Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 36
Upřesnit výsledky.
Typ položky

Stáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská Bystrica dňa 10. 06. 2014
Autor: redakcia zveřejněno 16.06.2014 Poslední změna: Pátek 20.06.2014 09:50 — zařazeno v:
[2014-06-16] Zmeny a doplnky územného plánu - Žiadosť spoločnosti DIAMON RESIDENCE o stanovisko k výmene pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou budovy bývalého Diamonu - Žiadosť firmy HANT BA o prenájom pozemku za účelom výstavby obytného súboru na Kukučínovej ulici - Žiadosť Dušana Hoštáka o odpredaj 520 m2 za účelom rozšírenia spevnených plôch - Žiadosť Daniely Bušíkovej o umiestnenie predajného stánku Kvety na parkovisku pred Domom kultúry - Žiadosť firmy KBK REAL o odkúpenie 1709 m2 pozemku za účelom výstavby jednopodlažnej budovy - Žiadosť firmy HANIL E-HWA o zriadenie vecného bremena pre potreby výstavby parkoviska pre osobné autá - Sťažnosť na postavenie a prevádzku letnej terasy pri cukrárni na Ulici 1. mája na Lánoch.
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 08.04.2014
Autor: Mesto zveřejněno 15.04.2014 Poslední změna: Úterý 15.04.2014 20:08 — zařazeno v: ,
Žiadosť Emila Gábora a Boženy Gáborovej o prenájom časti pozemku - Opätovná žiadosť Ivana Kvaššaya o odkúpenie časti z pozemkov - Opätovná žiadosť Aleny Krabáčovej, Mgr. Jany Cepákovej, Dušana Petríka a Pauly Petríkovej vo veci odkúpenia pozemku - Žiadosť Anny Matejkovej o odkúpenie pozemku - Žiadosť Mgr. Petra Lališa o odkúpenie časti z pozemku - Žiadosť Jozefa Matejku a jeho manželky Ľudmily Matejkovej a Mariána Kresáňa a jeho manželky Ľudmily o majetkovo právne usporiadanie - Žiadosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. o veci prevodu časti pozemku - Opätovná žiadosť Mária Masaryka a manž. Mariany Masarykovej vo veci odkúpenia pozemkov - Žiadosť spoločnosti MIBICOM, s.r.o., vo veci prevodu, resp. k odpredaju časti pozemku - Žiadosť Mgr. Jána Čierňavu o odkúpenie časti z pozemku za účelom výstavby cca 25 rodinných domov s príslušnou občianskou vybavenosťou a samostatne stojacim polyfunkčným objektom, v ktorom by bola umiestnená predajňa potravín a prevádzky slúžiace obyvateľom - Žiadosť Spoločenstva Rafanda stanovisko k rekonštrukcii bytového domu Rafanda - Žiadosť Ing. Miroslava Smatanu o stanovisko k zriadeniu a prevádzkovaniu exteriérového sedenia na verejnom priestranstve - Žiadosť Vojtecha Haška a manželky Emílie vo veci prevodu časti z pozemku
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 27.01.2014
Autor: Mesto zveřejněno 23.01.2014 Poslední změna: Čtvrtek 23.01.2014 18:04 — zařazeno v: ,
Kontrola plnenia uznesení - Požiadavky občanov a organizácií
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013
Autor: Mesto zveřejněno 17.12.2013 Poslední změna: Pátek 10.01.2014 13:55 — zařazeno v: , ,
Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla - Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová - Prerokovanie požiadavky Výboru mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej - Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí - Prerokovanie požiadavky poslanca Ing. Jurčíka na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti - Prerokovanie požiadavok VMČ Považská Teplá - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec - Prerokovanie požiadavky p. Briestenského - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia na križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a Jánskej
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 25.11.2013
Autor: Mesto zveřejněno 10.12.2013 Poslední změna: Středa 11.12.2013 08:52 — zařazeno v: , ,
[2013-12-10] Požiadavky občanov a organizácii: p. Rudolfa Gaňa - p. Rudolf Krekáč - p. Paula Petríková - p. . Peter Smatana a p. Ing. Miroslav Smatana - MŠK Považská Bystrica, s.r.o. a podnájomník spoločnosť Mäsotéka, s.r.o. - p. Stanislav Kvaššay - p. Radomír Košař - p. Mário Masaryk a p. Mariana Masaryková - p. Anna Ferencová - spoločnosť LIBEX, s.r.o. - spoločnost ESiN GROUP a.s. - p. Dušan Příkazký - spoločnosť SSE – Distribúcia, a.s. - firma M Pharm Company, s.r.o. - p. Milan Brojo - p. Ľuboš Novosedliak - Marián Lazar - p. Ján Hrubo a p. František Hrubo | Úprava chodníkov na Rozkvete nad dreveným obchodom po rekonštrukcii vodovodu - Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností pred bývalým hotelom Manín.
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 25.11.2013
Autor: Mesto zveřejněno 19.11.2013 Poslední změna: Úterý 19.11.2013 20:34 — zařazeno v: ,
Kontrola plnenia uznesení - Poznatky a závery z prehliadky lokalít IBV v meste - Požiadavky občanov a organizácií
Umístění Prispievatelia / Mesto
Investičný zámer - Komerčno - obchodné a voľno časové centrum LOKALITA SÁDKA RÝB
Autor: Michal Bajzík zveřejněno 14.09.2013 — zařazeno v: ,
[2011-04-12] Komerčno - obchodné a voľno časové centrum LOKALITA SÁDKA RÝB, POVAŽSKÁ BYSTRICA INVESTIČNÝ ZÁMER
Umístění Prispievatelia / micless
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 27.08.2013
Autor: Mesto zveřejněno 04.09.2013 Poslední změna: Středa 04.09.2013 22:33 — zařazeno v: ,
Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013: Rekonštrukcia Domu smútku Šebešťanová + prístrešok - Dom smútku Vrtižer - Prístrešok pri dome smútku Horný Moštenec - Prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov - Chodník pre peších Sídl. SNP BD s. č. 1469 - Parkovacie plochy KD Pov. Teplá - Prístrešok na zastávke MHD – Rozkvet H - Spevnené plochy Ščokino - Multifunkčné ihrisko Milochov - Amfiteáter Praznov - Zberné miesta Milochov, Dedovec - Rozšírenie parkovacích miest Rozkvet | Požiadavky občanov a organizácií august 2013: Žiadosť GEOsys, spol. s r.o. - Žiadosť Mariána Gazdíka ml. - Žiadosť Miroslava Šebestu a Kataríny Šebestovej - Žiadosť Rudolfa Krekáča - Žiadosť Mgr. Jána Čierňavu - Žiadosť spoločnosti INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r. o. - Žiadosť Jozefa Krajčiho - Žiadosť Márie Rašíovej
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 27.08.2013
Autor: Mesto zveřejněno 27.08.2013 Poslední změna: Úterý 27.08.2013 09:42 — zařazeno v: ,
Kontrola plnenia uznesení - Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013 - Požiadavky občanov a organizácií
Umístění Prispievatelia / Mesto
Zasadnutie komisie pre územné plánovanie a výstavbu 10.06.2013
Autor: Mesto zveřejněno 04.06.2013 Poslední změna: Úterý 04.06.2013 20:18 — zařazeno v: ,
Kontrola plnenia uznesení - Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Požiadavky občanov a organizácií
Umístění Prispievatelia / Mesto

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359