem to. Šli by ste tiež takto  s kožou na trh?    

Zverejnite aké pokuty platilo mesto , nakoľko ste o nich   opakovane hovorili. Počas rokov 2007-2010 bola, pokiaľ viem, zaplatená jediná pokuta, za nepovolenie vybudovať lokálnu kotolňu v bytovom dome. Išlo o rozhodnutie  z čias p. Lackoviča.

Obnovenie sochy generála M. R. Štefánika.

Pripomínam  Vám Váš podiel na tom, že mestské zastupiteľstvo neschválilo  umelecky aj finančne veľmi  priaznivo rozbehnutý  reálny projekt obnovenia sochy generála  Štefánika v našom meste. Mal ju vytvoriť  akademický sochár blízky príbuzný  už  zosnulého autora  originálu akad. sochára p. Ihriského. Na obnovu sochy  sa úprimne tešil. Projekt neprešiel o jediný hlas. Proti vystupoval najmä F. Matušík. Je  skutočnosťou, že Vy ako predseda  komisie, ktorá mala na starosti kultúru, ste  tesne pred  hlasovaním odišli zo zasadnutia - prečo asi. Záznam aj zápis existujú. Konali ste  kultúrne aj čestne ?

Vaše svedectvo. Netrápi Vás ani trochu svedomie? Tzv. falšovanie zápisnice  sa tiahlo od prvého pracovného zasadnutia r. 2007. Temer isto šlo o odvetu nielen za popísané, ale i  za ďalšie snahy o nápravu  počinov z predchádzajúcich rokov.

Pán Janas ako overovateľ   zápisnice MsZ v P.B. zo 17. jan. 2007 ste  ju  odobrili svojim podpisom. V udaní štyroch poslancov  za HZDS, ing. P. Jurčík, F. Matušík, ing. J. Keruľ, J. Kostelanský, z 05. 03. 2007, bol nimi tento text  označený ako falšovaný. Vyšetrovanie z roku 2007 skončilo uznesením - nedošlo k trestnej činnosti. Nezdôvodnené  obnovenie vyšetrovania v marci 2009, by mohlo zaujímať i GP, viedlo k obvineniu  mňa, ako vtedajšieho  primátora, a ďalších osôb. Vynaložené úsilie vyústilo k odsúdeniu - finančná pokuta  a ročný zákaz výkonu verejnej funkcie  Okresným súdom v Pov.Bystrici - 06. 05. 2010 sudca JUDr. Ivo Hlucháň. To, že táto  konštrukcia obvinenia  a odsúdenia bola načasovanou  odpoveďou  na snahu vrátiť občanom stomiliónové hodnoty, od tých,ktorí ich špekulatívne získali a ich spojencov, je temer isté. Následné predvolebné mediálne hanobenie regionálne aj  nadregionálne po tomto ešte neprávoplatnom rozsudku bolo až kŕčovité. Najmä keď vo februári 2011  Krajský súd v Trenčíne rozsudok  Okresného súdu v   P. Bystrici v celom rozsahu  zrušil a obvinených oslobodil. To už príliš medializované nebolo.                                                                                                                                V problematike ste boli zainteresovaný a  vyjadrovali  sa k nej v r. 2007, 2009 a v r. 2010 - ale to už inak. Vo výpovedi z prvého vyšetrovania z dňa 06. 09. 2007 svedok  K. Janas o. i. uvádza, že si veľmi dobre pamätá, že pri čítaní záverečného uznesenia predsedom návrhovej komisie prišlo k zakomponovaniu uvoľneného poslanca. Na „Prehlásení“ poslancov, z  05. 05. 2009, nechýba Váš podpis, 15 z 21 vtedy prítomných podpismi potvrdilo, že dňa 17. jan. 2007 podľa  priebehu zasadnutia  a záverečného hlasovania  došlo k ustanoveniu jedného viceprimátora a jedného dlhodobo  uvoľneného poslanca. Oba dokumenty popisujú podstatu veci  zhodne.

 Najdôležitejšie vyjadrenie -  Vaša svedecká  výpoveď, na pojednávaní okresného súdu  05. 05. 2010,  ktorej  súhrn je  na časti strán 11 a 12 odsudzujúceho  rozsudku,  bolo už iné - zamlčujete  vyššie uvedenú  podstatu, ktorú  ste predtým  opakovane potvrdili svojím podpisom. Bolo to čestné?

 Musíte si urobiť poriadok, tak ako som si ja spravil s tými, čo tu sedeli predtým.

Asi v tomto zmysle ste sa vyjadrovali  a odporúčali konať ako Vy niektorým poslucháčom na tohoročnom zastupiteľstve. Smutné kam až dokážete zájsť. Veľmi dobre viete, že Vaše  tzv. vylúčenia z r. 2010 boli zrušené. Vylučovať nečlena, ktorý prerušil členstvo sám viac než rok predtým - na jar 2009 po krivom obvinení, lebo nechcel zaťahovať do osobného sporu organizáciu, nedokáže hocikto. Konštrukcia obvinenia aj Vaša  úloha svedka sú tu popísané. Keby ste o tom aspoň mlčali. Bez sebareflexie sa tým ešte po štyroch rokoch,  bez hanby  vychvaľujete - to je sila !  

Pýtam sa Vás ešte raz pán Janas, je  otvorená lož, ale i  zavádzanie - zahmlievanie pravdy  prispievajúce nielen  k hanobeniu, ale i  k odsúdeniu nevinných, charakterné? Dá sa takýto postup označiť za morálny a čestný? Nezaslúži si takto konajúci človek pohŕdanie? Premýšľajte. 

