Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

...veci verejné, o ktorých sa v meste Považská Bystrica nahlas nehovorí...

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 14.11.2013 21:41

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 18.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 26.06.2013 19:39

Kontrola plnenia uznesení - Prejednanie materiálov predkladaných na MZ - Aktuálne informácie z oblasti sportu s dôrazom na športovú činnosť mládeže, MŠK, s.r.o. - Prevencia negatívnych javov, zmysluplné trávenie voľného času mládeže počas prázdnin, MsP - Činnosť mládežníckych organizácií v meste

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 18.06.2013 - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 18.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 26.06.2013 19:41

Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Požiadavky občanov a spoločností: JUDr. Ľudovít Švirec - Miloš Svítek a manželka Anna - Spoločnosť SKI RÁZTOKA s. r. o. - PhDr. Pavol Kopinec PhD. - Ing. Eduard Haršányi a manželka Terézia Haršányiová - Ing. Milan Vrana a manželka Ing. Jana Vranová - Stolárstvo Sovík, s. r. o. - W-tech, s. r. o. - Stanislav Kardoš - Marta Gabrišová a Ing. Dominik Gabriš - Zuzana Adamčíková - Enerline, s. r. o. - Štefan Pavlík - Radoslav Hradňanský - JUDr. Lucia Bušfy - Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 18.06.2013 - Více...

Združenie podnikateľov reaguje na článok Karola Janasa "Pred horúcou jeseňou..."

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 08.09.2013 12:50

[2013-06-21] Včera vo večerných hodinách bola poslancom mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici rozoslaná reakcia Združenia podnikateľov Považská Bystrica na rozsiahly článok primátora Karola Janasa, uverejnený v Považskobystrických novinkách. Ťažisko článku spočíva v konfrontácii medzi tvrdeniami Karola Janasa v propagačnej brožúre vydanej na náklady mesta, že mestá Bratislava a Trenčín nekosia verejnú zeleň, s vyjadreniami predstaviteľov týchto miest. V závere tajomník združenia Marcel Belás naznačuje, že uverejnením Janasovho článku v Považskobystrických novinkách sa Janas dopustil taktickej chyby, nakoľko to Združeniu podnikateľov PB umožní reagovať, pravdepodobne cez inštitút tlačovej opravy.

Združenie podnikateľov reaguje na článok Karola Janasa "Pred horúcou jeseňou..." - Více...

Týždeň extrémnych horúčav - považskobystrické kúpalisko stále zatvorené [PRÍSPEVOK BOL AKTUALIZOVANÝ]

Týždeň extrémnych horúčav - považskobystrické kúpalisko stále zatvorené [PRÍSPEVOK BOL AKTUALIZOVANÝ]

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 26.06.2013 20:22

[2013-06-20] Teploty lámu všetky rekordy a tak sa vedenie našej školy odvčera rozhodlo skracovať vyučovanie. Viete si predstaviť tie radostné výkriky študentov po chodbách! Napriek tomu som však našiel pár študentov ponevierať sa po škole. Vraj - aj tak nemajú kam ísť. Spýtal som sa, prečo nejdú na kúpalisko. Odpoveď ma zarazila: vraj je zavreté. Šli sme sa presvedčiť a skutočne: na bráne zavretého kúpaliska visí oznam, že prevádzka sa začne až od 22. júna, ak bude dobré počasie. Pritom kúpalisko v blízkom Rajci naplno frčí už od 25. mája. Píšem teda mail riaditeľovi Mestských športových klubov, prevádzkujúcich kúpalisko na Lánoch:

Týždeň extrémnych horúčav - považskobystrické kúpalisko stále zatvorené [PRÍSPEVOK BOL AKTUALIZOVANÝ] - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 10.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 20.06.2013 19:40

