Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

...veci verejné, o ktorých sa v meste Považská Bystrica nahlas nehovorí...

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 14.11.2013 21:41

Čo sa bude prerokúvať na marcovom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 02.03.2014 15:22

[2014-03-02] Pred pár dňami boli rozoslané podklady pre poradné komisie TSK. Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport sa bude napríklad zaoberať návrhom na presídlenie Strednej zdravotnej školy v Považskej Bystrici do priestorov Gymnázia, a zložením školských rád stredných škôl v Považskej Bystrici. Podľa svojho predvolebného sľubu zverejňujem všetky materiály, ktoré ako poslanec TSK dostávam k dispozícii, na novozriadenej stránke TSK.OTVORENE.SK:

Čo sa bude prerokúvať na marcovom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja - Více...

POVAZSKA.SME.SK | FK Raven zanikne

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 25.02.2014 21:05

[2014-02-24] V minulom roku mesto odkúpilo spoločnosť FK Raven, aby zabezpečilo plynulý chod mládežníckeho futbalu. Vo februári poslanci rozhodli o jej zlúčení s ďalšou mestskou organizáciou.

POVAZSKA.SME.SK | FK Raven zanikne - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Fotopasce odhalili už dvoch pôvodcov odpadu

POVAZSKA.SME.SK | Fotopasce odhalili už dvoch pôvodcov odpadu

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 25.02.2014 21:05

[2014-02-24] Článok Detty Pitoňákovej. Pôvodcovia takzvaných čiernych skládok by mali byť na pozore. Zbaviť sa v Považskej Bystrici odpadu nelegálnym spôsobom, bez možného postihu, už nebude také jednoduché.

POVAZSKA.SME.SK | Fotopasce odhalili už dvoch pôvodcov odpadu - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 03.02.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 04.03.2014 20:56

Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 - Návrh na zlúčenie obchodných spoločností Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. a FK Raven, s. r. o. do jednej obchodnej spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 03.02.2014 - Více...

"Naše novinky Považská Bystrica" - nový regionálny dvojtýždenník robí skrytú kampaň Ficovi

"Naše novinky Považská Bystrica" - nový regionálny dvojtýždenník robí skrytú kampaň Ficovi

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 22.02.2014 17:29

[2014-02-07] V poštových schránkach občanov Považskej Bystrice sa objavila tlačovina s názvom "Naše novinky - Považská Bystrica". Na titulnej stránke je niekoľko článkov o mestských častiach Považskej Bystrice, v rubrike spravodajstva sú reportáže z mítingov Róberta Fica, v stĺpčeku politológa sú vyjadrenia ako "Najvážnejší kandidáti sú tí, ktorí sa pohybujú v našej politike už niekoľko rokov a občania poznajú ich prácu vo vysokých funkciách. V tejto súvislosti stále viac stúpa záujem o a tým aj preferencie pre predsedu vlády Roberta Fica..." Dvojtýždenník má uvedený náklad 17 700 ks, čo predstavuje prakticky všetky poštové schránky v meste Považská Bystrica. V tiráži je ako vydavateľ uvedená spoločnosť 14news, s. r. o. so sídlom v Bratislave.

"Naše novinky Považská Bystrica" - nový regionálny dvojtýždenník robí skrytú kampaň Ficovi - Více...

PRIEVIDZA.SME.SK | Baškova kontrola mediálnych výstupov vydržala štyri dni

PRIEVIDZA.SME.SK | Baškova kontrola mediálnych výstupov vydržala štyri dni

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 22.02.2014 17:12

[2014-01-29] Článok Jany Rusňákovej. Trenčiansky župan Jaroslav Baška zrušil svoj príkaz, ktorým chcel kontrolovať informácie pre verejnosť. Na novovytvorenom mediálnom oddelení kraj zamestná 5 ľudí.

PRIEVIDZA.SME.SK | Baškova kontrola mediálnych výstupov vydržala štyri dni - Více...

TRENCIN.SME.SK | Trenčiansky župan Baška zakázal podriadeným hovoriť s médiami

TRENCIN.SME.SK | Trenčiansky župan Baška zakázal podriadeným hovoriť s médiami

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 22.01.2014 20:38

[2014-01-21] Článok Michala Piška. Nový župan chce mať komunikáciu s médiami pod kontrolou.

TRENCIN.SME.SK | Trenčiansky župan Baška zakázal podriadeným hovoriť s médiami - Více...

ÚVO | Protokol o vykonaní kontroly

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:27

[2014-01-21] Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu na zadanie zákazky na poskytnutie služby "Údržba verejnej zelene". Vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní bolo z predloženej dokumentácie zistené, že verejný obstarávateľ svojím postupom porušil § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby „údržba trávnikov“ nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

ÚVO | Protokol o vykonaní kontroly - Více...