  Považská Bystrica, október 2014                                    

  Miroslav  Adame

Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 15:30
Janas je tým povestný,zákulisné odvolávať a špiniť. Počas rokov 207-2010 mu Sádecký pchal peniaze, robil šoféra a ak už nebolo čo, vylúčili ho zo strany. Neobhajujem uvedeného podnikateľa, ale Janasov štýl vyberania "poplatkov" bol u podnikateľov bežne zaužívaný. Každému sa snažil niečo sľúbiť. Janas robí obrovskú chybu že kasíruje percenta aj od drobných dodávateľov služieb pre mesto, aj od vlastných členov strany. Ak Janas neobháji post primátora, môže ho to sakramentsky zamrzieť. Okresná rada Smeru bude hľadať dôvody a ak sa členovia ozvú ako museli platiť Janasovi, ten skončí ako predseda okresnej rady a tým padne do politického zabudnutia. Ostanú mu iba školy. A Janas to veľmi dobre, trasie sa a skuvíňa ako pes.
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 15:33
Zaujímavé čítanie. Väčšinou staré kauzy, na ktorých už veľa nezmeníme, sú to zložité súdne spory a tak.
Ale toto svedectvo "z boku", od Janasovho spolustraníka v SMERE, prináša hlavne svedectvo o charaktere Karola Janasa. Janas najprv podpíše spoločný list, že k falšovaniu nedošlo, ale keď začne uvažovať o vlastnej kandidatúre na primátora, svoju výpoveď poprie. A zavŕši to "vylúčením" člena strany, ktorý sám pozastavil svoje členstvo, kým sa neukončia súdne spory. V duchu hesla "Za funkciami aj cez mŕtvoly". Už vtedy sa to dalo rozoznať. Dnes to nadobudlo obludné rozmery.
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 16:00
tak už viem, koho voliť nebudem...
Anonymous
Anonymous píše:
Úterý 07.10.2014 16:46
Z 94 členov okresnej smeráckej organizácie až 42 ľudí podpísalo petíciu proti vlastnému predsedovi.... pre jeho štýl práce, ostudu s funkciami, prácou na viacerých miestach naraz.... vlastní ho prekukli.... držia ho ešte krajskí, lebo s ním nemajú až takú skúsenosť. Ale je len otázkou času, kedy niekto "nájde na stole" kópiu petície - možno so začiernenými menami. Vraj by ju podpísali aj ďalší, ale boja sa o miesta, alebo o miesta rodinných príslušníkov.
považskobystričan
považskobystričan píše:
Úterý 07.10.2014 17:04
Karolkov štýl vládnutia pripomína despotizmus osobností ako Lenin, Stalin, Mečiar, a pod. najhoršie na tom je,že niektoré jeho rozhodnutia ponesú následky mnoho desaťročí... Som osoba informovaná o jeho psích kusoch a priebežne budem o nich informovať... Nesmie byť opäť znovuzvolený, lebo škodí tomuto mestu.
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 17:12
mohol by Janas v rámci objektivity tento článok uverejniť v novinkách? ja myslím, že áno, veď sa na ne obyvatelia mesta skladajú...
považskobystričan
považskobystričan píše:
Úterý 07.10.2014 17:45
Juraj, očakávam, že vydáš tak ako kedysi, pred voľbami v roku 2006,sumár primátorových sľubotechní, blafov a neuskutočnených odprisahaných jednoznačných lapsusov... Ja len, aby občania vedeli a otvorili si oči...
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 07.10.2014 18:07
Ďakujem za dôveru... áno vydali sme to v 2006 a vydali sme také noviny aj v 2010.
Obidve čísla si ešte ľudia odkladajú :-)
andel
andel píše:
Úterý 07.10.2014 21:17
A čo keby tak pán Smatana raz napísl svoje sumáry sľubotechní, blafov a neuskutočnené odprisahané jednoznačné lapsusy. Mám už svoj vek, ale neviem si spomenúť na žiadnu vec, záležitosť, čokoľvek čo by pán Smatana urobil pre Mesto Považská Bystrica a už vôbec nie pre občanov. Viem len to, že pokiaľ sa naťahoval kôli diaľnici na hlavnom ťahu Trenčín - Žilina prišlo o život veľmi veľa našich spoluobčanov a medzi nimi aj deti. Pán Smatana , ak máte svedomie stiahnite sa ste záhubou nášho mesta. Ľudia zamyslite sa a opýtajte sa pána Smatanu ako konkrétne bojuje za Vaše potreby!!!!!!
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 07.10.2014 23:58
Nuž, ťažko niečo vysvetľovať človeku, ktorý verí, alebo to aspoň tvrdí, že kvôli jednému človeku stála výstavba diaľnice. Výstavba diaľnice totiž stála kvôli tomu, že poslanci mesta Považská Bystrica (medzi ktorými som vtedy nesedel), až do roku 2004 odmietali schváliť zmenu územného plánu, v ktorom nebol nakreslený mestský variant.
Je to v podstate pre mňa veľká česť, kedy po 16 rokoch môjho verejného pôsobenia si neviete spomenúť na nejaký môj lapsus alebo neuskutočnený sľub, a musíte proti mne používať vymyslené nezmysly typu "blokovanie diaľnice".
Roman
Roman píše:
Středa 08.10.2014 01:07
Juraj, o tomto by si mal vydať plnohodnotný článok, lebo sa to do kolečka omieľa a nie je to úplne vysvetlené. A potom naň pri každnom podobnom príspevku reagovať odkazom.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 08.10.2014 10:31
Asi budem musieť, hoci som mal pocit, že o diaľnici sa narozprávalo až-až. Tiež mi trochu vadí, že namiesto riešenia vecí, ktoré sa týkajú (ne)fungovania mesta, budeme "riešiť" úplne nezmyselné obvinenia o tom, ako občianske združenie 10 rokov blokovalo vládou sledovanú stavbu európskeho významu.
To isté platí o vyvracaní "obvinení", že za chodkyňu zrazenú NA PRECHODE PRE CHODCOV môžem ja, a nie šofér - herec, ktorý za to dostal dva roky podmienečne.
Roman
Roman píše:
Čtvrtek 09.10.2014 01:41
Za druhu, ktoru zrazil podla znaleckeho posudku 1/2 metra od priechodu dalsi prominent samozrejme tiez mozes Ty.
Roman
Roman píše:
Středa 08.10.2014 01:10