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Žiadosť JUDr. Ľudovíta Švireca o odkúpenie pozemku - Žiadosť Štefana Pavlíka vo veci vydania povolenia k vstupu, uloženie inžinierskych sietí a doriešenie zmluvného vzťahu k pozemkom v Priemyselnom areáli - Žiadosť Miloša Sviteka a manž. Anny o odkúpenie časti pozemku - Žiadosť Lucie Bušfy o odkúpenie časti parciel za účelom zabezpečenia optimálneho vstupu do budovy Pošty 3 - Žiadosť spoločnosti Enerline s.r.o. - Žiadosť Dušana Mackoviča o stanovisko k umiestneniu stavby dreveného prístrešku so zábradlím slúžiaci ako letná terasa pred cukrárňou na sídlisku Lány - Žiadosť Zuzany Adamčíkovej o odkúpenie časti parcely za účelom výstavby gastronomickej prevádzky a verejných toaliet - Žiadosť Ivana Sovíka o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Podmanín za účelom skultúrnenia okolia a ochrany majetku a zvýšenia bezpečnosti osôb

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 10.06.2013 - Více...

Predvolebný bilbord Jaroslava Bašku (SMER-SD) láka na neexistujúcu webovú stránku. AKTUALIZOVANÉ

Predvolebný bilbord Jaroslava Bašku (SMER-SD) láka na neexistujúcu webovú stránku. AKTUALIZOVANÉ

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 16.06.2013 20:52

[2013-06-14] Už pred niekoľkými dňami sa aj v našom meste objavili bilbordy prvého politika, ktorý ohlásil svoju kandidatúru na post župana Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kandidát však svoju rýchlosť asi neprispôsobil stavu svojho volebného štábu: Bilbord obsahuje okrem kandidátovho mena a loga politickej strany SMER-SD iba odkaz na webovú stránku www.naszupan.sk. Táto doména je však už niekoľko dní nedostupná, zablokovaná. AKTUALIZÁCIA: problém môže súvisieť s tým, že do 12. 6. 2013 používal túto doménu župan bratislavského kraja Pavol Frešo. POTVRDENÉ - Jaroslav Baška oznámil Hospodárskym novinám, že došlo k chybe reklamnej agentúry a správna adresa je www.vaszupan.sk. Bilbordy v Trenčianskom kraji budú prelepené.

Predvolebný bilbord Jaroslava Bašku (SMER-SD) láka na neexistujúcu webovú stránku. AKTUALIZOVANÉ - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 11.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 13:49

Kontrola uznesení - Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 – čistopis, prerokovanie - Prerokovanie požiadavky p. Gracu na určenie dopravnej značky - Prerokovanie požiadavky obyvateľov Sládkovičovej ulice na osadenie dopravnej značky

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 11.06.2013 - Více...

POVAZSKA.SME.SK| Vo výbore na Lánoch rokovali o odpredaji pozemkov pri pošte

POVAZSKA.SME.SK| Vo výbore na Lánoch rokovali o odpredaji pozemkov pri pošte

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 13.06.2013 11:43

[2013-06-13] Článok Detty Pitoňákovej o odpredaji pozemkov a budovy pošty o ktoré žiada súkromný investor. Odkúpiť chce pozemky zboku a pred objektom pošty. Pred objektom žiadal pôvodne časť pozemku. Prehodnotil však požiadavku a chce odkúpiť celý. Požiadavkou sa zaoberal výbor mestskej časti Lány.

POVAZSKA.SME.SK| Vo výbore na Lánoch rokovali o odpredaji pozemkov pri pošte - Více...

POVAZSKA.SME.SK| Peniaze vyčlenia z rozpočtu, uvažujú aj o úvere

POVAZSKA.SME.SK| Peniaze vyčlenia z rozpočtu, uvažujú aj o úvere

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:34

[2013-06-13] Krátky článok Detty Pitoňákovej o oprave miestnych komunikácii na ktorú dostalo mesto od vlády sumu 25 305 eur.

POVAZSKA.SME.SK| Peniaze vyčlenia z rozpočtu, uvažujú aj o úvere - Více...

Online vysielanie z kamery na hniezde sokolov v Považskej Bystrici

Online vysielanie z kamery na hniezde sokolov v Považskej Bystrici

Autor: Jaroslav Ševčík Poslední změna: Sobota 08.06.2013 14:46

[2013-06-08] Pokračujeme vo vysielaní aj tento rok! Zo šiestich vajíčok sa už vyliahli tri mláďatá.

