Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 73
Upřesnit výsledky.
Typ položky

Stáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 18.06.2013
Autor: Mesto zveřejněno 26.06.2013 Poslední změna: Středa 26.06.2013 19:41 — zařazeno v: , ,
Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Požiadavky občanov a spoločností: JUDr. Ľudovít Švirec - Miloš Svítek a manželka Anna - Spoločnosť SKI RÁZTOKA s. r. o. - PhDr. Pavol Kopinec PhD. - Ing. Eduard Haršányi a manželka Terézia Haršányiová - Ing. Milan Vrana a manželka Ing. Jana Vranová - Stolárstvo Sovík, s. r. o. - W-tech, s. r. o. - Stanislav Kardoš - Marta Gabrišová a Ing. Dominik Gabriš - Zuzana Adamčíková - Enerline, s. r. o. - Štefan Pavlík - Radoslav Hradňanský - JUDr. Lucia Bušfy - Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2013
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 25.07.2013
Autor: Mesto zveřejněno 05.08.2013 Poslední změna: Pondělí 05.08.2013 18:03 — zařazeno v: , ,
Stanislav Kardoš, ktorému bol schválený odpredaj stavby – materskej školy č. s. 1414 za účelom prevádzkovania súkromnej základnej umeleckej školy požiadal o zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v časti týkajúcej sa ustanovenia o vecnom bremene. - Ing. Milan Lukáč a manželka Ing. Eva Lukáčová požiadali Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Podvažie v prospech tretej osoby. - Predloženie návrhu na zlúčenie MŠK a FK Raven po ukončení sezóny.
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 09.09.2013
Autor: Mesto zveřejněno 16.09.2013 Poslední změna: Pondělí 16.09.2013 14:40 — zařazeno v: ,
Požiadavky občanov a a organizácií: RAVEN, a. s. (zámena objektov na futbalovom štadióne za mestské pozemky) - Ivan Sovík - Spoločnosť GEOsys s. r. o. - JUDr. Ľudovít Švirec - Miloš Svítek a manželka Anna - Miroslav Šebesta a Katarína Šebestová - Ján Hučko - Spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. - JUDr. Lucia Bušfy - Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 120/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým bolo schválené zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Rozkvet 2047, Považská Bystrica - Ing. Jozef Golier a jeho manželka Alena.
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 19.09.2013
Autor: Mesto zveřejněno 26.09.2013 Poslední změna: Čtvrtek 26.09.2013 10:38 — zařazeno v: ,
Zámer spol. GEOsys, s.r.o. odkúpiť pozemky pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina" - Náklady na prevádzku štadióna (tribúny a hracej plochy) za rok 2011 FK RAVEN
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici zo dňa 04.12.2012
Autor: Mesto zveřejněno 04.12.2012 Poslední změna: Pondělí 17.12.2012 16:01 — zařazeno v: , , , , , , ,
Po prerokovaní bodu č. 2 sa Mgr. M. Sopčák ospravedlnil z dôvodu neodkladných pracovných povinností a opustil rokovaciu miestnosť. Komisia sa stala neuznášaniaschopnou.
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 02.12.2013
Autor: Mesto zveřejněno 13.12.2013 Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:30 — zařazeno v: , , , ,
Návrhom programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014-2016 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 - Návrh na predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe – Považská Bystrica a Holešov“
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 16. 06. 2014
Autor: redakcia zveřejněno 20.06.2014 Poslední změna: Pátek 20.06.2014 19:46 — zařazeno v:
[2014-06-20] Záverečný účet mesta Považská Bystrica - Zámena pozemkov v Hornej Marikovej - Odkúpenie pozemku na sídlisku Hliny na dočasné parkovacie státie - odkúpenie pozemku firmou MIBICON za účelom dodatočnej legalizácie stavby - Odkúpenie pozemkov v Jelšovom - Odkúpenie 11 680 m2 za účelom výstavby obytnej zóny - Žiadosť o odkúpenie pozemku v blízkosti reštaurácie Hošták - Verejná súťaž na predaj pozemkov pod kruhovou križovatkou v smere na sídlisko SNP - Odkúpenie pozemkov pod obchodným domom BANCO - Zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy PX Centra - Žiadosť firmy HANT BA o prenájom pozemku na Kukučínovej ulice na výstavbu obytných domov - Prenájom pozemku na sídlisku SNP firme INSTAL za účelom výstavby bytového domu - 24 bytov - Odporúčanie Ing. Kunovského na prehodnotenie niektorých znaleckých posudkov.
Umístění Prispievatelia / redakcia
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 20. októbra 2009
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 26.10.2009 Poslední změna: Pondělí 26.10.2009 16:15 — zařazeno v:
[2009-10-20] Informatívna správa o výstavbe diaľnice * Investičná výstavba v roku 2009 * Žiadosť Ing. Matušíka o dlhodobý prenájom pozemku pre účely zábavno - relaxačného centra odložená pre nesúlad s územným plánom * Žiadosť Stanislava Kalla o rekonštrukciu z hospodárskej budovy na polyfunkčný objekt vrátená na prepracovanie *
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku 27.02.2013
Autor: Mesto zveřejněno 26.02.2013 Poslední změna: Čtvrtek 28.02.2013 11:03 — zařazeno v: , , ,
MIMORIADNE ZASADNUTIE Komisie pre financovanie a správu majetku, týkajúce sa FK RAVEN: Prenájom nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna, prevzatie FK Raven
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 03.02.2014
Autor: Mesto zveřejněno 29.01.2014 Poslední změna: Čtvrtek 06.02.2014 11:13 — zařazeno v: , , , ,
Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy avýkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 - Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
Umístění Prispievatelia / Mesto

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359