Vážite si aj životy ľudí, ktorí zomreli pri narýchlo dokončovanej diaľnici? A narýchlo bola dokončovaná nie preto, že by to ľudia v PB potrebovali, ale preto, že ju predseda strany SMER chcel otvoriť pred voľbami.
antiandel
antiandel píše:
Středa 08.10.2014 10:20
Je až neuveriteľné, kde berieš vôbec odvahu písať takéto bludy. Ako si môžeš brať do huby životy ľudí a takto to tu prekrúcať? Len či si takto odvážne verejne anonymne vystupoval, aj keď zomierali ľudia na Mečiarovej Shifferstrasse (diaľnici s protismerom!)?!? Prejdi sa po meste a nájdeš kríže na viacerých miestach v meste.... Si uvedom, čo píšeš a ako sa správaš, čo pripisuješ ľuďom! Píš k veci, alebo si naštuduj poriadne problematiku, keď si sadáš k počítaču a ideš kydať.....
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 08.10.2014 10:35
Oni majú problematiku dobre naštudovanú, ale nemajú na mňa žiadne škandály, hrabivosť, hromadenie funkcií, úplatky, rozhodnutia nevýhodné pre mesto - tak sa snažia oživiť staré bludy o "brzdení diaľnice". Ja sa pýtam, kde boli súčasní politici, keď sa rozhodovalo o tejto stavbe, a o odškodnení ľudí pod diaľnicou? Nuž, boli zalezení, lebo si uvedomovali, že na tejto nešťastnej kauze popularitu nikto nezíska.
Ivan Capko
Ivan Capko píše:
Středa 08.10.2014 22:04
Neuveriteľná reakcia. :-( Toľko zloby v týchto vyjadreniach. Vážený andel. Skúste svoju negatívne míňanú energiu pretaviť skôr na zdokonaľovanie seba samého v schopnosti pôsobiť na svoje okolie pozitívne a konštruktívne, čo by mohlo byť na rôznych fórach podporené prezentovaním svojich úspešných aktivít v prospech svojich spoluobčanov, alebo aspoň blízkeho okolia ak Vám záleži aj na niekom inom ako len na Vás... Veľa energie do realizácie úspešných projektov Vám želám . A nie je treba sa báť podpísať aj celým menom, ak sa nehanbíte za svoje názory a neschovávať sa za "božskú" anonymitu :-) Na angelov to nechajte až keď to už budeme mať za sebou :-)
Ivan Capko
Ivan Capko píše:
Středa 08.10.2014 22:04
Neuveriteľná reakcia. :-( Toľko zloby v týchto vyjadreniach. Vážený andel. Skúste svoju negatívne míňanú energiu pretaviť skôr na zdokonaľovanie seba samého v schopnosti pôsobiť na svoje okolie pozitívne a konštruktívne, čo by mohlo byť na rôznych fórach podporené prezentovaním svojich úspešných aktivít v prospech svojich spoluobčanov, alebo aspoň blízkeho okolia ak Vám záleži aj na niekom inom ako len na Vás... Veľa energie do realizácie úspešných projektov Vám želám . A nie je treba sa báť podpísať aj celým menom, ak sa nehanbíte za svoje názory a neschovávať sa za "božskú" anonymitu :-) Na angelov to nechajte až keď to už budeme mať za sebou :-)
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 17:48
už ho ani ja voliť nebudem, ďakujem za nič p.Janas, pcha aj s celými voľbami zase sa tam dostanú tí stí šmejdi nech je to koalícia alebo opozícia všetci ste rovnakí, kašlem vám na voľby
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 07.10.2014 18:08
Dobré rozhodnutie! Šírte aj medzi priateľmi, ktorí majú podobné názory.
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 19:59
Nič sa Ti nestane, len nechápem prečo to glosuješ
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 18:15
každý rozumný človek už to vie, len s tým treba ísť aj von... a ešte sa obávam o starých ľudí, oni stále žijú v nádeji, aký je ten primátor dokonalý...
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 19:43
Mna zaujima co urobil Janas pre nas toto obdobie a bolo toho dost,aj ked mohlo by byť viac..ale su detske ihriska,na lanskej konecne z kazdej strany asfalt novy..z toho co je Pavlik- nafukany frajerko,Sevcik-humorista,Smatana-iba kritizuje,ale nedal ani euro zo svojich pre mladez...akurat co platil letaciky..mohol peniaze na lepsie veci pouzit...Hostak ,mozno by ho potiahol Meszaros,organizuje akcie sportove..moze byť..zostal mi Janas,je z tychto piatich najlepsia.volba...nema kauzy,iba umelo vyvolane..ze ma 10 funkcii.nech ma aj 20...to len svedci ze je dobry...
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 19:50
no to sa mi snáď len sníva!!! mal dať Smatana zo svojho? a čo dal zo svojho Janas??? ty si chorý človek, daj sa liečiť a nech ti Janas prispeje
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 08:23
Ty debil, každý verejne činný človek s nadštandardným príjmom podporuje soc. odkázanú osobu a pod. Tak tebe nech sa dalej pekne sníva....
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 08:28
kohože to podporuje Janas so svojím nadštandardným príjmom? Iba ak sám seba - ty sociálne odkázaná osoba :-)
Zdurienčík Martin
Zdurienčík Martin píše:
Úterý 07.10.2014 20:27
Chlapče, tebe ináč prepína...
Anonymous
Anonymous píše:
Středa 08.10.2014 10:26
Janas nemá kauzy? :-) vlastní ho nechcú! zadlžil mesto neskutočne, hospodárenie je hanbou slovenska,futbal padol na hubu, zimák zhrdzavený a "opravený" za sumu, za ktorú sa dá postaviť nový, vyskytuje sa naraz na dvoch miestach a dokáže za to brať plat..... jediná jeho podpora sú hrebíčky pre dôchodcov - z mestského....
jozef
jozef píše:
Sobota 11.10.2014 05:11
rad by som vedelaku evidenciu vedie MsK o automatoch za parkovanie,kde vela ludi ked nema drobne hadze mince jedno dvojeurove a na automatoch je napisene upozornenie automat nevydava ale zaplatit musite lebo dostanete pokutu,preco sa s tym nieco nerobi ved to je zlodejna na nas obcanoch zo strany MsK preco to doteraz neriesi policia alebo prokuratura ako je potom z tophto prijmu spravne odvedena dan,ked automat nevydava ale zaplatit musite ked nemate drobne presne na stanie hodinove alebo viac hodinove.Uz davno vo veci mali konat aj bez trestneho oznamenia ved to je ekonomicka kriminalita zo strany Mestskeho sportoveho klubu.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 23:52