Online vysielanie z kamery na hniezde sokolov v Považskej Bystrici - Více...

Považskobystričania pátrajú po zdroji Neidentifikovaného lietajúceho zápachu

Považskobystričania pátrajú po zdroji Neidentifikovaného lietajúceho zápachu

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 07.06.2013 19:36

[2013-06-07] Kým celé Slovensko s napätím sleduje záplavové spravodajstvo, Považská Bystrica je opäť iná: na sociálnych sieťach začalo vznikať improvizované zápachové spravodajstvo. Už dva dni totiž mesto pod Manínom kvári neidentifikovaný lietajúci zápach (ďalej len NLZ). Orgány štátnej správy a samosprávy dôrazne uvádzajú, že 1. Nemajú žiadnu informáciu o zdroji zápachu 2. Ony samé nie sú ešte v takom stave rozkladu, aby produkovali takýto silný puch. Nemenovaný investigatívny novinár už vypísal odmenu dvoch fliaš dobrého vína pre občana, ktorý poskytne informácie, vedúce k identifikovaniu NLZ!

Považskobystričania pátrajú po zdroji Neidentifikovaného lietajúceho zápachu - Více...

Firma patriaca poslankyni Magde Košútovej (SMER) ostrihala konáre pri parlamente za 11 000 EUR

Firma patriaca poslankyni Magde Košútovej (SMER) ostrihala konáre pri parlamente za 11 000 EUR

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 05.06.2013 14:36

[2013-06-05] Denník Plus jeden deň priniesol materiál o veľmi úspešnom podnikaní a poberaní eurofondov kvetinárskou firmou, ktorú založila poslankyňa Magda Košútová a je vlastnená jej deťmi. Magda Košútová bola pred nástupom Jaroslava Bašku krajskou predsedníčkou SMER-SD v Trenčianskom kraji.

Firma patriaca poslankyni Magde Košútovej (SMER) ostrihala konáre pri parlamente za 11 000 EUR - Více...

Kosí sa v Bratislave verejná zeleň? alebo Združenie podnikateľov konfrontuje výroky primátora Janasa so stanoviskami primátorov Bratislavy a Trenčína

Kosí sa v Bratislave verejná zeleň? alebo Združenie podnikateľov konfrontuje výroky primátora Janasa so stanoviskami primátorov Bratislavy a Trenčína

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 04.06.2013 23:16

[2013-06-04] Dnes bol na adresy všetkých poslancov mesta Považská Bystrica doručený e-mail s obsahom, v ktorom sú konfrontované výroky Karola Janasa v propagačnom materiáli "Mesto Považská Bystrica 2012", s vyjadreniami hovorcov Bratislavy a Trenčína. V propagačnom materiáli totiž Karol Janas uviedol: "Treba povedať, že služby občanom sme udržali na slušnej úrovni. Veď napríklad v Bratislave či Trenčíne sa už roky nekosí verejná zeleň." A tiež: "Plavárne a letné kúpaliská sú zatvárané alebo obmedzujú prevádzku aj v takých veľkých mestách ako Bratislava, Košice či Trenčín.“

Kosí sa v Bratislave verejná zeleň? alebo Združenie podnikateľov konfrontuje výroky primátora Janasa so stanoviskami primátorov Bratislavy a Trenčína - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta

POVAZSKA.SME.SK | Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:27

[2013-05-31] Článok Detty Pitoňákovej o nevyhovujúcej oprave chodníkov v Jelšovom, ktorá prebehla v roku 2010. Článok obsahuje vyjadrenie spoločnosti Dosa Slovakia, s.r.o., ktorá realizovala práce v Jelšovom a bývalého primátora Miroslava Adameho.

POVAZSKA.SME.SK | Tvrdia, že robili na základe požiadaviek mesta - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Mesto chce investovať do Jelšového tento rok

POVAZSKA.SME.SK | Mesto chce investovať do Jelšového tento rok

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:27

[2013-05-31] Článok Detty Pitoňákovej o plánovanej rekonštrukcii komunikácie v Jelšovom.