ZPPB | Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014

ZPPB | Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 20.01.2014 21:19

[2014-01-20] Nezávislé občianske združenie Združenie podnikateľov Považská Bystrica vydalo stanovisko k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014.

ZPPB | Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014 - Více...

ODPADY-PORTAL.SK | Považská Bystrica obstaráva služby formou súťažného dialógu. ÚVO už podobnú súťaž zrušil

ODPADY-PORTAL.SK | Považská Bystrica obstaráva služby formou súťažného dialógu. ÚVO už podobnú súťaž zrušil

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 20.01.2014 21:19

[2014-01-20] Mesto Považská Bystrica vypísalo verejné obstarávanie na integrované služby zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu a čistenia a ďalšie práce v predpokladanej hodnote zákazky 12-18 miliónov eur. Zvolilo pri tom nezvyčajný postup formou súťažného dialógu. Súťaž s rovnakým postupom na podobné služby v odpadovom hospodárstve v roku 2010 v Liptovskom Mikuláši zrušil Úrad pre verejné obstarávanie.

ODPADY-PORTAL.SK | Považská Bystrica obstaráva služby formou súťažného dialógu. ÚVO už podobnú súťaž zrušil - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Kontrolórovi schválili niekoľkotisícovú odmenu

POVAZSKA.SME.SK | Kontrolórovi schválili niekoľkotisícovú odmenu

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:29

[2013-12-17] Článok Detty Pitoňákovej. Hlavný kontrolór v Považskej Bystrici si na Vianoce prilepší. Poslanci mu schválili odmenu vo výške vyše tritisíc eur.

POVAZSKA.SME.SK | Kontrolórovi schválili niekoľkotisícovú odmenu - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 10.01.2014 13:55

Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla - Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová - Prerokovanie požiadavky Výboru mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej - Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí - Prerokovanie požiadavky poslanca Ing. Jurčíka na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti - Prerokovanie požiadavok VMČ Považská Teplá - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec - Prerokovanie požiadavky p. Briestenského - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia na križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a Jánskej

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013 - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 02.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:30

Návrhom programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014-2016 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych daniach - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2013 - Návrh na predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Poďme bližšie k sebe – Považská Bystrica a Holešov“

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 02.12.2013 - Více...

Vianočné trhy na Lánskej už tento piatok

Vianočné trhy na Lánskej už tento piatok

Autor: Iva Posluchová Poslední změna: Čtvrtek 12.12.2013 07:34

RETRO KINO - DOMÁCE DOBROTY - RUČNÉ VÝROBKY - LUCIE - MAČKA VO VRECI - ČAROVNÁ MAPA LÁNSKEJ - VAŠE DOBRÉ NÁPADY...

Vianočné trhy na Lánskej už tento piatok - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Voľne prístupné klzisko v meste zatiaľ nebude

POVAZSKA.SME.SK | Voľne prístupné klzisko v meste zatiaľ nebude

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 11.12.2013 08:55

[2013-12-10] Článok Detty Pitoňákovej. Blíži sa zima a ak bude taká ako predošlá, ponúkne viac príležitostí pre športovanie. V športovej komisii mesta ožila myšlienka vytvorenia malých klzísk. Bystričania by jej realizáciu uvítali.

POVAZSKA.SME.SK | Voľne prístupné klzisko v meste zatiaľ nebude - Více...

POVAZSKA.SME.SK | Myšlienka ľadovej plochy v centre sa im páči

POVAZSKA.SME.SK | Myšlienka ľadovej plochy v centre sa im páči

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 11.12.2013 08:56

[2013-12-10] Článok Detty Pitoňákovej. Menšia zamrznutá plocha priamo v meste, kde by sa dalo korčuľovať, by Považskobystričanov potešila.

POVAZSKA.SME.SK | Myšlienka ľadovej plochy v centre sa im páči - Více...

Dlh mesta stále narastá

Dlh mesta stále narastá

Autor: Jaroslav Semančík Poslední změna: Sobota 05.11.2016 14:33

Upozornenie: Ak sa vám zdá, že Považská Bystrica akosi stagnuje, že sa tu pre ľudí nič nebuduje, ďalej nečítajte. Pokazí vám to aj tie ilúzie, ktoré máte. Zistíte, že i to, čo sa za uplynulé roky urobilo, bolo na dlh, ktorý ešte len budeme musieť zaplatiť. Nasleduje pár obrázkov toho, ako sa vyvíja dlh mesta.

Dlh mesta stále narastá - Více...

Zápisnica z VMČ Lány 2013-12-04

Autor: Mesto Poslední změna: Neděle 15.12.2013 18:56

[2013-12-10] Zasadnutie VMČ Lány zo dňa 04.12.2013 bolo neuznášaniaschopné. Ďalšie zasadnutie bude dňa 15.01.2014.

Zápisnica z VMČ Lány 2013-12-04 - Více...

Akce dokumentů

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359