Janas dal na lánsku asfalt? Ó... tak to už im budeme vďační aj za uvoľnenie našich vlastných peňazí na základnú údržbu mesta?
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 19:52
a že umelo vyvolané kauzy? to je realita, ty blbče, sa zobuď!
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 20:58
Z tych piatich???? Rozhodne Janass..jasnacka
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 21:18
“.... udaní štyroch poslancov za HZDS, ing. P. Jurčík, F. Matušík, ing. J. Keruľ, J. Kostelanský, z 05. 03. 2007, bol nimi tento text označený ako falšovaný. ...“
Akou katarziou prešli páni poslanci, keď kľudne kandidovali v ďalšom období, dokonca boli zvolení a dokonca opäť kandidujú, trochu síce zmenili dres teda až na p. Kostelanského, no jeho sa to tiež týka.
Dobré pre pamäť p.exprimátor, len aby sa nezabudlo kto je kto. Lenže na voličoch uvedených pánov to nezaberá, aj tak verím, že včítane p. Janasa už nebudú ozdobou PB parlamentu.
Anonym píše:
Úterý 07.10.2014 23:22
Adame a Janas len potvrdzujú starú známu pravdu. Že lekár je tá posledná profesia vhodná na vedenie mesta! A učiteľ predposledná!!!
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 07:41
mna by zaujimalo, kto adamemu napisal tento text tentokrat. neviem preco by ma malo zaujimat vyjadrenie byvaleho uz davno zabudnuteho primatora.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 08:40
No od Vás by si bolo dobre požičať napr. penoaze, určite by Vás po čase nezaujímalo ich vrátenie.
Dajte kontakt prídem!
Takýchto ľudí potrebujú všetci, ktorí chcú zarobiť na hlúpote občana!
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 09:53
Vyjadrenie dávno zabudnutého primátora je zaujímavé preto, lebo hovorí o súčasnom primátorovi, vyvracia jeho lži a poukazuje na jeho charakterové vady. A pripomína mogoňom, kam sa podel ich verejný majetok.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 08:41
To mam volit Mudr. Adameho!!!! Skoda ze nekandiduje. Kam by tu PB dotiahol keby tam zostal. Zlaty Janas aj keď nie je to bohvie co ale momentalne najlepsia volba!!!
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 08:41
To mam volit Mudr. Adameho!!!! Skoda ze nekandiduje. Kam by tu PB dotiahol keby tam zostal. Zlaty Janas aj keď nie je to bohvie co ale momentalne najlepsia volba!!!
ja
ja píše:
Pátek 24.10.2014 10:54
tak toto bolo, dost vtipne
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 09:03
Janas či Smatana, je to tá istá minca len z inej strany
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 09:30
Adame, Janas, Smatana, všetci transparentní mudrlanti a teoretici, ktorí chcú len to najlepšie! Pre seba!
Už žiadny doktor a učiteľ!
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 09:50
Presne tak! Volíme radšej konštruktérov neexistujúcich leteckých motorov, krčmárov a balkónových chovateľov sokolov!
Anonymous
Anonymous píše:
Středa 08.10.2014 10:11
mali by sme voliť Anonymov..... najlepšie takých, čo sa im zdá Janas a Smatana rovnaký.... Toto buď napíše totálny hlupák, alebo zaplatený špinavec.... Ktorý všade vidí mincu a je mu nakoniec jedno, z ktorej strany ju dostane......
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 20:11
Presvedčte ma nejakým fundovaným argumentom, že Smatana " hrabe " pre seba!
Je verejne činný min. 15 rokov!
Okrem iného bol aj poradcom predsedkyne vlády!
Myslite, že to jeho " hrabanie" mu vynieslo viac, ako ten jeho 20 ročný bicykel?
Hlúpi ľudia, resp. hrabivci nedokážu pochopiť, že niekto chce pracovať čestne a aj pre blaho iných!
Ľutujem Vás!
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 00:57
Na čele mesta by mal byť čestný človek z praxe a nie nejaký doktorko alebo učitelík. Skutočne nikdy nič neriadili v živote okrem mesta, ktoré im naivný mogoni zverili do rúk. Tak to aj dopadlo !
Kuko
Kuko píše:
Čtvrtek 09.10.2014 10:18
No to je celkom zásadný problém s.Janasa - on chce všetko riuadiť sám, všetko si chce kontrolovať, ošetriť.... a potom dopadne tak, že mu ani vlastní na úrade ani vo vlastnej strane nedôverujú.... Smatana nemá problém delegovať veci na druhých - vždy chce všetko v komisiách, verejne.... stavia na týme, nemyslí si, že má patent na rozum.
hmm
hmm píše:
Středa 08.10.2014 11:02
Je to veľmi zaujímavé čítať túto diskusiu.To čo po obsahovej a faktografickej stránke MUDr.Adame popísal je burcujúce a až neuveriteľné.Na toto sa v diskusii reaguje minimálne a už vôbec nie obsahovo.No ak pisateľom ide o blaho mesta tak toto je téma hodná zamyslenia.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 13:50
Važení,bohužial nik nieje TOP, ale JANAS je z nich najkorektnejší..
Markéta
Markéta píše:
Středa 08.10.2014 14:02
MUDr. Adame je múdry a statočný človek. Je pre nás hanba, Bystričania, že sme ho nepodržali. Tak neurobme tú istú chybu pri Jurajovi Smatanovi. 15.11. ideme vymiesť Augliášov chliev.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 00:41
