Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 124
Upřesnit výsledky.
Typ položky

Stáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Soubor Octet Stream Dokument: Komplexné riešenie zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 26.02.2010 Poslední změna: Pátek 26.02.2010 13:54 — zařazeno v: , ,
Pracovná verzia pre vypracovanie zámeru, vypracovaná na zasadnutie, konané dňa 23. 2. 2010. Spracoval: EKOS PLUS, s. r. o.
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 23. februára 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 01.03.2010 Poslední změna: Pondělí 01.03.2010 17:40 — zařazeno v: , ,
PROGRAM: 1/ Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období 2/ Diskusia
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zasadnutie komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 16. 3. 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 15.03.2010 Poslední změna: Pondělí 15.03.2010 21:17 — zařazeno v:
Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu - Alternatívy predajných stánkov - Okružná križovatka na Rozkvete - Správa o výstavbe diaľnice - požiadavky firiem.
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 16. marca 2009
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 24.03.2010 Poslední změna: Středa 24.03.2010 11:47 — zařazeno v:
Komisia odporúča novú Koncepciu odpadového hospodárstva a zberný dvor Dušianica - informatívna správa o výstavbe diaľnice...
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zasadnutie komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 8. 6. 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 05.06.2010 Poslední změna: Sobota 05.06.2010 11:33 — zařazeno v: ,
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Považská Bystrica - Návrh VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. júna 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 21.06.2010 — zařazeno v: , , , ,
1/ Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Považská Bystrica 2/ Informácia o stave dopravy v meste po otvorení úseku diaľnice D1 – mestská estakáda I. a II úsek 3/ VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Považská Bystrica 4/ Informácia o zjednosmernení časti Helenskej ulice na sídlisku Rozkvet
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 12. júla 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 22.07.2010 Poslední změna: Čtvrtek 22.07.2010 10:00 — zařazeno v: ,
[2010-07-12] Občianske združenie DV2 chce premeniť bunker na múzeum - Ing. Jágrik a Ing. Mitošinka pripravujú bytovú výstavbu na Lúčkach - petícia proti zbernému dvoru na Dušianici.
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zasadnutie komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu 7. 9. 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 04.09.2010 — zařazeno v:
Žiadosť Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby „IBV Lúčky“ - Žiadosť neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov – Dom sociálnych služieb Tulipán o dlhodobý prenájom (50 rokov) časti parcely č. 709/60 vo výmere 500 m2 v k. ú. Považské Podhradie.
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, konaného dňa 8. septembra 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 13.09.2010 — zařazeno v:
[2010-09-08] IBV Lúčky odročené - Dom sociálnych služieb Tulipán dostal odporučenie na prenájom parcely v Považskom Podhradí na 20 rokov - žiadosť M. Broja o odkúpenie parcely odročená - žiadosť J. Sovíka o odkúpenie priestoru nad podchodom neodporučená.
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana
Zasadnutie komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 12. októbra 2010
Autor: Juraj Smatana zveřejněno 08.10.2010 — zařazeno v:
Hlavný bod programu: Prerokovanie Návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Považská Bystrica“. Do programu bol dodatočne doplnený bod z predchádzajúceho zasadnutia komisie - požiadavka Ing. Jágrika a Ing. Mitošinku o umiestnenie stavby IBV Lúčky.
Umístění Prispievatelia / Juraj Smatana

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359