POVAZSKA.SME.SK | Mesto chce investovať do Jelšového tento rok - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Osemsto ľudí z Jelšového spísalo petíciu

POVAZSKA.SME.SK | Osemsto ľudí z Jelšového spísalo petíciu

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:27

[2013-05-31] Článok Detty Pitoňákovej o zlom stave chodníkov v Jelšovom. Autá sa vyhýbajú jamám, po ceste neustále kľučkujú. Chodníky sú úzke a v zlom stave. Situácia tu nie je bezpečná hlavne pre chodcov. Článok obsahuje vyjadrenia nespokojných obyvateľov tejto mestskej časti.

POVAZSKA.SME.SK | Osemsto ľudí z Jelšového spísalo petíciu - Více...

Považská Bystrica opäť "slávna" po celom Slovensku: vo výtlkoch na Pionierskej ulici sa kúpu divé kačice

Považská Bystrica opäť "slávna" po celom Slovensku: vo výtlkoch na Pionierskej ulici sa kúpu divé kačice

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 23.05.2013 15:47

[2012-05-23] Neznámy považskobystričan natočil zaujímavé video, ktoré sa stalo hitom sociálnych sietí: zaznamenal na kameru, ako sa vo veľkom výtlku na Pionierskej ulici kúpu dve kačky divé.

Považská Bystrica opäť "slávna" po celom Slovensku: vo výtlkoch na Pionierskej ulici sa kúpu divé kačice - Více...

Zvláštna pamäť Karola Janasa

Zvláštna pamäť Karola Janasa

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 23.05.2013 12:52

[2013-05-23] Tento krátky komentár sa nebude zaoberať otázkou, či má v spore o korčuliarsku dráhu v Orlovom pravdu primátor Karol Janas, alebo podnikateľ Miroslav Stacho. Kvôli ich konfliktu sa Karol Janas v TV Považie obsiahlo vyjadril na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, v ktorom je najvplyvnejším členom Miroslav Stacho. Následne Združenie podnikateľov zverejnilo zmluvu so stranou SMER-SD z roku 2009, vlastnoručne podpísanú jej predsedom Karolom Janasom. Jednoduché porovnanie listiny z predvolebného roku 2009 a televízneho záznamu z roku 2013 nám hovorí niečo podstatné o "pamäti" súčasného primátora mesta Považská Bystrica, pôvodnou profesiou historika Karola Janasa:

Zvláštna pamäť Karola Janasa - Více...

LÁNOVINY žiadajú TV Považie o opravu pravdu skresľujúcich údajov z rozhovoru s Karolom Janasom

LÁNOVINY žiadajú TV Považie o opravu pravdu skresľujúcich údajov z rozhovoru s Karolom Janasom

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 22.05.2013 16:15

[2013-05-21] Vážený pán Galovič, nakoľko vo vysielaní TV POVAŽIE v relácií NA ROVINU boli odvysielané nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje o právnickej osobe - LÁNOVINY a Jane Veličovej, využívame právo na opravu formou uverejnenia oznamu v prílohe bezplatne. Vysielateľ je povinný opravu odvysielať v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj, alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase.

LÁNOVINY žiadajú TV Považie o opravu pravdu skresľujúcich údajov z rozhovoru s Karolom Janasom - Více...

Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k vyjadreniam primátora Mesta Považskej Bystrice v TV Považie v relácií Na Rovinu

Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k vyjadreniam primátora Mesta Považskej Bystrice v TV Považie v relácií Na Rovinu

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 22.05.2013 15:44

[2013-05-22] Združenie podnikateľov Považská Bystrica v reakcii na vyjadrenia primátora Karola Janasa zverejnilo Memorandum o spolupráci, ktoré so združením podpísal Karol Janas pred voľbami v roku 2009, ako predseda okresnej organizácie SMER-SD.

Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k vyjadreniam primátora Mesta Považskej Bystrice v TV Považie v relácií Na Rovinu - Více...

Akce dokumentů

« červenec 2020 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359