No s tým "statočným" opatrne , on Adame sa tiež zaplietol do určitých svinstiev v SMERE v začiatkoch svojej politickej kariery. Bolo to v časoch jeho nominácie na predsedu straníckej organizácie SMERU v Mogoňove cestou svojho kámoša Chovanca z Trenčína. Ďalej Adame nám do mestskej politiky priniesol také nezabudnuteľné osobnosti ako napr. Janco, Briestenský a pod.. Veď to boli jeho ľudia a práve oni ho pomáhali inštalovať. Za čo ich on dal na miesta na ktorých sa navždy zapísali do povedomia Bystrice.Teraz sa samozrejme k týmto "osobnostiam" nehlási. dobre vie prečo. Takže s tým sebaočisťovaním Adame radšej nech prestane , bol len jedným z tých , ktorí pomáhali ponoriť Mogoňov do svinstva , v ktorom sa nachádza i keď po nabalení sa zrazu snaží dokázať opak !!!!!!!!!!!!.
Rádio Jerevan
Rádio Jerevan píše:
Středa 08.10.2014 16:58
Prosím vás, je to pravda, že na Helene vedľa kostola má byť socha Matušíka, Keruľa a Jurčíka ako hrdinov v boji proti Rozkvetu Bystrice?
Rádio Mogoňov
Rádio Mogoňov píše:
Středa 08.10.2014 17:13
Nie je to pravda.Na Helene nebudú stáť ich sochy vedľa kostola, ale kostol vedľa ich sôch.
Rádio Jerevan
Rádio Jerevan píše:
Středa 08.10.2014 17:08
Tak preto Janas pred hlasovaním o soche M.R.Štefánika odišiel, lebo im to sľúbil, ak mu pozháňajú hlasy. Keruľ s Matušíkom si to po voľbách rozmysleli, že radšej chcú klondajk v MDS a stačí im aj fotka na MsÚ. Palino je hanblivý a prehovára doteraz svoju ženu, aby tam stála snim.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 17:24
Vážený pán Adame,vy Ste asi zabudol pri písaní krytiky Janasa aj na tie vaše rozhodnutia,ktoré su podpísané vami voči občanom mesta.Neviem doteraz prečo a z akých dovodov Ste nepodpísali a ani vaši bývalí zamestnanci sa ani nepokusili občanom zakvašova oznámit vaše záporné rozhodnutie nepovolit výstavbu chatiek v chatovej oblasti Zakvašov,ktorý je predsa zakomponovaný už za Lackoviča v uzemnom pláne.Akosi sa rýchlo zabuda,aký ste bol aj vy a aké rozhodnutia voči občanom ste podpisovali.Ved ste tam boli na to,aby ste občanom pomáhali a nie im závideli a radikálne podpisovali rozhodnutia bez presvedčenia,čo ste vlastne podpisoval.Tak prosím nekrytizujte druhého,ked ste nebol o nič lepší.Berte to prosím ako moju subjektívnu pripomienku,kedže oficialne za vášeho primatorovania nebolo umožnené stretnutie postihnutých občanov s vami na urade.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 20:23
Každý sme iný - myslím, ako človek, osobnosť!
MUDr. Adame je typu slušného rozjímajúceho pána/ podľa rokov/.
On dokáže manažovať malý kolektív, dokáže mať s ním dobré výsledky, a hlavne v oblasti kde je odborník!
On s jeho " holubičou" povahou nemal šancu ukočírovať mesto, aj keby preň pracoval 30 hodín denne, lebo nemal v sebe to " signalizačné" zariadenie, ktoré by ho upozorňovalo na falošné zákulisne hry v jeho okolí - na novom pôsobisku!
Nebudem popisovať presne okolnosti, v hrubom ich vlastne opísal samotný MUD. Adame, - nedá sa tu nájsť nejaké klamstvo - iba voči nemu čo bolo v minulosti spáchané, hlavne " politológom Janasom"!
Je hrozné, akí ľudia v dnešnej dobe dokážu presvedčiť voličskú väčšinu - ale iba pre svoj osobný prospech!
Bystričania - ozaj sa nepoučíte a toho Janasa sa nechcete zbaviť?
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 00:45
No tak Adame nemal určite holubičiu povahu, bol so pri tom keď v záchvatoch zlosti trieskal po stole alebo kopal do skrine. Dokázal sa len vhodne pretransformovať z komunistu na budovateľa svetlých zajtrajškov v Smere.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 20:41
 Musí byť v tej politike dobre. Neskutočne ťažko sa z nej odchádza, keď sa k nej niekto dostane zachutí každému. Lekárovi aj ativistovi, učiteľovi, poradcovi,poslancovi PB, poslancovi TN, komisií, Lánskej, atď.kritizujúceho vždy všetko a všetkých, proste dokonalosť nevídaná.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 00:08
Vieš na to aby niekto mohol poriadne kritizovať, musí mať 1. odvahu 2. predstavu o tom, ako majú veci správne vyzerať.
Anonym píše:
Středa 08.10.2014 21:42
Toto je asi národný šport.Tu vám niekto napíše neuveriteľné veci na najvyššieho predstaviteľa mesta a vy začnete rozoberať jeho osobu.Veď ten človek už je mimo komunálnej politiky a o funkciu sa neuchádza.
Možno je môj názor nesprávny,ale ak by tento list napísal aj odsúdený vrah z basy,tak nebudem riešiť jeho,pretože už je potrestaný,začnem rozmýšľať a pátrať,či má pravdu.On predsa píše o človeku,ktorý kandiduje.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 00:52
To je pravda, ale ten človek tiež bol 4 roky primátorom tohto mesta . Pamätníci vedia , že veľa vecí za neho nebolo čistých, mali sme tu rôzne akcie/Marianske námestie a pod/, ktoré sa udiali za neho a boli poznačené určitými podozreniami. Tak nech zaleze a neotravuje, lebo si dobre pamätáme jeho politickú kariéru a vedeli by sme ešte veľa o nej napísať, čo by Adameho určite netešilo.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 06:16
UŽ ŽIADNY DOKTOR, ŽIADNY UČITEĽ, ŽIADNY JUDR!!!
kominár
kominár píše:
Čtvrtek 09.10.2014 10:12
pekne si to napísal, ešte si aj veľké písmená použil! lenže: máš na výber z 5 kandidátov, čo ťa v tvojich výkrikoch dosť výrazne obmedzuje...
otaznik
otaznik píše:
Čtvrtek 09.10.2014 10:20
Myslíte,že riadenie mesta je iba a len v rukách primátora?no jeho výsledok spočiva v tíme ktorým sa obklopí
Markéta
Markéta píše:
Čtvrtek 09.10.2014 10:46
Úplne súhlasím, dôležití sú poslanci, aby primátora korigovali. Je až neuveriteľné ako prechádzajú zastupiteľstvom Keruľ, Jurčík, Matušík, ktorí tam sedeli už za Lackoviča a balili sa, potom lynčovali Adameho a zase sa nabaľujú za Janasa. To isté Péli, nehovoriac o KDH, ktorí tvrdia, že ich komunisti prenasledovali a pritom im držia chrbát. Veriacim sa čudujem, že ich dokážu voliť.
Markéta
Markéta píše:
Čtvrtek 09.10.2014 10:35
MUDr. Adame bol ako primátor prístupný argumentom. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď sme dobre mu dobre vysvetlili, čo chceme a keď bol presvedčený, že je to v prospech mesta, vedel pomôcť. Mal však okolo seba príliš malých ľudí, ktorí mu podkopávali nohy. A že búchal do stola? Viem si predstaviť stres , v ktorom bol, keď sa na ňom odbavovali ťažkí intelektuáli typu Matušíka, Belásovej a pod. a vlastne ho zradili vlastní. Takým zradcom je umelovykvasený docent Janas, ktorý ho doslova potopil, aby mohol sedieť v úrade miesto neho. Nad tým sa treba zamyslieť, pretože kto to urobí jednému, urobí to každému.Na facebuku vypisuje, že nechce cigánov v Bystrici. Ale oni už tu sú - a sedia okolo neho na mestskom úrade. A poviem popravde, milší mi je slušný Cigán ako hyena primátor.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 14:46
le netáraj, Adameho v začiatkoch podporovali také zjavy ako Chovanec, Janco, Belás, Tomanová a staré fuchtle zo Smeru. Adame si nikdy nenechal nič vysvetliť a správal sa ako malý Napoleon. Zákulisné hry a ľudia , ktorých dosadil do funkcií /Janco- mesto, Briestenský- mal dostať miesto šéfa katastra a pod. / spôsobili, že mesto pod vedením tohto doktorka začalo upadať do bahna z ktorého sa ťažko dostane. Namiesto vypisovania listov by si mal tento zjav najprv sebakriticky priznať ako to vlastne s jeho primátorovaním bolo.
trocha pravdy
trocha pravdy píše:
Čtvrtek 09.10.2014 19:09
Počúvaj ty zjav, srší z teba závisť, že sa ti nič za adameho neušlo. Keď píšeš takéto tupiny skús byť trocha objektívny. Mestu sa do roku 2008 celkom darilo, pozri si vývoj dlhu a hospodárenie. V tom roku ale vycítil možnosť umelovykvasený docent Janas, že už nastal správny čas zaútočiť na primátorskú stoličku. Rozohral v strane intrigy, vyvolával a podporoval doslova nenávisť, z ktorej sa snažil vyjsť ako sám najlepší, ktorý všetko dokáže a uprace. Prvý špinavým krokom bolo odstavenie Mikšovského na poste obvodného prednostu. Vlastného člena a kolegu z okresnej rady proste vydrbal zo stoličky, pričom ani mu to nepoval. Mikšovskému len prišiel mail že končí. Potom začal pracovať na oslabení pozície Adameho vyvolávaním neávisti voči jeho ľuďom. Potom začal ovplyvňovať poslancov a robiť napriek Adamemu úplne otvorene. Ten aj keby chcel si bez poslancov ani neprdol. Vrchol všetkého bolo, že transparetný Karolko donútil cez smerácke ovce odpredať Stachovi mestský pozemok za 2€/m a neváhal nechať Adameho napospas Stachovi. Ešte mesiac pred voľbami si nechal od všadestava Sádeckého vyplatiť výpalné a na druhý deň ho vydrbal zo strany. To sú iba drobné útržky z janasových špinavostí. Janas je najväčšia hyena aká sa tu kedy narodila a nech je Adame aký je, v otvorenom liste píše čistú pravdu a to sa vyjadruje ešte veľmi jemne. Janas by v jeho koži nenechal na ňom nitku suchú.
Kronikár
Kronikár píše:
Čtvrtek 09.10.2014 12:32
Ak niekto zachová túto a podobné diskusie pre budúce generácie, tak verím, že naši potomkovia v Pov. Bystrici budú na naše hroby chodiť nie s úctou a pietou, ale s opovrhovaním a ústami plnými slín, aby nás poopľúvali.
Markéta
Markéta píše:
Čtvrtek 09.10.2014 14:23
Áno s tým súhlasím, ale teda urobme už poriadok s tými starými ( aj keď mladými) štruktúrami, čo si stále myslia, že je socializmus a všetko je spoločné, teda rozumej ich. A človek, ktorý sa živí poctivým remeslom im je len na smiech - a na šklbanie. Potom na nše hroby nebudú potomkovia pľuť.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 14:54
Úplne sa stotožňujem názorom "Už ŽIADNY DOKTOR, ŽIADNY UČITEĽ, ŽIADNY JUDR!!! "
Sú to špecifické povolania, jednostranne orientované a keď sa ešte nevydarí charakter daného človeka, tak je to pohroma!
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 17:30
By som chcel doplniť UŽ ŽIADNY STAVEBNÝ INŽINIER (Lackovič), ARCHITEKT (Knapo), KRAJČÍR (Biľak), MALIAR (Hitler), PODNIKATEĽ (Berlusconi) alebo BANSKÝ TECHNIK (Ján Slota)!
považskobystričan
považskobystričan píše:
Čtvrtek 09.10.2014 19:04
A koho by si navrhoval: niekoho nezamestnaného, ten by bol najvhodnejší? Uznávam, že učiteľ je skôr poslanie ako povolanie a že učiteľ je skôr teoretik, ale momentálne ak máme voliť najmenšie nutné zlo, vychádza mi z toho Juraj Smatana. Okrem toho, že dobre poznám jeho charakterové vlastnosti, nie je len učiteľ, ale má širší obzor z tretieho sektora,komunálnej politiky (poslanec) a regionálneho rozvoja (diaľnica, ochrana životného prostredia) .
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 19:33
...a prečo si nekandidoval ty,ty chytrák,obyčajné krčmárske drísty...
povazskobystrican
povazskobystrican píše:
Sobota 11.10.2014 22:28
A prečo by som mal kandidovať? To už má azda byť každý Slovák poslancom, starostom, ministrom a pod. Aby boli všetci za vodou a bolo na Slovensku dobre? Politika je panské huncútstvo...
A občanom (všetkým) sa aj tak nazavďačíš...
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 12.10.2014 13:06
Naozaj nemusí kandidovať každý, to by bolo smiešne. Ale kandidovať by mal človek, ktorý zistí, že si nevie medzi súčasnými kandidátmi vybrať, lebo sú všetci pod jeho očakávania. Prípadne si môže nájsť človeka, ktorému verí, a presvedčiť ho, aby sa začal venovať politike.

Čo sa týka príslovia "politika je panské huncútstvo". Existujú ľudové múdrosti, ale aj ľudové hlúposti. Výrok "politika je panské huncútstvo" je typickým poddanským názorom ľudí, ktorí absolútne nechápu fungovanie demokratickej spoločnosti a dospeli len k tomu, že pre nich je najistejšie vôbec sa do politiky nemiešať.
Politika je správa vecí verejných. Keď sa jej slušní ľudia odmietnu venovať, budú nám vládnuť tí najhorší.

Ak však na tom poddanskom názore trváte, tak sa ním riaďte, ale prosím dôsledne - a teda radšej ani nechoďte voliť. Pre istotu.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.10.2014 21:53
Vazeny p.doktor Adame v rozsudku Krajskeho sudu Trencin o ktorom pisete sa okrem ineho pise ze konanie obzalovanych -teda vase konanie ma vsetky znaky trestneho cinu a trestny cim bol spachany -Oslobodeny ste bol z dovodu mensej spolocenskej nebezpecnosti a vzhladom na vas doterajsi zivot-beztrestnost a pod...Pokial viem kazdy rozsudok sudu sa dorucuje stranam v konani takze ho mate aj vy-tak ho publikujte aby sa tieto slova potvrdili alebo vyvratili takze ak bol spachany trstny cin je mozne ze pachatel nemusi byt aj odsudeny ale pachatelom je. dovi
Anonym píše:
Pátek 10.10.2014 20:24
Bežne pozerám telku - a v týchto dňoch zisťujem, ako náš malý národ Slovákov a konkrétne Považskobystričanov vo svete opäť odrbali!
Minulý týždeň boli udelené Nobelove ceny v rôznych oblastiach, okrem iného i v ekonomike -. matematike.
Očakával som, že určite sa jedna z cien ujde aj Slovensku - konkrétne Považiu Doc.PhDr,PaeDr.Janasoci PhD, prípadne i ing. Martauzovi A.
Zdôvodním.
Aby sa znížil dlh mesta - tá kopa šrotu - socha pred MÚ je v majetku mesta ohodnotená na MILIÓN Eur!!
I keď si vážim osoby - ktorú má socha znázorňovať, za tú špinavosť čo primátor urobil s financiami na ňu - hnev padá na sochu, lebo nemá tú hodnotu - preto ten šrot!
Ďalšie finančné úspechy, vo svete nevídané - dať si vyplatiť na účet mesta podiely z Mestských lesov za prenájmy DVA na roky vopred!
Teda rok 2015,2016 - mesto nedostane za prenájmy z mestských lesov NIČ, no a samozrejme peniažky sú už fuč TERAZ!
No nie sú to geniálne finančné operácie hodne Nobelovej ceny?
Veď toto sa nikde na svete neaplikovalo iba na Mestskom úrade v Pov. Bystrici!
Preto trvám na tom, že Nórska Kráľovská Akadémia poškodila nášho primátora, prípadne aj vedúceho finančného odbor MÚ P.B.!
internetovy kseft
internetovy kseft píše:
Sobota 11.10.2014 11:04
toto je podarená dvojka pego plati mesacnu apanaz janasovi a ten mu zato pomohol znicit konkurenciu a premenit PB na vietnamský vidiek plny kablov namiesto toho aby vybavil opticku siet pre vsetkych za rovnakych podmienok janas je had klamar a prizivnik ktory hrabe len pre seba
Anonym píše:
Sobota 11.10.2014 20:32
Mne na tom Smatanovi vadí len že strašne dokáže nenávidieť. Zúrte ako chcete, podpásovky sú nechutné. V deň moratória roznášať plagáty - to mnohých odradilo.Veď funcia je aj o dohode, aj ži a nechaj žiť, aj nesúhlasím s tebou, ale vyjadri svoj názor, atď.Len pre toto ak vyhrá, to bude hrúza. Aj tu to pekne vidieť. Kto ma hladká, ďakujem. Kto trošku ináč myslí, už je poznámka.Veď v treba vedieť aj iný názor prijať, aj keď z pozície mocie just nikdy neuskutočniť. Toto je založené na nenávisti. Mojim programom a cieľom je poraziť Janasa. Pre niekoho málo, niekofo z toho až mrazí. Chcem vyhrať, a potom spolupracovať, to by asi nešlo. Preto je jedno, kto vyhrá. Bude nenávisť
alexander
alexander píše:
Neděle 12.10.2014 03:03
ludia zobudte sa jednoznacne najlepsia volba pre mesto je volit p.Smatanu Juraja potom uviditem,ze vsetko ide k lepsiemu v meste dajte mu sancu urcite Vas nesklame ako ti ktori boli pred nim.Juraj je dobry manazer organizator ako i vodca,pretoze je pristupny ludom,je skromny komunikativny,servilny,priatelsky, vie robit zdrave kompromisy, nie je manipulator,je priamy zdravo pragmaticky uvazujuci clovek, ma socialne citenie,zmysel pre estetiku,moralku ako i je dobry bojovnik za prava obcanov je to clovek skutocne hodny cti a vaznosti.Spravna volba pre mesto je jedine Mgr.Juraj Smatana,ina volba pre mesto nie je .Pohrdanie clovekom,ze ten ma taku a taku profesiu nie je na mieste vsetko je o tom aka to je osobnost a toto splna v celom meste jedine p.Mgr.Juraj Smatana.Obcania zobudte sa uz konecne nevolte len preto toho , co Vam ponuka gulas a pivo alebo nejake tricko,vo volbach ten kto svojim volicom ponuka dari ako jedlo ,pitie a podobne je podvodnik a nemysli to seriozne .Obcania mesta preto v tychto komunalnych volbach chcu a su jednoznacne zato aby primatorom bol prave Mgr.Juraj Smatana.
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 11:37
Vážaný tá nenávisť je v týchto štruktúrach už dlhodobo.Napr.Joz.Smatana verz.primátor,Sopčák verz.primátor atď.Toto je normálne?No určite nie a na tieto animozity doplácajú občania nášho mesta.Preto by mal dostať šancu nový primátor hoci aj Juraj Smatana.No za predpokladu ,že by sa oblopil iným kolektívom ako má súčasný primátor...Vedenie má totiž riadiť jednotne a kolektívne- nie ako je to teraz.
boku
boku píše:
Neděle 12.10.2014 11:51
Neuveriteľé, čo sú schopní šíriť niektorí ľudia, asi naviazaní na Janasove peňazovody. Že Smatana je nenávistný? Keď si zapnem mestskú televíziu, tak vidím Smatanu, ako pokojne argumentuje a dáva návrhy a nenechá sa vyprovokovať. A Janas zúri, uráža, robí dlhé prejavy. Až po voľbách do Vúc sa Janas trochu ukľudnil, keď Smatana získal viac hlasov ako on. Tak teraz má prednostka Kozárová za úlohu kopnúť ho na zastupiteľstve pod stolom do nohy, keď to Janas začne preháňať.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 12.10.2014 12:09
Odpoveď Anonymovi zo Sobota 11.10.2014 20:32: Letáky o hromadení funkcií a platov primátorom Janasom neboli roznášané v deň moratória. Boli roznášané v posledné dni volebnej kampane. Karol Janas sa v mestských novinách potom sťažoval, že mu to obmedzovalo možnosť vyjadriť sa, ale to je veľmi zavádzajúci argument. Pretože na hromadenie funkcií a súčasný výskyt a branie platu na dvoch miestach súčasne som sa ho pýtal mesiace predtým, verejne na mestskom zastupiteľstve, pýtali sa ho aj mnohí novinári, a všetky otázky zahovoril, zahral do autu. Keby reagoval priamo na zastupiteľstve a zverejnil svoje rozvrhy hodín, aby občania a poslanci vedeli, kde sa ich primátor práve nachádza, a prispôsobil svoje úväzky reálnym možnostiam človeka, nemusel by som robiť žiadne letáky.
Zatiaľ sa letákmi podarilo aspoň dosiahnuť, že hromadenie funkcií odsúdil aj predseda vlády Fico, a Karol Janas opakovane zaznieval ako príklad hromadenia funkcií aj od poslancov NR SR, kde bol predložený zákon, ktorý tomu mal zamedziť.

Sami si môžete utvoriť názor či bol leták nenávistný, alebo naopak, humorný a ironický:
http://povazska-bystrica.ot[…]c-funkcii-pre-karola-janasa

Anonym tiež skresľuje vyjadrenie z tlačovej správy našej koalície a tvrdí, že "mojim programom a cieľom je poraziť Janasa".
Prečítajte si láskavo celé vyjadrenie a pochopíte, že mojou/našou motiváciou nie je odstránenie človeka, ale odstránenie problémov, ktoré s jeho osobou v Považskej Bystrici zosilneli na neúnosnú úroveň:

„Prvoradým cieľom je ukončiť vládu Karola Janasa, sprevádzanú hromadením funkcií a ich zneužívaním proti ľuďom s iným názorom, zvyšovaním daní a miestnych poplatkov, priamym i skrytým zadlžovaním mesta, zablokovaním eurofondov a očividným úpadkom Považskej Bystrice. Tento úpadok sa Janas snaží zamaskovať propagandou mestom platených médií. Chceme Považskobystričanom ponúknuť alternatívu: Primátora, ktorý sa bude naplno venovať svojej práci. Poslancov, ktorí budú mať na prvom mieste verejný záujem, a nie profit seba alebo svojej firmy. Pravdivé informácie o stave mesta a zapojenie verejnosti do rozhodovania o Považskej Bystrici.“
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 13:15
No to ste si teda strelili gól do vlástnej bránky!
píšete o nenávisti Smatanu!
Hoci ho nepoznám, pri čítaní jeho príspevkov som v nich NIKDY nenašiel ani zrnko nenávisti - ale vždy IBA PRAVDIVÉ A OVERITEĽNÉ ARGUMENTY!
No pre Vás sú asi pravdivé argumenty - nenávisť voči Vášmu chlebodarcovi, lebo pravdepodobne existujete iba vďaka jeho existencií v úrade a pomaly tunelujete mesto - teda peniaze všetkých občanov!
Čo sa týka moratória, je to od Vás obrovská nenávistná lož - hoci sám o nej píšete u iných!
Ak neviete koľko trvá moratórium - na webe to nájdete, a že Smatana ho NEPORUŠIL, kázané a bolo to aj publikované - podľa času odobratia letákov!
A k samotnej osobe Smatanu - mne stačilo vyjadrenie žiakov gymnázia, ktorí ho chválili!
Pokiaľ žiak chváli svojho učiteľa, tak to je najväčšie vyznamenanie, lebo chváliť učiteľa, tak to už ozaj musí byť za jeho kvality, prístup a pod!
Takáto chvála býva veľmi zriedkavá, zvyčajne sme vždy na svojich učiteľov všetci nadávali!
Takže toto ma presvedčilo, že nemôže ísť o zlého človeka, čo na druhej strane sa nedá povedať o súčasnom primátorovi!
NA TV Považie som videl X jeho vystúpení, kde veľmi hrubo a až primitívne urážal ľudí - ktorí tam NEBOLI a teda NEMOHLI na jeho klamstva reagovať!
Čo je toto za bezcharakterného človeka, ktorý sa takto verejne prezentuje ?
Pasovalo by aby som ho nazval zvieraťom z odrody bravčového, ale to by ma mohli vymazať!
simon
simon píše:
Neděle 12.10.2014 02:49
Povazska je male mesto, kde kazdy kazdeho pozna a smotanka si medzi seba nepusti cloveka ktory ma moc demokraticke ciste zmyslanie, skor potrebuje ludi,ktori medzi sebou robia obchod ako ty mne ja tebe,co sa tyka dialnice tak dialnica sa preto dlho neodsuhlasila pretoze smotanka P.Bystrice v zaujmovej lokalite i varianty dialnice rychlo odkupila lacno pozemky s umyslom na tom vyryzovat,nakolko plan varianty v zaujomej lokalite nevisiel smotanka nesuhlasila s inou variantou staci sa pozriet na web ministerstv a spravodlivosti alebo inich verejnych cinitelov ,kde v amjetkovych priznaniach uvadzaju kolko pody skupili v ktorych rokoch a ich plany stroskotali ale zase maju ine ksefty o ktorom sa obycajnym ludom ktori nie su v smotanke P.Bystrice moze len snivat,kazdy vie o com hovorim,kto je gramotny.Augiasov chliev je potrebne najprv riadne vycistit a dezinfikovat co potrva minimalne tri generacie potom mozno svitne nejaka nadej na normalny zivot v meste.Architektura mesta je totalne nevyhovujuca Puchov je jednoznacne krajsi,taky isty problem je aj v Ziline,korupcia sucastna sa moderne nazyva lobizmus a ten funguje najlepsie.
Franko
Franko píše:
Sobota 25.10.2014 00:03
Simon Puchov je krajši a to si kde počul :-) Puchov je malicky nemôžeš ho porovnavat z P.B Najvacsie dane , parkovne , smeti , atd .. A najzadlzenesie mesto na Slovensku no odbavuje sa tam Primator na ukor ľudí , ktorý to musia splatiť :-)
Anonym píše:
Sobota 25.10.2014 19:57
Franko - a prečo potom Michalca už po tretí krát občania zvolili za primátora Púchova, keď im robí tak zle?
Môžete mi to vysvetliť?
Anonym píše:
Neděle 26.10.2014 10:53
Asi si nikdy nepočul o kupovaní hlasov, a o tlakoch cez zamestnávateľov.
Mimochodom Lackoviča zvolili trikrát, a čo má byť?
Michalec je diktátor.
Samozrejme, časti národa to vyhovuje, mať silného vodcu a oni môžu poslúchať, chlastať a frflať, pokiaľ to nebude moc nahlas.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359